Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation for patienter med depression

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation for patienter med depression"— Præsentationens transcript:

1 Tema: Hvad er mulighederne? Psykoedukation til patienter med depression

2 Psykoedukation for patienter med depression
Program Velkommen Dagens emne: Hvad er mulighederne? Medicinske behandlingsmuligheder Psykosociale behandlingstilbud ECT-behandling Tvang Spørgsmål og refleksion Hvordan har sessionen været? Pause når det passer Psykoedukation for patienter med depression

3 Psykoedukation for patienter med depression
Kan vi aftale at … Udvise fortrolighed for det der bliver sagt i gruppen Have respekt for hinandens grænser Tale i en respektfuld tone til hinanden Der findes ingen dumme spørgsmål Kreativ tankegang er legalt  Psykoedukation for patienter med depression Version oktober 2012 3 3

4 BEHANDLINGS-MULIGHEDERNE HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE?
Forløbet – hvor er vi HVAD ER DET? Symptomer Diagnose HVORFOR OPSTÅR DET? Myter og facts Stress og sårbarhed BEHANDLINGS-MULIGHEDERNE Behandling Støtte og inddragelse HVAD KAN JEG GØRE? Strategier Råd og redskaber HVAD MED DE ANDRE? Åbenhed til omverdenen Netværket HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE? Modstandskraft Handlemuligheder Psykoedukation for patienter med depression 4

5 Forskellige aktører – hvor er vi?
Hvor kan jeg gå hen? (Eksempler) Patient-foreninger Viden og rådgivning Borgerservice Jobcenter Kommunen Psykinfo Vurdering og henvisning Opfølgning Socialpsykiatri Væresteder Egen læge Familie-rådgivning Privatpraktiserende psykiater / psykolog Psykiatriens visitationsenhed Monofaglig indsats Misbrugs-behandling Tværfaglig indsats Note: Reflekter evt. over deltagernes viden om de forskellige aktører Udlever evt. bilaget: Forskellige aktører (nederst i Powerpoints) Psykiatrisk klinik Distrikts-psykiatri Somatisk behandlingssystem Psykiatrisk Akutmodtagelse Somatikken Hospitals-psykiatri Psykiatrien Psykoedukation for patienter med depression Version oktober 2012 5 5

6 Psykoedukation for patienter med depression
Medicinsk behandling Antidepressiva. Andre medicinske præparater: Stemningsstabiliserende. Sovemedicin. Beroligende. (Antipsykotisk medicin) Nerveceller og kommunikation Nerveceller har bl.a. en cellekerne med DNA, mitokondrier, ribosomer, endoplasmatisk retikulum med ribosomer, og en cellemembran der regulerer stofoptagelse og stofudskillelse via forskellige membranproteiner. Deres morfologi/form er særlig, da de har lange udløbere der udspringer fra cellekroppen, kaldet aksoner og dendritter. Hver nervecelle har et akson, som leder nerveimpulsen væk fra cellekroppen, og flere dendritter, der leder nerveimpulser ind til cellekroppen. Aksonet er omgivet af en mylinskede, hvis funktion er at øge nerveimpulsernes hastighed. Når nerveimpulsen når frem til enden af et akson, kan impulsen overføres til en anden neuron/nervecelle. Den modtagende nervecelle opfanger enten impulsen direkte på sin cellekrop eller på sine dendritter. Impulserne overføres dog ikke ved direkte kontakt mellem neuronerne, da nervecellerne ikke ligger helt ind til hinanden, men er adskilt af en lille væskefyldt spalte - den såkaldte synapsekløft. Hvor akson og modtagercelle mødes er der tale om en synapse.  Da afstanden mellem to nerveceller er for stor til, at et elektrisk impuls kan springe over synapsespalten, skal nerveimpulsen først omdannes til et kemisk signal, som er i stand til at passere gennem den væskefyldte spalte mellem nervecellerne. Derfor frigives såkaldte transmitterstoffer, dvs. nervecellesignalstoffer, fra den afgivende nervecelles akson, som dernæst kan bindes til receptorerne på den modtagende nervecelles dendritter. Det er dog vigtigt, for at nerveceller kan overføre signaler mellem hinanden, at der på den modtagende nervecelle skal være specifikke modtagermolekyler eller receptorer i dens membran, som reagerer og derved kan nerveimpulsen evt. videresendes. Som en nøgle i en lås, skal transmitterstofferne kunne være i stand til at passe ind i receptorerne for at der kan forekomme en videre reaktion. Her er der endvidere tale om to forskellige reaktioner. Enten kan transmitterstofferne virke fremmende ved at fremme etableringen af en ny nerveimpuls hos den modtagende nervecelle (natriumkanaler i modtagerneuronen åbnes), eller de kan virke hæmmende, således at det bliver vanskeligere for den modtagende nervecelle at etablere en ny nerveimpuls (kloridioner strømmer ind i modtagercellen).  Psykoedukation for patienter med depression 6

7 Psykoedukation for patienter med depression
Antidepressiva SSRI-præparater (nyere): Cipramil Cipralex Zoloft Seroxat Paroxetin Fontex Efexor Tricykliske (ældre), når de nyere ikke virker: Saroten Noritren Bemærk at listen ikke er fyldestgørende, men eksempler på præparater. Der findes også andre typer nyere præparater - SNRI, NARI, MAOI mfl. Ønskes uddybende viden om antidepressiva, se link i slides. (pro.medicin.dk) Psykoedukation for patienter med depression 7

8 Psykoedukation for patienter med depression
Antidepressiva Virkning: Mod depression eller som stemningsstabiliserende, ”impulshæmmende” Bivirkning: Relativt få, for de nye stoffer: Forbigående kvalme, opkastning Mundtørhed Søvnbesvær Seksuelle bivirkninger Psykoedukation for patienter med depression 8

9 Andre medicinske præparater
Stemningsstabiliserende: Lamictal Topimax Deprakine Tegretol Virkning: Stabiliserer stemningslejet og forebygger humørudsving Bivirkning: hududslet, kvalme, øget sult, hovedpine etc. Ønskes uddybende viden se fx pro.medicin.dk Psykoedukation for patienter med depression 9

10 Andre medicinske præparater
Sovemedicin (hypnotica): Imovane Stilnoct Virkning: Søvnfremkaldende, dæmper angst, uro og muskelkramper Bivirkning: Døsighed, kvalme, kan ved længere tids forbrug virke vanedannende, ligesom virkningen aftager (udvikling af tolerance) Psykoedukation for patienter med depression 10

11 Andre medicinske præparater
Beroligende medicin (anxiolytika): Oxapax. Alopam. Virkning: Angstdæmpende, sløvende og muskelafslappende. Bivirkning Utilsigtet træthed, uoplagthed, sløvhed. Ved behandling gennem længere tid, kan udvikles afhængighed og tolerance. OBS!! Det er lovmæssigt blevet forbudt at køre bil, når man er i behandling med beroligende medicin af typen benzodiazepin. Psykoedukation for patienter med depression 11

12 Andre medicinske præparater
Antipsykotisk medicin Seroquel Risperdal Virkning: (når anvendes mod depression): Angst, uro og søvnløshed Bivirkning Bivirkning: Svimmelhed, mundtørhed, uro, muskelstivhed, rysten, vægtøgning, brystspænding. Psykoedukation for patienter med depression 12

13 Hvad tænker du om, at tage medicin?
Fordele ved at tage medicin. 1. 2. 3. 4. 5. Ulemper ved at tage medicin. 1. 2. 3. 4. 5. Fordele ved ikke at tage medicin. 1. 2. 3. 4. 5. Ulemper ved ikke at tage medicin Beskriv anvendelsen af dette slide: Formålet den denne slide er: At indlede en dialog/at den enkelte deltager få svar på væsentlige spørgsmål, i forhold til hvad der for den enkelte patient kan være relevant at få drøftet i gruppen. Spørgsmålene kan være mange og nedenstående skal blot opfattes som eksempler herpå. Hvor tit gives medicinen? Hvornår på dagen skal jeg tage min medicin? Hvor længe skal jeg tage medicinen? Kan jeg få ekstra medicin? Bliver jeg afhængig af medicinen? Hvad, hvis jeg glemmer at tage min medicin? Må jeg selv have min medicin på sengestuen, når indlagt? Henvis evt. til ”Spørgsmål til lægen” - bilag nederst i PowerPoints. Psykoedukation for patienter med depression

14 Psykosociale behandlingstiltag.
Støttende samtaler, kontaktperson og/eller primærbehandlere Psykoterapi – individuel eller i gruppe Miljøterapi. Kropsterapi Fysioterapi – individuelt eller i gruppe. Ergoterapi Socialrådgivning Mindfullness Familieinterventioner i form af pårørendesamtaler og børnesamtaler Diætist Social færdighedstræning Skærmning Psykoedukation for patienter med depression

15 Psykoedukation for patienter med depression
ECT-behandling. ECT (Elektro Convulsive Therapy) Mest effektive behandling af depression idet 70 – 90% bliver raske. Mest skånsomme idet der ved denne behandling er få bivirkninger. Hurtigste idet bedring ofte indtræder efter bare få behandlinger. Behandlingen udføres kun på sygehuset med specielt uddannet fagpersonale. Note: Link; Region Sjællands retningslinie ’ECT-behandling’ Behandlingen foregår altid på hospital. Patienten er under fuld bedøvelse, og mærker intet. Patienten får en muskelafslappende indsprøjtning, Er patienten nervøs, kan der gives beroligende medicin. Der bliver via et svagt strømstød, fremkaldt et mindre krampeanfald. Krampeanfaldet varer ml. 25 – 60 sek. Strømmen aktiverer nervecellerne. Antallet af behandlinger er som regel ml. 6 – 12. Bivirkning: For de fleste patienter er der i en kortere periode nedsat korttidshukommelse. Psykoedukation for patienter med depression

16 Psykoedukation til patienter med depression
Samtykke og tvang Undersøgelse og behandling må kun sættes i gang med din tilladelse. Tvang er, når man anvender foranstaltninger, som der ikke er givet informeret samtykke til Det kan blive nødvendigt at gøre brug af tvang, ved sværere depressionssygdomme Tvang er reguleret i Lov om tvang i psykiatrien De 2 former for tvang der primært vil blive anvendt er; Frihedsberøvelse Tvangsbehandling. Der findes andre former for tvang, men de anvendes under normale omstændigheder ikke ved depressionssygdomme Pjecen Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Psykiatriens velkomstfoldere Psykoedukation til patienter med depression

17 Psykoedukation for patienter med depression
Tak for i dag Hvordan har det været at deltage i dag? Link til evalueringsskema Hvad tager du med dig i dag? Er der noget der skal uddybes ved næste session? Psykoedukation for patienter med depression 17

18 Psykoedukation for patienter med depression
BILAG Psykoedukation for patienter med depression 18

19 Bilag: Forskellige aktører
Politisk niveau Sundhedsaftaler mv.Social aktør KommunenPatientforeninger Fx DepressionsforeningenSundheds aktørerBorgenservice JobcenterSocialpsykiatri, Væresteder FamilierådgivningMisbrugsbehandlingEgen læge ”Indgangsporten”Somatisk behandlingssystem Udredning og behandling af fysisk sygdomMonofaglig indsats Privatpraktiserende psykiater eller psykologTværfaglig indsats i Psykiatrien Fælles visitations enhedHospitalspsykiatri, Distriktspsykiatri Psykiatriske klinikker, SpecialfunktionerOpfølgning ved egen læge ReceptfornyelsePsykiatrisk akutmodtagelse Akut vurdering og evt. videre henvisning  Psykoedukation for patienter med depression Version oktober 2012 19 19

20 Bilag: Regler for anvendelse af tvang
Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og sygehuse Tvang må først anvendes når det er gjort alt hvad der er muligt for at få patienten til at medvirke frivilligt Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang Patienten får beskikket en patientrådgiver Psykoedukation til patienter med depression

21 Bilag: Forskellige former for tvang
Tvangsindlæggelse Tvangsbehandling Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Personlig skærmning ud over 24 timer Psykoedukation til patienter med depression

22 Bilag: Tilskud til psykolog
Der kan efter henvisning fra egen læge bl. a. ydes tilskud til psykologhjælp til: Personer over 18 år med let til moderat depression. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 2 x 12 konsultationer. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der er tilsluttet sigesikringsordningen. Kilde: November 2012. Psykoedukation for patienter med depression 22


Download ppt "Psykoedukation for patienter med depression"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google