Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behandling Tema i psykoedukation til patienter med skizofreni

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behandling Tema i psykoedukation til patienter med skizofreni"— Præsentationens transcript:

1 Behandling Tema i psykoedukation til patienter med skizofreni

2 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Program Velkommen Behandling ved skizofreni: Samtale med behandler, støtte, psykoedukation, social færdighedstræning, andre former for gruppeforløb, psykologisk behandling Inddragelse af familien og venner Pause Medicinsk behandling Hvad man selv kan gøre? Hvordan har dagen været? Psykoedukation til patienter med skizofreni

3 Behandling af skizofreni
Relationsbehandling Social støtte Psykoedukation Inddragelse af netværk Psykologisk behandling Medicin/psykofarmaka Psykoedukation til patienter med skizofreni

4 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Relationen - støtte Samtaler med behandler skal bl.a. hjælpe til: At få viden om sygdommen At få støtte til at leve med sygdommen i hverdagen At få støtte til at håndtere ydre stress At dæmpe og håndtere de symptomer sygdommen giver Blive mere bevidst om egne tanker, handlinger og følelser At se problemfyldte situationer fra nye vinkler Psykoedukation til patienter med skizofreni

5 Psykosocial behandling
Samtaler med primærbehandler Forskellige former for psykoterapi Social færdighedstræning, kognitiv adfærdsterapi, kognitiv træning, psykoedukation Miljøterapi - under indlæggelse Inddragelse af netværk Psykoedukation til patienter med skizofreni

6 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Psykoterapi Psykoterapi er et arbejdsforhold mellem patient og behandler - midlet er samtale. Formålet er: At opnå symptomlettelse Bedre følelseslivet og sociale funktionsområder Få hjælp til at forstå de mange forvirrende tanker og følelser, som opstår i psykosen Bedre indsigt i sig selv Psykoedukation til patienter med skizofreni

7 Støtte fra familie og venner
Passende støtte fra familie og venner er en vigtig faktor i forhold til bedring og forebyggelse Familiens og venners viden om sygdommen er af betydning for at yde en god støtte Familiens og venners inddragelse i behandlingen sammen med dig bedrer prognosen Psykoedukation til patienter med skizofreni

8 Psykoedukation til patienter med skizofreni
PAUSE Psykoedukation til patienter med skizofreni

9 Medicin ved skizofreni
Antipsykotika – medicin mod psykose Beroligende medicin – mod uro Sovemedicin – mod søvnløshed Antidepressiva – medicin mod depression Stemningsstabiliserende medicin - mod stemningssvingninger Bivirkningsmedicin –mod nogle bivirkninger Psykoedukation til patienter med skizofreni

10 Virkning af antipsykotika - 1
At hallucinationer, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser bliver svagere og sjældnere – og måske forsvinder At mindske negative og depressive symptomer og kognitive forstyrrelser At dæmpe angst, uro og aggressioner At medicinen sammen med andre psykosociale behandlingsformer åbner op for et positivt samspil med andre mennesker og en social og intellektuel udvikling der ellers kan gå i stå. At sygdomsforløbet bliver mere godartet, med lettere, færre og kortere varende sygdomsgennembrud og indlæggelser Ca.10 % har ringe effekt Psykoedukation til patienter med skizofreni

11 Virkning af antipsykotika - 2
Mindsker eller fjerner psykotiske symptomer Dæmper tankemylder Bedrer evnen til ”at tænke mere klart” Dæmper angst og anspændthed ”Paraply mod dagliglivets uvejr” Forebyggende mod nye psykotiske episoder Psykoedukation til patienter med skizofreni

12 Hvordan virker medicinen?
Det påvirker signalstoffer mellem nervecellerne Blokering af dopamin (D2) receptor Psykoedukation til patienter med skizofreni

13 Antipsykotika - eksempler
Serenase Trilafon Truxal Nozinan Leponex Risperdal Zyprexa Seroquel Zeldox Solian Abilify Invega Psykoedukation til patienter med skizofreni

14 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Valg af medicin Der er ikke stor forskel mellem effekt af de enkelte præparater Den enkelte kan opleve forskellig virkning af medicinen Bivirkningerne er forskellige og ofte bestemmende for valg af præparat Dosis varierer meget fra person til person Antipsykotika kan gives som tabletter (dagligt) eller som depotmedicin i form af indsprøjtning hver uge Psykoedukation til patienter med skizofreni

15 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Bivirkninger Bevægeforstyrrelser: Rysten, muskelstivhed, trippen, mund/tungebevægelser Lettere forstyrrelser af kropsfunktioner: Mundtørhed, uklart syn, hovedpine, forstoppelse, svimmelhed og vandladningsproblemer Forhøjelse af kolesterol Påvirkning af hjerterytme Seksuelle bivirkninger Fx nedsat lyst, impotens, manglende eller forsinket orgasme Træthed Vægtøgning Prolaktin-øgning (mælkesekretion) Det fremstår som om forhøjet kolesterol giver seksuelle bivirkninger, er det korrekt forstået? Psykoedukation til patienter med skizofreni

16 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Kontrol af behandling Blodprøver Evt. måling af koncentrationen af medicin, Evt. gen test, især ved mange bivirkninger Vægt, højde, livvidde, BT, puls og EKG Psykoedukation til patienter med skizofreni

17 Hvor længe bør man tage antipsykotisk medicin ?
Så længe der er positive og negative symptomer. Så længe der er en betydelig risiko for tilbagefald, også selv om der ikke længere er akutte symptomer. Antipsykotisk medicin fjerner eller svækker positive symptomer hos de fleste patienter i løbet af få uger. Fuld effekt ses først efter flere måneder. Hvis man skal trappe ud af medicin, skal det ske langsomt og efter aftale med psykiater Psykoedukation til patienter med skizofreni

18 Årsager til medicinsvigt
Manglende fornemmelse af positiv virkning - også selv om symptomerne aftager. Manglende sygdomserkendelse - oplevelse af at føle sig rask Bivirkninger - især psykiske som rastløshed og træthed Rysten og muskelstivhed Vægtøgning For lidt information om medicinens virkninger både positive og negative, for lidt opfølgning og tjek af effekt Negativ holdning fra pårørende eller samfund Psykoedukation til patienter med skizofreni

19 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Hvad kan man selv gøre? Undgå: Alkohol Stoffer Isolation Mestring: Passe behandlingen At arbejde for at finde måder, der hjælper Relationsbehandling: Opbygge tillid til at tale med sin behandler om angsten og bekymringerne. Psykoedukation til patienter med skizofreni

20 Psykoedukation til patienter med skizofreni
Tak for i dag Hvad har været brugbart i dag? Har I lyst til at komme næste gang? Udfyld venligst evalueringsskema Psykoedukation til patienter med skizofreni 20


Download ppt "Behandling Tema i psykoedukation til patienter med skizofreni"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google