Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL PÅRØRENDEPSYKOEDUKATION Session 5 – Sociale rettigheder og tilbud.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDEPSYKOEDUKATION Session 5 – Sociale rettigheder og tilbud."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL PÅRØRENDEPSYKOEDUKATION Session 5 – Sociale rettigheder og tilbud

2 LOV OM FRIHEDSBERØVELSE OG ANDEN TVANG I PSYKIATRIEN • Bekendtgørelse nr. 849 i psykiatriloven af 2. december 1998 − Udgør lovgrundlaget for frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) og anden anvendelse af tvang i psykiatrien. • Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og hospitaler − og først når der er gjort alt for at få patienten til at medvirke frivilligt. • Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage. • Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang • Patienten får beskikket en patientrådgiver

3 TVANGSINDLÆGGELSE OG TVANGSTILBAGEHOLDELSE Betingelser; 1. Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed 2. Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling Det er tilfældet: - når udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet (gule papirer) - når patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre (røde papirer)

4 ANDRE FORMER FOR TVANG • Tvangsbehandling • Tvangsfiksering • Anvendelse af fysisk magt • Tilbageførsel til afdelingen

5 KLAGER OVER TVANGSINDGREB • Fremsættes mundtligt eller skriftligt overfor én af personalet eller direkte til sygehusmyndigheden • Patientrådgiveren kan hjælpe med at fremsætte klagen • Klagen behandles i det psykiatriske patientklagenævn

6 PATIENTRÅDGIVERENS OPGAVER • Tilse, at tvangsindgrebet ikke udstrækkes ud over det i loven fastsatte • Rådgive og vejlede patienten vedr. indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset • Hjælpe med eventuelle klager

7 ØKONOMI ARBEJDE BOFORMER INFORMATION FRITID BESKÆFTIGELSE KULTUR UNDERVISNING

8 BOFORMER • Egen bolig, evt. med bostøtte • Bofællesskaber • Botilbud med døgndækning

9 ØKONOMI • Arbejdsindtægt • Sygedagpenge • Arbejdsløshedsdagpenge • Revalidering/forrevalidering • Statens uddannelsesstøtte • Kontanthjælp • Førtidspension

10 ARBEJDE • Lønnet arbejde • Fleksjob • Fleksjob for førtidspensionister (skånejob)

11 BESKÆFTIGELSE I aktivitets- og udviklingscentrene vil der typisk være: • Åbent mandag til fredag i tidsrummet 9 – 15 • Beskæftigelse indenfor kontorfaget, køkken og kantine, service og pedelområdet, undervisning i kreative fag, motion og bevægelse, gartneri og havebrug. • Mulighed for individuelle aftaler om fremmøde og arbejdsopgaver. • Mulighed for støtte til fremmøde og deltagelse. • Forskelligheder i forhold til størrelse, kultur og værdigrundlag, indflydelse og ansvar, arbejdspres og aldersgruppe.

12 AKTIVITETS- OG UDVIKLINGSCENTRE Biffen, Århus V Fontæne - Huset, Viby J Kragelund, Højbjerg Katrinebjerg, Århus N Netværket, Århus C Rejsecafeen, Århus C AUG, Grenå Ungegruppen, Randers

13 FRITID •Rejsecaféen •Fristedet, Århus N •Idræt på banen, Århus C •Gallo Idrætsforening, Risskov •Lokale væresteder •Ungegruppen, Randers •Den grønne Gren, Randers

14 INFORMATION, KULTUR, UNDERVISNING • Information – Psyk Info – Gallo Huset • Kultur – Museet Psykiatrisk Hospital – Galleri Gallo • Undervisning – Gallo Skolen – Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) – Dalgasskolen

15 UGEPLAN Svømning Psyko- edukation i Opus Styrke- træning Fler- familie- gruppe I Opus EFTER- MIDDAG Samtale med behandler i Opus CSV FOR- MIDDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

16 BEHANDLINGSTILBUD EFTER OPUS Lokalpsykiatrisk Center. Privatpraktiserende psykiater. Bostøtte Netværket Praktiserende læge

17 AKUTTE TILBUD Lokalpsykiatriens udrykningsteam. Kan kontaktes alle ugens dage fra kl. 16.00 – 07.00. Tlf. 70 10 16 10 Gallo kriserådgivning. Man-fre. kl. 18-23. Tlf: 86 18 86 98 Psykiatrisk skadestue. Hele døgnet. Tlf: 77 89 20 00


Download ppt "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDEPSYKOEDUKATION Session 5 – Sociale rettigheder og tilbud."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google