Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner
Lars Bjerrum, praktiserende læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet

2 Benzodiazepiner 13 BZ-analoger 39 Handelsnavne
Farmakodynamisk ens virkning Angstdæmpende Søvnfremkaldende Farmakokinetisk forskellige Optagelseshastighed Halveringstid

3

4 BZ brugere i almen praksis
Hovedparten er faste brugere Den oprindelige indikation er forsvundet Behandling fortsætter trods manglende indikation Patienten tør ikke holde op Psykisk afhængighed Patienten kan ikke holde op Abstinenser, Fysisk afhængighed Initiale effekt er aftaget Tolerans Bivirkninger fortsætter Ingen toleransudvikling

5 Bruger karakteristika
Almen praksis 90-95% af BZ-ordinationer kommer fra almen praksis Stor praksis variation 20% af lægerne ansvarlig for over 50% af forbruget Størstedelen af brugerne er ældre personer 2/3 af brugerne er kvinder Flest ordinationer i store pakninger ( tabletter)

6 Sundhedsstyrelsens cirkulære om lægers ordination af benzodiazepinsovemidler, 2003:
Sovemidler bør kun gives i tilfælde, som belaster patienten alvorligt, og hvor tilstanden ikke er tilgængelig for anden form for behandling Sovemidler bør højst bruges 1-2 uger, og lægen bør kun ordinere en mængde svarende hertil, hvorefter situationen og den medicinske behandling bør vurderes på ny

7 Sundhedsstyrelsens cirkulære om lægers ordination af benzodiazepin-anxiolytica, 2003:
Anxiolytika bør kun ordineres, hvor den sygelige tilstand kan betragtes som belastende, alvorlig og af en vis varighed, samt ikke tilgængelig for anden, evt. non-medikamentel behandling. Det må dreje sig om velbeskrevne angstsyndromer eller beslægtede tilstande, hvis forløb bør følges løbende og konsekvent under behandlingen Det er vigtigt, at benzodiazepiner ikke bruges kritikløst mod stress, kriser eller bekymring over almenmenneskelige problemer. Anxiolytika bør højst bruges i 4 uger. Herefter bør tilstanden vurderes på ny.

8 Antal brugere af benzodiazepiner og cyclopyrroloner (per 1000 personer)
10 20 30 40 50 60 70 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 År BZ mod angst BZ sovemidler Cyclopyrroloner

9 Hvor langt skal forbruget af benzodiazepiner egentlig ned?

10

11 Rationel behandling God Indikation
Korrekt dosis og behandlingsvarighed Effekt > Bivirkninger God læge/patient kommunikation God compliance Fornuftig Pris

12 Var der indikation for ordination af BZ?
Absolut indikation 15% Acceptabel indikation 55% Tvivlsom indikation 25% Uacceptabel indikation 5% Hvornår blev indikationen for BZ vurderet? Samme dag recepten blev udskrevet: 1/3 Indenfor 3 måneder før ordinationen: 1/3 Mere end 3 måneder før ordinationen: 1/3

13 Hvad stod der på recepten?
Doserings angivelse 1 tablet daglig 55% Ved behov 40% Uspecifik 5% Behandlingsvarighed Angivelse af varighed på recepten <5%

14 Lægen følte ikke der var tid nok til at tale med patienten
Hvordan var kommunikationen mellem læge og patient i forbindelse med ordinationen af BZ? Telefonisk kontakt 50-70% af alle ordinationer Lægen følte ikke der var tid nok til at tale med patienten 50% af alle kontakter

15 Problematiske BZ ordinationer
Samtidig behandling med et sovemiddel og et angst dæmpende middel Store tablet-pakninger (besparelser -”stor-køb”) Ca 2/3 af alle recepter som ”repeat prescription” Mangelfuld søvnanamnese hos over >50% af patienter behandlet med sovemedicin Mangelfuld oplysning om brug af stimulanser eller søvndæmpende medicin

16 Medicin anamnesen er vigtig
Visse lægemidler kan hæmme søvnen: CNS-stimulerende midler Bronchodilatatorer Næsedråber Diuretika Antihypertensiva Steroider SSRI (ej fluoxetin)

17 Før recept på sovemedicin
Diskuter alternativer til sovemedicin Fortæl om gode søvnvaner om bivirkninger til medicin at medicinen højst må bruges i få uger At virkningen aftager ved længere tids brug Støt patienten

18 Når recepten skrives… Vælg stof med kort halveringstid
Vælg stof med mindst risiko for afhængighed Vælg mindste pakning Vælg laveste styrke Forklar hvordan pillerne skal tages Aftal behandlingsvarighed Ordination fra samme læge Husk omhyggeligt journal notat

19 Aftrapning –hvorfor lykkes det så sjældent?
Manglende motivation Manglende engagement hos lægen Manglende ”aftrapningsplan” som læge og patient forinden er blevet enige om Pt. ej orienteret om forventede bivirkninger Nedtrapning med forkerte midler For hurtig reduktion i dosis

20 Benzodiazepiner løser ingen problemer
De kan være en hjælp til at komme over svære søvnproblemer eller angstsymptomer i en kort fase


Download ppt "Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google