Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diana Kristensen, Overlæge, Psykiatrisk Center København

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diana Kristensen, Overlæge, Psykiatrisk Center København"— Præsentationens transcript:

1 Diana Kristensen, Overlæge, Psykiatrisk Center København
Overdødelighed blandt psykiatriske patienter Christiansborg 8. maj 2012 Diana Kristensen, Overlæge, Psykiatrisk Center København

2 Disposition Min Baggrund Mine bånd til medicinalindustrien
Hvad er psykiske lidelser? Hvad ved vi om dødelighed hos psykiatriske patienter?

3 Sygdomsklassifikation
Psykotiske lidelser Skizofreni Bipolar sygdom Depression Ikke Psykotiske Angst Spiseforstyrrelse Personlighedsforstyrrelser Misbrugsdiagnoser

4 Sygdomshyppigheder Skizofreni og andre psykosesygdomme 25.000
Bipolar Sindslidelse 40.000 Depression Angst Øvrige:?

5 Hvad ved vi om dødelighed?
Ca 40 % af personer med en ”tung” diagnose dør unaturligt (selvmord, mord, ulykke) Ca. 60 % dør af naturlige årsager (sukkersyge, hjertekarsygdomme, kræft osv)

6 Hvad ved vi om livslængde?
Studier skildrer dødelighed hos personer som har været INDLAGT på Psykiatrisk hospital Dvs: personer der ”kun” har et ambulant forløb hos en Distriktspsykiatrisk afdeling, Praktiserende psykiater, egen læge eller psykolog indgår ikke

7 Restlevetid, når man er fyldt 15 år
Personer med misbrugsdiagnoser lever ca 23 år kortere end baggrundsbefolkningen Personer med en skizofrenidiagnose lever ca 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen Personer med en affektiv diagnose lever ca 13-17 år kortere end baggrundsbefolkningen Personer med en personlighedsforstyrrelse lever ca år kortere end baggrundsbefolkningen

8 Hvordan kan lægemidlerne gøre skade?
Akut dødelig påvirkning Sjælden,oftest Allergisk På grund af en overdosis medicin Akut hjerterytmeforstyrrelse Syreforgiftning (diabetisk ketoacidose) Hjerterytmeforstyrrelser optræder ca 2 gange pr patientår Diabetisk ketoacidose ca 0.3 = risperidon /1000 pt-år 3.1 = clozapin/ 1000 pt-år Baggrundbefolkning: / pt-år

9 Andre velkendte bivirkninger
Øget blodfedt Vægtøgning Sukkersyge Hjertekarsygdomme Nedsat insulinfølsomhed Hjerterytmepåvirkning Metabolisk syndrom

10 Er det så dødeligt?

11 Risikofaktorer KRAM faktorer
Kost (BMI > 40 fjerner 10 år af livslængden) Rygning (hver cigaret koster 9 minutter af livet) Alkohol (varierer, ved skrumpelever lever man omkring 25 år kortere) Motion ?

12 Andre udfordringer for patienten
Dårlige boligforhold Dårlig økonomi Sparsomt netværk Stigma fra omverdenen Stofmisbrug Nedsat evne til at passe på sig selv

13 Kan vi (læger og patienter) undvære medicin
Nej

14 Hvad kan der så gøres? Lægedel:
Grundig uddannelse af receptudskrivende læger Valg af lægemiddel efter vurdering af effekt og bivirkninger hos den enkelte patient Systematisk vurdering af patienten Henvise til relevante støttetiltag

15 Patientdel: Samarbejde omkring relevante undersøgelser
Oplyse om oplevede gener Bestræbe sig på sund levevis

16 Samfundsmæssige forhold
Fokus hos myndighederne Forskning i området Tilgængelighed af forebyggende tilbud (diætist, fysioterapi, ryge-afvænning, osv) Økonomisk råderum til at den mest effektive medicin kan ordineres Støtte udbredelse af nationale retningslinier

17 Afrunding Patienter med en psykisk lidelse, der på et tidspunkt er indlæggelseskrævende har en markant lavere livslængde end andre Noget kan tilskrives grundsygdommen Noget kan tilskrives livsstilen Noget kan tilskrives den medicinske behandling

18 Mange tak for opmærksomheden
Overlæge, HD(O) Diana Kristensen Psykiatrisk Center København


Download ppt "Diana Kristensen, Overlæge, Psykiatrisk Center København"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google