Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema: Pårørendeundervisning 2 Psykoedukation til patienter med depression Version oktober 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema: Pårørendeundervisning 2 Psykoedukation til patienter med depression Version oktober 2012."— Præsentationens transcript:

1 Tema: Pårørendeundervisning 2 Psykoedukation til patienter med depression
Version oktober 2012

2 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Program Velkommen Siden sidst Samarbejdet med de pårørende Forebyggelse Hvad har mennesker med depression brug for? At være pårørende Hvor kan man selv få støtte? Hvad tager du med dig? Pause når det passer Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012

3 Oversigt over emner Første aften: Fakta om depression
Årsager til depression Diagnosticering og symptomer Behandling Anden aften: Samarbejdet med pårørende Forebyggelse Hvad har mennesker med depression brug for? At være pårørende Hvor kan man selv få støtte? Man kan evt. lade deltagerne tale kort med sidemanden om forventningerne til undervisningen Hvilke forventninger har I? Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version september 2012 3

4 Samarbejdet med pårørende
Tilbud i psykiatrien Pårørendesamtaler Psykoedukation til pårørende Samtaler og tilbud med fokus på børn som pårørende Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012

5 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Hvorfor samarbejde? De pårørende har det tætteste kendskab til patienten Patientens tilknytning til behandlingen styrkes Kan være med til at forebygge tilbagefald Depression påvirker også de pårørende Det kræver hjælp og støtte at kunne yde hjælp og støtte Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

6 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
De pårørende Familien kan være i krise Usikkerhed på den forandrede situation Påtager sig ofte skyld for udviklingen Har brug for at stille spørgsmål og have kontakt med behandleren Har brug for støtte og viden Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

7 Samtalen med børn Skal afspejle barnets virkelighed
Dvs. rumme både negative og positive følelser: Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg OG muligheder, glæde, kærlighed, håb Skal fratage barnet bekymringer og ansvarsfølelse både for årsag samt helbredelse Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 7 7

8 På patientens præmisser
Patienten kan sige nej til inddragelse af pårørende Det er patienten, der bestemmer, hvem de pårørende er Behandlere må ikke kontakte pårørende uden patientens tilladelse Behandlere må ikke udtale sig om patienten uden tilladelse Behandlere må gerne udtale sig generelt om psykisk sygdom og behandling Patienten kan sige nej til behandling Behandlere må ikke kontakte patienten uden tilladelse Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

9 Refleksion Spørgsmål eller kommentarer til emnet:
Samarbejde med de pårørende? Drøft eventuelt parvis og spørg derefter i plenum Uddybende spørgsmål: Har I nogen positive erfaringer med inddragelse og samarbejde om behandling? Hvis du skulle give et godt råd til andre – hvad ville det være ? Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 9 9

10 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Forebyggelse Depression øger risikoen for senere depressioner Livet som tidligere deprimeret kræver vedvarende opmærksomhed Dels på ’udløsende faktorer’ del på ’advarselstegn’ Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012

11 Hvad har den syge brug for?
3 udsagn om omsorg, der hjælper: ”Giv mig plads til at have det, som jeg har det ” ” Giv mig et ring, for jeg orker ikke ringe selv” ”Vær hos mig! Uden jer går det ikke! Kilde: ” En hjælp til dig, der har en depression, s ”, Lilly Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 11

12 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Refleksion Videoklip om recovery [Pernille Jensen] ”En god pårørende, fra en tidligere brugers synsvinkel” [Kirsten Kallesøe, PS Landsforening] Tanker og overvejelser? Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012

13 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Gode råd – lang version Tag sygdommen alvorligt Sæt dig ind i, hvad depression er Hjælp den syge med at finde ud af, hvor og hvordan han/hun kan finde professionel hjælp Planlæg gerne "færdigpakkede" aktiviteter, hvor den syge kan deltage uden at skulle tage stilling til indhold, transport eller lignende Trøst f.eks. ved at sige: "Husk du bliver rask. Du lider af en sygdom, der kan behandles. Det er ikke din skyld.” Spar den syge for gode råd som: "Hvis jeg var dig, så ville jeg…" Eller: "Tag dig nu sammen." Den depressive er syg - ikke doven Undlad bebrejdelser Læg ikke op til lange diskussioner om, hvorfor vedkommende er blevet syg Husk, at depression ikke er nogens skyld Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 13

14 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Gode råd – kort version Håb og accept er to vigtige begreber at forholde sig til. Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 14

15 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
At være pårørende Velkendte følelser hos pårørende Angst Forvirring Vrede Frustration Skam Sorg Skyldfølelse Selvbebrejdelse Magtesløshed Bekymring for fremtiden At føle sig ”stemplet” Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

16 At være pårørende - fortsat
Almindelige og forståelige reaktioner Man kan som pårørende påtage sig ekstra forpligtelser Man kan være bange for at lade patienten ude af syne Man kan påtage sig mange af patientens opgaver Tager sig af patienten på bekostning af egne interesser Får ikke overskud til andre familiemedlemmers behov Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

17 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Pas også på dig selv Hvis man oplever problemer, måske gennem lang tid og måske været ude af stand til at løse dem, bliver man belastet Hvis man samtidig med bekymringer og uro måske skal passe et arbejde, kan det opleves uoverkommeligt Man kan opleve stress og føle sig magtesløs Det er derfor vigtigt at passe på sig selv som pårørende Pointe: hvis man passer godt på sig selv, kan man være mere for andre på lang sigt. Det er også i patientens interesse at have sunde og glade pårørende. Man kan illustrere dette ved ”iltmaske-metaforen” (billedet viser en stewardesse, der instruerer i brug af masken) Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012

18 Hvordan kan pårørende selv få hjælp
Bruge sit eget netværk, venner, familie Lære noget om sygdommen og få støtte Ved længerevarende krise, henvisning til psykolog via praktiserende læge Deltage i pårørendegrupper Mødes med ligesindede i patient- og pårørendeforeninger Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

19 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
PsykInfos rådgivning Døren er åben i Psyk-Info i Næstved, Roskilde, Slagelse og Nykøbing F: Her kan du møde PsykInfos medarbejdere: Mandage kl.9-15 på Hjultorv 6A, 1. sal, Næstved Tirsdage kl og torsdage kl i Kornerupsvænge 9 st.tv., Roskilde Onsdage kl i Bredegade 10, 1. sal, Slagelse Tirsdage i LIGE UGER kl , Banegårdspladsen 1, i Nykøbing F  Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Psykoedukation for pårørende til patienter med emotionelt ustabil personlighedsstruktur 19 19

20 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
PsykInfos telefontider PsykInfo’s medarbejdere kan træffes på tlf. nr Er åben for rådgivning, information mm. på flg. tider: Alle hverdage kl. 9-15, torsdage dog kl Mailadresse: Hjemmeside: regionsjaelland.dk/psykinfo Psykoedukation for pårørende til patienter med depression 20

21 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende? Hvad tager I med jer? [Udfyld venligst evalueringsskema] Psykoedukation for pårørende til patienter med depression

22 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
BILAG Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 22

23 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
Tilskud til psykolog Der kan efter henvisning fra egen læge bl. a. ydes tilskud til psykologhjælp til: Personer over 18 år med let til moderat depression. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 2 x 12 konsultationer. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der er tilsluttet sigesikringsordningen. Kilde: November 2012. Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Version oktober 2012 23


Download ppt "Tema: Pårørendeundervisning 2 Psykoedukation til patienter med depression Version oktober 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google