Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

23.5 Kommentarer til årsregnskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "23.5 Kommentarer til årsregnskabet"— Præsentationens transcript:

1 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion Shoes årsregnskab for år 2. Butikkens resultatopgørelse viser en bruttofortjeneste på kr Beløbet er fremkommet ved at fratrække vareforbruget på kr fra nettoomsætningen på kr Efter fradrag af andre eksterne omkostninger på kr og personaleomkostninger på kr frem- kommer indtjeningsbidraget på kr Der er afskrevet kr på biler og inventar, hvorefter resultat før renter er opgjort til kr Efter tillæg af renteindtægter på kr og fradrag af renteomkostninger på kr er årets resultat opgjort til kr

3 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion Shoes årsregnskab for år 2. Butikkens resultatopgørelse viser en bruttofortjeneste på kr Beløbet er fremkommet ved at fratrække vareforbruget på kr fra nettoomsætningen på kr Efter fradrag af andre eksterne omkostninger på kr og personaleomkostninger på kr frem- kommer indtjeningsbidraget på kr Der er afskrevet kr på biler og inventar, hvorefter resultat før renter er opgjort til kr Efter tillæg af renteindtægter på kr og fradrag af renteomkostninger på kr er årets resultat opgjort til kr

4 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion Shoes årsregnskab for år 2. Butikkens balance viser, at aktiverne pr år 2 udgør kr Heraf udgør anlægsaktiverne (biler og inventar) kr og omsætningsaktiverne kr Balancens passivside er sammensat af en egenkapital på kr og en gæld på kr Egenkapitalen ved årets begyndelse udgjorde kr , og den er dermed steget med kr i år 2. Det skyldes, at årets resultat på kr har oversteget årets privat- forbrug på kr med kr

5 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Rikkes revisor har følgende kommentarer til Fashion Shoes årsregnskab for år 2. Butikkens balance viser, at aktiverne pr år 2 udgør kr Heraf udgør anlægsaktiverne (biler og inventar) kr og omsætningsaktiverne kr Balancens passivside er sammensat af en egenkapital på kr og en gæld på kr Egenkapitalen ved årets begyndelse udgjorde kr , og den er dermed steget med kr i år 2. Det skyldes, at årets resultat på kr har oversteget årets privat- forbrug på kr med kr

6 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært: At kommentere virksomhedens årsregnskab, med alle de poster, du indtil nu har lært. Årsregnskabet består af: En artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform En balance i kontoform Noter til både resultat- opgørelse og balance. Video: 5 Revisorvideoer, bl.a.: Formålet med et årsregnskab Er regnskabet offentligt tilgængeligt? Hvordan bliver årsregnskabet til? GrünBAG: Årsregnskabet

7 23.5 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært: At kommentere virksomhedens årsregnskab, med alle de poster, du indtil nu har lært. Årsregnskabet består af: En artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform En balance i kontoform Noter til både resultat- opgørelse og balance. Video: 5 Revisorvideoer, bl.a.: Formålet med et årsregnskab Er regnskabet offentligt tilgængeligt? Hvordan bliver årsregnskabet til? GrünBAG: Årsregnskabet

8 Resultatopgørelse for år 2 (i 1.000 kr.)
Resultatopgørelse for Fashion Shoe år 2. Resultatopgørelse for år 2 (i kr.) Note Nettoomsætning 6.550 – Vareforbrug 4.520 Bruttofortjeneste 2.030 1 – Andre eksterne omkostninger 600 2 – Personaleomkostninger 990 Indtjeningsbidrag 440 3 – Afskrivninger 60 Resultat før renter 380 + Renteindtægter 5 – Renteomkostninger 35 Årets resultat 350

9 Balance for Fashion Shoe pr. 31.12 år 2.
Balance pr år 2 (i kr.) Note AKTIVER Note PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 4 Biler 95 Saldo primo 392 5 Inventar 145 - Årets privatforbrug 300 240 92 + Årets resultat 350 442 GÆLD OMSÆTNINGSAKTIVER Langfristet lån 100 Varelager 820 Kassekredit 228 Varedebitorer 195 Varekreditorer 220 Periodeafgrænsninger 15 6 Offentlig gæld 210 Kasse 5 Andre kreditorer 75 1.035 833 Aktiver i alt 1.275 Passiver i alt 1.275

10 Noter til resultatopgørelsen
Note 1 – Andre eksterne omkostninger. Note 1 – Andre eksterne omkostninger Beløb Salgsfremmende omkostninger 125 Lokaleomkostninger 240 Kassedifferencer 5 Bilers driftsomkostninger 45 Øvrige omkostninger 90 I alt 505

11 Noter til resultatopgørelsen
Note 2 – Personaleomkostninger. Note 2 – Personaleomkostninger Beløb Lønafregning 975 ATP-bidrag 15 I alt 990

12 Noter til resultatopgørelsen
Note 3 – Afskrivninger. Note 3 – Afskrivninger Beløb Afskrivning på biler 20 Afskrivning på inventar 40 I alt 60

13 Note 4 og 5 – Bilers og inventarets bogførte værdier.
Noter til balancen Note 4 og 5 – Bilers og inventarets bogførte værdier. Note 4 – Bilers bogførte værdi Beløb Bilers anskaffelsesværdi (kostpris) 135 – akkumulerede afskrivninger på biler 40 Bilers bogførte værdi pr år 2 95 Note 5 – Inventarets bogførte værdi Beløb Inventarets anskaffelsesværdi (kostpris) 225 – akkumulerede afskrivninger på inventar 80 Inventarets bogførte værdi pr år 2 145

14 Noter til balancen Note 6 – Offentlig gæld. Note 6 – Offentlig gæld
Beløb Skyldigt ATP-bidrag 5 Skyldigt AM-bidrag 15 50 140 Skyldig A-skat Momsgæld I alt 210


Download ppt "23.5 Kommentarer til årsregnskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google