Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DSKL – Odense – 27.03.07 Udfordringer til klinisk ledelse ved indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel Carsten Engel, afd.leder akkrediteringsafdelingen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DSKL – Odense – 27.03.07 Udfordringer til klinisk ledelse ved indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel Carsten Engel, afd.leder akkrediteringsafdelingen."— Præsentationens transcript:

1 DSKL – Odense – Udfordringer til klinisk ledelse ved indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel Carsten Engel, afd.leder akkrediteringsafdelingen

2 356 standarder og 1200 indikatorer ??
Standard tyranni?? 356 standarder og 1200 indikatorer ??

3 Vi er ikke helt så tyranniske

4 Vi er ikke helt så tyranniske
Ca. 120 standarder Knapt 700 indikatorer

5 Vi er ikke helt så tyranniske
Ca. 120 standarder Knapt 700 indikatorer Men det er nok alligevel en udfordring

6

7

8 Faser i Den Danske Kvalitetsmodel
Uddannelse nøglepersoner og surveyors Prøve- akkreditering 1. år 2. år 3. år Standardudvikling Implementering Akkreditering Standardudvikling Høringsrunde (standarder) Redigering af standarder Pilottest Redigering (evt.), klargøring af standarder til udsendelse Selvevaluering mhp. handleplaner Udviklingsperiode Selvevaluering Udviklingsperiode (evt. tiltag) Ekstern vurdering Tilbagemelding til organisationerne /rapport Tiltag ved kvalitetsbrist Akkreditering Offentliggørelse

9 Disposition for det følgende
Hvad er det, der skal implementeres ? Ideer til implementeringsfasen Hvordan evalueres implementeringen ? Hvad er jeres og IKAS’ rolle i processen ? Hvordan ser tidsplanen ud – netop nu ?

10 Hvad er det, der skal implementeres ?

11

12 Opbygningen af standarderne
Alle standarder er bygget op i fire trin: Forekomst af retningslinjer Implementering og anvendelse af retningslinjer Kvalitetsovervågning Kvalitetsforbedring

13 Opbygningen af standarderne (2)
Alle standarder er bygget op i fire trin: Svarende til de fire trin i kvalitetscirklen:

14 Opbygningen af standarderne (3)
Standarderne understøtter tankegangen IHI’s Improvement Model, som bl.a. er udmøntet i gennembrudsmetoden og i Operation Life Hvad er det, vi vil opnå ? Hvordan kan vi vide, at en forandring er en forbedring ? Hvilke forandringer kan vi gennemføre, som vi føre til en forbedring ? Teste og udvikle med kvalitetscirkelen P – D – S – A

15 Hvad går kvalitetsmodellen så ud på – i få ord ?
Der skal arbejdes systematisk efter retningslinjer Kvaliteten skal monitoreres løbende, og denne monitorering skal anvendes som grundlag for stadig udvikling af kvaliteten

16 Ideer til implementeringsfasen

17 Overblik over standardsættet
Organisatoriske standarder Overordnede standarder, der sætter rammen for arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel Ledelse Kvalitets- og risikostyring Politikker og retningslinier Data- og dokumentstyring Tværgående opgaver Hygiejne Teknik og apparatur Beredskab og forsyninger Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Patienttransport Bygninger og faciliteter

18 Overblik over standardsættet (2)
Generelle patientforløbsstandard Temaerne følger patientens rejse gennem systemet Sygdomsspecifikke standarder Bygger på NIP og andre eksisterende databaser

19 Særlige opgaver til trin 1
Har sygehuset de retningslinjer, der kræves? Lever retningslinjerne op til de generelle krav for retningslinjer? Lever retningslinjerne op til de specielle krav til de enkelte retningslinjer? Bør afdelingsspecifikke retningslinjer slås sammen til sygehusfælles? Hvem fylder hvilke huller ud?

20 Særlige opgaver til trin 2
Gabet mellem det vi siger vi vil og det vi gør

21 Særlige opgaver til trin 3
Hvilke databaser skal vi indberette til? Hvilke data skal vi trække fra PAS o.lign.? Hvilke journalaudits skal gennemføres? Andre særlige krav om kvalitetsmonitorering

22 Særlige opgaver til trin 4
Bruger vi de data, vi har indsamlet på trin 2 og 3 som grundlag for kvalitetsudvikling?

23 Bud på en opgavefordeling
Trin 1 - retningslinjer Kvalitetsafdeling som koordinator og fordeler af opgaver Trin 2 – implementering af retningslinjer Lokale ledelser Trin 3 – kvalitetsovervågning Kvalitetsafdeling som koordinator, facilitator og fordeler af opgaver Trin 4 - kvalitetsforbedring Ledelser på alle niveauer

24 Udfordringer Alle dele af organisationen skal bidrage
Gode løsninger skal deles tidligt, så alle kan lære af dem Nogle arbejdsgange skal evt. ændres Tidsramme skal overholdes

25 Hvordan evalueres implementeringen ?

26 Evaluering af standardopfyldelse
Selvevaluering Internt survey Indsendelse af selvevalueringsmateriale Eksternt survey (peer review)

27 Selvevaluering Systematisk vurdering af opfyldelsesgraden af de enkelte indikatorer i kvalitetsmodellen En lang række spørgsmål, som kan besvares med at man ”Helt”, ”Delvist” eller ”Ikke” opfylder kravene i indikatoren Fuld nytte kræver, at man ikke blot checker svaret af i en checkliste, men for en del spørgsmåls vedkommende også beskriver, hvorfor man svarer, som man gør

28 Internt survey Internt peer review Understøttes af uddannede surveyore
Foretages før det eksterne survey Identificerer gode løsninger og områder, hvor der kræves yderligere indsatser Foranlediger udarbejdelse af handlingsplaner

29 Eksternt survey Eksternt peer review
Sker på baggrund af indsendt dokumentationsmateriale Vurderer standardopfyldelsen punkt for punkt, og giver således grundlaget for vurdering af opnåelse af akkreditering Identificerer gode løsninger og områder, hvor der kræves yderligere indsatser Kan behøves fulgt op af yderligere evaluering

30

31

32

33 Hvad er jeres og IKAS’ rolle i processen ?

34 IKAS overdrager evalueringsgrundlaget til sygehusene
Sygehusene har ansvaret for at implementere standarderne  

35 IKAS overdrager evalueringsgrundlaget til sygehusene
Sygehusene har ansvaret for at implementere standarderne men vil ikke være helt overladt til sig selv 

36 To forskellige processer:
Implementering af selve indholdet af standarderne – det, der skal ske ude i organisationen Implementering af akkrediteringsprocessen Fordeling af standarder i organisationen Hvem er ansvarlig for det, der skal implementeres? Hvem er ansvarlig for at monitorere standardopfyldelsen? Selvevaluering og opfølgning på denne

37 Sygehuset skal have en organisation for at støtte akkrediteringsprocessen
Procesleder på sygehusniveau – står for kontakten til IKAS Proceskoordinatorer på afdelingsniveau Opsamling af dokumentation vedrørende standardopfyldelse Løbende vurdering af status Overblik over og koordinering af handleplaner

38 Bistand fra IKAS ”Client manager”

39 Bistand fra IKAS ”Client manager” IT-system (TAK-systemet)
Selvevaluerings-del Status vedr. opfyldelse af kravene i de enkelte indikatorer Overblik over den skriftlige dokumentation Overblik over handleplaner Journalaudit-del Indsamling og bearbejdning af data fra journalaudits (ca. 80 parametre)

40 Hvordan ser tidsplanen ud – netop nu ?

41 2007 – Udviklingen af standarderne
Høring april/maj Pilottest juni-oktober Endelig godkendelse i IKAS’ bestyrelse Overdragelse til implementering ultimo 2007

42 2007 – implementering af akkrediteringsprocessen
Uddannelse af nøglepersoner (ca. 400 personer i hele landet) maj/juni + august/oktober Rekruttering og uddannelse af surveyors Opslag og udvælgelse af deltagere i uddannelsen (maj-juni) uddannelse (slutningen af 2007) Informationsmøder - ledelser It-værktøj (TAK)

43 Nøglepersonuddannelse
- 2 dages kursus - Principperne for DDKM - Evaluering af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser på grundlag af standarder og indikatorer - Akkreditering i sundhedsvæsenet - Selvevaluering i DDKM - Datarapportering - It-understøttelse - Hvordan kan man forberede sig på en akkreditering

44 Tak for opmærksomheden


Download ppt "DSKL – Odense – 27.03.07 Udfordringer til klinisk ledelse ved indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel Carsten Engel, afd.leder akkrediteringsafdelingen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google