Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. 2 Den Danske Kvalitetsmodel Henrik Kristiansen Kvalitetskonsulent.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. 2 Den Danske Kvalitetsmodel Henrik Kristiansen Kvalitetskonsulent."— Præsentationens transcript:

1 1

2 2 Den Danske Kvalitetsmodel Henrik Kristiansen Kvalitetskonsulent

3 33 Agenda  Survey  Spørgsmål

4 4 Survey

5 5 Akkrediteringsprocessen – 3 år Uge 12 2010

6 6 Indhold af survey  Surveymetoder –Dokumentgennemgang –Interviews om standarder –Tracer –Observationer 6

7 77 Dokumentgennemgang  Gennemgå relevante dokumenter –Lever dokumenterne op til kravene i standarderne?  Overordnet vurdere sygehusets system til kvalitetsovervågning –Auditrapport –Handleplaner  Skal understøtte efterfølgende interviews og observationer

8 8 Interview om standarder  Interview sessioner, fx ’Interview om overvågning af medicinering’ –Indlagt i surveyplanen –Tager udgangspunkt i på forhånd fastlagte akkrediteringsstandarder –Tilstedeværelse af relevante personer  Formål –Belyse alle 4 trin i standarderne –Indsamle relevante ’data’ i forhold til standarder og indikatorer –Anvende ’data’ i vurderingen af standarder og indikatorer 8

9 99 Tracer  Systemtracer –Følger en proces, fx medicinering eller apparatur, og kobler dertil relevante standarder –Består af et interview og herefter observation  Patienttracer –Følger en patient og kobler dertil relevante standarder

10 10 Observationer  Surveyorne observationer –Observerer fra de træder ind ad døren –Observerer med udgangspunkt i akkrediteringsstandarderne –Observerer når der interviewes –Bruger observationer til at krydstjekke –Fx håndhygiejne 10

11 11 Før survey  Surveyplanen –Udarbejdes i samarbejde med sygehuset  Surveyteam –Sammensættes med udgangspunkt i sygehusets ydelser –Én ledende surveyor  Surveyens længde og antal surveyors i teamet bestemmes ud fra sygehusets størrelse: –Antal patienter og sengepladser –Ydelser –Matrikler 11

12 12 Eksempel på surveyplan Kl.Aktiviteter Surveyor nr.123456 8.00-8.30Daglig tilbagemelding til sygehuset 8.30-10.30Interview om sygehusets overvågning af medicinering Interview om sygehusets overvågning af koordinering og kontinuitet Interview om medicoteknik 10.30-12.00Systemtracer: MedicineringPatienttracer: Patient med kronisk sygdom Systemtracer: Medicoteknik 12.00-13.00Frokost og teammøde (koordinering) 13.00-16.00Patienttracer: Hjertepatient Patienttracer: Barselsforløb Patienttracer: Medicinsk patient Interview om sygehu- sets overvågning af politik for ansættelse, arbejdstilrettelæggelse og kompetence- udvikling 16.30-17.00Teammøde: Udvælgelse af patientforløb og patienttracer til næste dag 12

13 13 Tilbagemelding  Daglig tilbagemelding –Hver morgen resumeres den foregående dags fund og eventuelle mønstre i fundene – hvad har surveyorne læst, set og hørt?  Den afsluttende tilbagemelding –Fund og eventuelle mønstre for sygehuset –Hvordan har sygehuset klaret sig som helhed? –Surveyteamets anbefaling om akkrediteringsstatus 13

14 14 Vurdering  Surveyteamet bruger hinandens ’dataindsamling’  Surveyteamet kobler: –Dokumentgennemgang –Interview om standarder –Tracer –Observationer  Konsensus om vurdering af de enkelte akkrediteringsstandarder på institutionsniveau 14

15 15 Rapportens indhold  Surveyteamets vurderinger af akkrediteringstandarder og indikatorer  Begrundelse for opfyldelsesgraden –Henviser direkte til en indikator eller en akkrediteringsstandard –Bygger på interviews og observationer –Direkte fra kilden - ingen andenhåndsberetninger –Giver mulighed for kvalitetsudvikling  Surveyteamets anbefaling til akkrediteringsstatus 15

16 16 Akkrediteringsstatus  Akkrediteringsnævnet tildeler den endelige akkrediteringsstatus

17 17 Offentliggørelse  Surveyrapporten og akkrediteringsstatus offentliggøres på www.sundhed.dk 17

18 18 Spørgsmål


Download ppt "1. 2 Den Danske Kvalitetsmodel Henrik Kristiansen Kvalitetskonsulent."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google