Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark,"— Præsentationens transcript:

1 Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen
- ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg – Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske ved CKR pr. 1/1-2010

2 Hvorfor inddrage KR i grunduddannelsen
Den nye studieordning anno 2008 er bl.a udarbejdet med det formål : at tage højde for udviklingen på det sundhedsfaglige og uddannelsesmæssige område og medtænke fremtidens forventninger og krav til sygeplejerskens kvalifikationer og kompetencer. I BEK står der at grunduddannelsens: professionsbasering sikres ved bl.a. at udviklingen inden for professionen er implementeret i uddannelsens videngrundlag. udviklingsbasering sikres gennem inddragelse af relevante resultater fra national og international forskning, således at uddannelsen til stadighed er funderet i den nyeste viden.

3 fortsat I BEK står der at fremtidens sygeplejersker skal kunne:
udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedsområdet

4 Hvordan kan centret understøtte integration af KR i undervisningen
Indsatsområder: Netværk Kompetencer Undervisningsmateriale Integration i undervisningen

5 Netværk Temadag 2/ indhold og organisering af det fortsatte samarbejde mellem UC`erne og centret. Intentionen er at oprette et fagligt netværk af kontaktpersoner, som mødes 1-2 gange årligt, hvor vi: Giver faglige oplæg om KR Drøfter behov for faglig støtte Drøfter behov for udvikling af undervisnings- og udviklingsmaterialer etc. Drøfter behov for at udvikle og gennemføre kurser målrettet UC`erne Drøfte muligheder for udvikling af kurser, som kan gennemføres lokalt af UC`erne M.m.

6 kompetencer Uddannelse af undervisere / kontaktpersoner
Forudsætninger for at undervise omkring kliniske retningslinjer

7 Undervisningsmateriale – hvilket materiale kan udvikles?
Materialet kan tænkes som inspiration og/eller til direkte implementering Power Points shows omkring konkrete projekter ( fx processen i udvikling af KR, vurdering af KR implementering af KR) Manualer som indeholder Power Point shows, forslag til litteratur, øvelser, og eksamen CKR`s hjemmeside (undervisningsmateriale, litteratur, links, erfaringsudveksling)

8 Integration i undervisningen – hvilken undervisning skal til?
Integrere undervisning om KR helt fra uddannelsens start Integrere gennem hele uddannelsen Integrere fælles undervisningsmateriale og diverse relevante retningslinjer Oplagte moduler i grunduddannelsen med udgangspunkt i studieplaner ved sygeplejerskeuddannelsen UC Syddanmark Esbjerg…

9 Grunduddannelsens ”start” (modul 1-8)
Læringsfokus: at udvikle akademiske kompetencer som at kunne søge, udvælge, anvende, sammenfatte, formidle og begrunde Indholdsfokus: inddrage godkendte kliniske retningslinjer og introducere til centret, dets database samt opbygningen af KR og KR`s nytteværdi

10 Fortsat Fx modul 1 Inddrage godkendt KR vedr. hygiejne i undervisning omkring hygiejne i faget sygepleje Introducere til centret i faget sygepleje Fx modul 2 Inddrage godkendt KR vedr. forebyggelse af trykskader i undervisning omkring immobilitet i faget sygepleje

11 Grunduddannelsens ”midte” (modul 9-12)
Læringsfokus: søge, sortere, vurdere, anvende (modul 9-10). Argumentere for vurderinger og interventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden (modul 11). Inddrage kliniske retningslinjer, redegøre for muligheder og barrierer, beherske gældende dokumentationspraksis, deltage i implementering, anvende specialiserede dokumentationsredskaber (modul 12) Indholdsfokus: udvikling, vurdering og implementering af kliniske retningslinjer

12 fortsat Fx manual for kritisk vurdering af forskningslitteratur integreret i undervisning omkring forskningsmetodologi (modul 9) Fx manual for undervisning i processen for udvikling, vurdering og implementering af KR integreret i undervisningen omkring kvalitetsudvikling (modul 10) Fx manual for kritisk vurdering af KR (modul 10, 11, 12)

13 Grunduddannelsens ”slutning” (modul 13-14)
Læringsfokus: kritisk vurdere, udvælge, beskrive, foretage litteraturundersøgelse,diskutere og reflektere over muligheder og barrierer (modul 13) kritisk undersøge, vurdere og formidle(modul 14) Indholdsfokus: Modul 13 (valgfag) - mulighed for fordybelse i udvikling, vurdering og implementering af kliniske retningslinjer. Modul 14 – mulighed for at udvide sin viden om og færdigheder i anvendelse af kliniske retningslinjer via bachelorprojektet

14 fortsat Eksempel på modul 13 ” Kliniske retningslinjer – udvikling, vurdering og implementering” Manual for teoretisk eller klinisk valgfag omkring kliniske retningslinjer Modul 14 - Deltage i udvikling af kliniske retningslinjer Deltage i udvikling af fx fortrykte plejeplaner Deltage i og/ eller undersøge effekten af implementering af kliniske retningslinjer (lokalt) Foretage kvalitetsvurdering af eksisterende kliniske retningslinjer fra egen praksis og komme med forslag til forbedringer samt muligheder og barrierer for implementering Manualer for studerendes deltagelse i disse aktiviteter

15 Eks på valgfag modul 13 Læringsfokus:
Kan anvende metode til udvikling af kliniske retningslinjer herunder : - identificere relevant litteratur som grundlag for udarbejdelse af en klinisk retningslinje, - anvende redskaber til at vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur og kliniske retningslinjer samt - har forståelse for hvordan forskningsresultater fortolkes og omsættes til kliniske anbefalinger. Kan desuden reflektere over og forstå muligheder og barrierer i relation til implementering af ny sundhedsfaglig viden i praksis

16 Eks fortsat De studerende skal ud fra et scenarie uddrage en klinisk relevant problemstilling og herudfra søge, udvælge, læse og vurdere relevant forskningslitteratur for til sidst at uddrage anbefalinger for praksis på baggrund af denne litteratur. De studerende skal med baggrund i kendt praksis reflektere over implementeringsstrategi, samt muligheder og barrierer i relation til implementering af én udvalgt klinisk retningslinje.

17 Netværk Brobygning mellem skole og klinik
Skole – klinik samarbejde omkring udvikling, implementering og anvendelse af kliniske retningslinjer Kontaktpersoner som ressource Studerende som ressource


Download ppt "Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google