Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selvevaluering ’It i folkeskolen’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selvevaluering ’It i folkeskolen’"— Præsentationens transcript:

1 Selvevaluering ’It i folkeskolen’
Opstartsmøde Marianne Buhl Hornskov og Sanya Gertsen Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut

2 Dagens program Præsentation af projekt som I er en del af
Hvad er selvevaluering? I gang med selvevalueringen …

3 Hvem er vi?

4 Det overordnede projektet
Formål at understøtte dialog og refleksion at indsamle viden om status på og visioner for it-integrationen at give inspiration og anbefalinger Aktiviteter i projektet Erfaringer, gode råd og fremtidsudsigter fra 14 kommuner Selvevalueringsforløb på 11 skoler Formidling af resultaterne fra projektet Opsamlende rapport Konference (25. og 27. august 2009) 1-dags seminarer Selvevalueringsværktøj

5 Selvevaluering – hvorfor?
Hvad kan I bruge det til? En anledning til at iagttage egen praksis og sætte ord på den, diskutere, reflektere og evt. udvikle Perspektivering og inspiration fra førende eksperter Hvad vil EVA bruge det til? Indsamling af data om status og visioner for it i folkeskolen

6 Forskellige roller – forskellige bidrag - forskellige temaer
Kommunen Ledelsen Lærerne Elev

7 Modellen for selvevaluering
Det nedskrevne som skal ændres Det nedskrevne A: Praksis som vi ser den nu C: Praksis som vi vil udvikle B: Analyse og vurdering Udmøntning af ny praksis Det uskrevne Det uskrevne som vi skal arbejde med

8 Aktiviteter i selvevalueringsforløbet

9 Gode råd til selvevalueringsforløbet
Fastlæg sammen med gruppen hele møderækken fra starten Hold hellere færre, men længere møder Aftal hvilke temaer og spørgsmål I skal arbejde med hvornår Forbered jer individuelt forud for møderne Skriv på møderne – sæt dansklæreren udenfor døren. Skriv ikke det sammen to gange. Lav henvisninger. Giv plads til forskellige perspektiver. Beskriv både det typiske og vigtige nuancer. Koordinatoren er gruppeleder, ikke arbejdshest Selvevalaueringsrapporten er et ’redskab’. Den offentliggøres ikke af EVA. Eksempler skal godkendes. Ring til EVA – hellere én gang for meget end for lidt Afhold et møde mellem koordinatorerne efter rapporterne er sendt til EVA – hvordan kan I bedst anvende resultaterne fra gruppernes arbejde?

10 Input til selvevalueringen: Tre spørgeskemaundersøgelser
Formål Information direkte relevant i forhold til de spørgsmål som I skal arbejde med i selvevalueringsforløbet. perspektivere diskussionerne i gruppen Praktisk Tre spørgeskemaer: Elever (obligatorisk), lærere (frivillig) og forældre (frivillig) På tværs eller 4-5. klasse Trykt i 50 eksemplarer Digital version så muligt selv at printe flere og evt. justere Et A4 ark på begge sider 8-12 spørgsmål Bør gennemføres hurtigst muligt Sådan gennemfører I undersøgelserne Udlever spørgeskemaerne De udfylder skemaet – max 5 min. Saml spørgeskemaerne ind (max 1 uge) Optælling af resultaterne på to måder: Send alle udfyldte spørgeskemaer til EVA. Vi vil tæller svarene sammen i løbet af 5 arbejdsdage. Tæl selv svarene sammen. Indtast resultaterne i fremsendt regneark. Anvend resultaterne til at perspektivere jeres erfaringer og diskussioner i gruppen. Se appendiks C i ’Vejledningen’

11 Rapporten sendes til EVA
Én rapport fra hver gruppe Max sider Digital skabelon er sendt til koordinatorerne Koordinatoren fra hver gruppe er ansvarlig for at sende rapporten til EVA Senest onsdag den 29. oktober kl. 1200

12 Hvad sker der på besøget?
Formål: Snakke om jeres erfaringer og visioner for fremtiden Perspektivere og inspirere jeres praksis Hvem deltager i besøget? Lærere Skolens ledelsesteam Centrale aktører på kommunalt niveau Elever Forældre To eksperter EVA

13 Hvordan gøre selvevalueringsforløbet mest nyttigt for jer?
Hvordan kan og vil I bruge selvevalueringsrapporten bagefter? Kan evalueringen kobles til eller understøtte andre indsatser på skolen eller i kommunen?

14 Projektets hjemmeside: http://www. eva


Download ppt "Selvevaluering ’It i folkeskolen’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google