Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.socialkvalitetsmodel.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.socialkvalitetsmodel.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område."— Præsentationens transcript:

1 www.socialkvalitetsmodel.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2 2 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Baggrund  Begrænset viden om kvaliteten  Begrænset viden om indsats, resultater og effekt  Begrænset viden om metoder og deres anvendelse

3 3 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Baggrund  Dansk kvalitetsmodel på det sociale område vedtaget af Danske Regioner i december 2007  1. område: regionale sociale botilbud

4 4 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Formål  Sikre systematisk dokumentation – synlighed og gennemsigtighed  Kontinuitet og sammenhæng i tilbud på tværs af tilbud og sektorer  Systematisk styrkelse af bruger- og pårørendeinddragelse og -medindflydelse

5 5 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Formål  Kontinuerlig faglig udvikling og læring i de faglige miljøer  Dokumentation for indsats, resultater og effekt – og muligheder for at sammenligne  Jobtilfredshed, personlige og faglige udviklingsmuligheder og generelt fokus på arbejdsforhold og kompetenceudvikling

6 6 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens grundlag  Samarbejde  Lovgivning  Evidensbaseret grundlag  Det sociale områdes særlige karakteristika  Ambitioner – trinvis implementering

7 7 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold Akkrediteringsmodel Akkreditering er procedure, hvor en ekstern organisation vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller organisation lever op til et sæt af fælles standarder. Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at personer eller organisationer er kompetente til at udføre deres opgaver og der gives et afsæt til videre kvalitetsudvikling.

8 8 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mål Formuleret som standarder Data Dokumentation for målopfyldelse/ standardopfyldelse Korrigere Kvalitetssikring Fastholdelse, vidensdeling og forbedring Analyse Vurdering og målopfyldelse (selvevaluering og ekstern evaluering)

9 9 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold  Et sæt fælles nationale standarder  Nationale retningslinjer og regionale/lokale retningsgivende dokumenter  Selvevalueringsmodel  Fælles nationalt eksternt evalueringssystem til akkrediteringen

10 10 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold - standarderne Standard En standard er betegnelse for et kvalitetsmål og specifikke krav, der danner grundlag for evaluering af den sociale indsats. En standard formulerer en række konkrete mål og krav til ydelser og aktiviteter.

11 11 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold - standarderne 1Standardbetegnelse 2Standard 3Standardens formål 4Målgruppe (ansvarlig for udførelsen) 5Anvendelsesområde 6Opfyldelse af standarden 7Trin 1: Retningsgivende dokumenter 8Trin 2: Implementering 9Trin 3: Kvalitetsovervågning 10Trin 4: Kvalitetsforbedring 11Referencer

12 12 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold - standarderne  Trin 1: Er der udarbejdet retningsgivende dokumenter?  Trin 2: Er de retningsgivende dokumenter kendt og anvendes de i organisationen?  Trin 3: Er de retningsgivende dokumenter implementeret og kvalitetsovervåges de?  Trin 4: Arbejdes der systematisk med kvalitetsudvikling?

13 13 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold - Selvevaluering  Ved selvevaluering forstås en systematisk vurdering af det enkelte sociale tilbuds aktiviteter og resultater foretaget af den enkelte enhed selv  Selvevalueringen sker med henblik på at vurdere graden af målopfyldelse for de fastlagte standarder samt at fastlægge initiativer til at fastholde eller forbedre målopfyldelsen  Selvevalueringen foretages årligt

14 14 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold - Ekstern evaluering  Udefrakommende fagpersoner foretager sammen med udefrakommende brugere og pårørende en ekstern evaluering af det enkelte sociale tilbud på de valgte indsatsområder  Den eksterne evaluering foretages hvert 3. år

15 15 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Den sociale kvalitetsmodel Selvevaluering De organisatoriske temaer: Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling De målgruppespecifikke temaer: Brugerinddragelse Individuelle pædagogiske planer Kommunikation Ekstern evaluering TilbagemeldingOffentliggørelse StandarderEvaluering Rapportering

16 16 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Referencer  Modellen opbygges i overensstemmelse med internationalt anerkendte og godkendte akkrediteringssystemer  Center for Kvalitetsudvikling har indledt et samarbejde med Joint Commission International  Modellen udvikles i samarbejde med professor Jan Mainz, Syddansk Universitet

17 17 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Referencer

18 18 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Organisering i regionerne  Styregruppe bestående af socialdirektørkredsen  Koordinationsgruppe bestående af 2 koordinatorer fra hver region  Faglige arbejdsgrupper (ad hoc nedsat til udarbejdelsen af standarder) _______________________________  Nationalt sekretariat i Center for Kvalitetsudvikling

19 19 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Organisering - Center for Kvalitetsudvikling  Introduktionsmøder/ opstartsmøder i kommunerne  Uddannelse af koordinatorer  Udvikling af standarder  Introduktion til selvevalueringværktøjet og dokumentationsværktøjer

20 20 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Organisering - Center for Kvalitetsudvikling  Vidensdeling vedr. de retningsgivende dokumenter  Ekstern evaluering og uddannelse af de eksterne evalueringsteams  Uddannelse af ressourcepersoner  Løbende informationsmøder i kommunerne

21 21 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Status  Standarderne ved at blive færdigbearbejdet  Implementeringen begynder i regionerne i løbet af foråret 2009  1. selvevaluering i efteråret 2009  Ekstern evaluering i slutningen af 2010


Download ppt "Www.socialkvalitetsmodel.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google