Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014 v. Conni Christiansen Sundhedsaftale 2015 – 2018.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014 v. Conni Christiansen Sundhedsaftale 2015 – 2018."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014 v. Conni Christiansen Sundhedsaftale 2015 – 2018

2 Sundhedsaftalen 2015 – 2018 Sundhedsaftalen er en politisk aftale mellem regionsrådet og kommunerne som skal fastlægge rammer og målsætninger for samarbejdet mellem regionen (inkl. almen praksis) og kommunerne inden for 4 indsatsområder sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget skal udarbejde udkastet til Sundhedsaftalen Aftalen skal godkendes af regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen Aftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen, senest 31. januar 2015 Sundhedsaftalen skal bestå en politisk aftale og en administrativ aftale

3 Sundhedsaftalen 2015 – 2018 4 obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse Behandling og pleje Genoptræning og rehabilitering Sundheds-it og digitale arbejdsgange Tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde, herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed

4 Formål: at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region (inkl. almen praksis) og kommuner. Mål: at den enkelte borger tilbydes en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Målgrupper: Sårbare og udsatte borgere - Særligt fokus på børn og mennesker med både psykisk og somatisk sygdom og/eller psykisk/somatisk sygdom og misbrug. Sundhedsaftalen 2015 – 2018

5 Tidsplan og status Tidsplan er tilrettelagt mhp. bred involvering af nøgleinteressenter (lang høring i foråret og efteråret 2014) Milepæle - politisk behandling: SKU drøftelse af oplæg til ny sundhedsaftale - polisk aftale SKU drøftelse af samlet oplæg til ny sundheds- aftale politisk og administrativ aftale) Høringsrunde og politisk godkendelse Marts Aug. 2.halvår 2014

6 Oplæg til politisk aftale - udgangspunkt: Ønske om: En aftale med stærkt politisk aftryk Få og klare og målbare mål Fokus på effekt for borgerne Intention: Den politiske aftale afspejler politisk opprioriterede mål for den fælles indsats på Sundhedsområdet

7 Struktur på det politisk oplæg Forslag til: Visioner inden for de 4 tværgående tema: Sammenhæng og kvalitet Aktivt og inddragende samarbejde med borgere og pårørende, Lighed i Sundhed, Nye samarbejdsformer Målsætninger: indenfor de tværgående temaer og de 4 obligatoriske indsatsområder (intention at SKU skal vælge mellem målsætninger) Krav til indsatser: Overordnede beskrivelser af indsatser der skal iværksættes for at nå i hus med målsætninger

8 Aktuel status Første oplæg til politisk aftale er udarbejdet (blev drøfte I styregruppen (DAS) den 25. feb. 2014 Næsten trin i processen er : Politisk drøftelse i SKU og høring af den politiske aftale del (ultimo marts) Udarbejdelse af oplæg til administrativ aftale (marts – juni )

9 Den administrative aftale – leverancer: Udarbejde forslag til: Konkretisering af den politiske aftale Udarbejdelse af forslag til indsatser inden på øvrige obligatoriske områder, der er omfattet af sundhedsaftalen Udgangspunkt for arbejdet er bl.a.: Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Udkastet til den politiske aftale Den nuværende sundhedsaftale Eksisterende input fra: kommunerne, samordningsudvalg, udviklingsgrupper og hospitalsdirektioner 1


Download ppt "Oplæg på samordningsudvalgsmøde d. 27. februar 2014 v. Conni Christiansen Sundhedsaftale 2015 – 2018."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google