Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Barrierer i og for forbedringsprojekter Udenom, indenom, henover eller igennem barriererne Hvilken vej vil du? 12. oktober 2006 - C2E netværk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Barrierer i og for forbedringsprojekter Udenom, indenom, henover eller igennem barriererne Hvilken vej vil du? 12. oktober 2006 - C2E netværk."— Præsentationens transcript:

1 Barrierer i og for forbedringsprojekter Udenom, indenom, henover eller igennem barriererne Hvilken vej vil du? 12. oktober 2006 - C2E netværk

2 Resultater Tid 3. rapport2. rapport1. rapport INDSATSRESULTAT MEDARBEJDER- RESULTATER PARTNERSKABER OG RESSOURCER POLITIK OG STRATEGI PROCESSER KUNDE- RESULTATER RESULTATER MEDARBEJDERELEDERSKAB SAMFUNDS- RESULTATER Før Excellence Strategisk værktøj Helhedsbillede - sammenhæng mellem alle kriterier Planlægningsværktøj Hvordan får vi kobling mellem det vi gør og det vi måler på ? Statusbillede Hvad gør vi indenfor de enkelte kriterier ? Resultater OK - men måske styret af tilfældigheder og held... - udvikling i anvendelse af modellen Excellencemodellen i Anlægsområdet stadig i udvikling

3 Barrierer i og for selvevaluering Barriere 1 – Ledelse Topledelsen lever ikke aktivt med i at bane vejen for forbedringsprojekternes implementering - Symptom: Projekterne kommer til at leve deres eget lille projektliv – afskåret fra at skabe nytte i de driftsopgaver, de skulle forbedre. - Håndtering: Overvej projektreview, hvor projektporteføljen kigges igennem, og formål, mål, metoder og resultater for virksomheden gennemgås

4 Barrierer i og for selvevaluering Barriere 2 – Manglende strategier for læring Der er ingen strategi for hvordan forbedringsprojekterne følges og monitoreres undervejs, og dermed ingen viden om hvilke beslutninger, der er rigtige – og hvad det er, der gør dem rigtige. -Symptom: Den løbende læring gennem gode undersøgelser af praksis udebliver – og dermed er der en stor risiko for at best practice udebliver. -Håndtering: overvej en gennemgang af projektets handleplaner igen. Vurder om I burger de rigtige metoder til evalueringer, og om evalueringerne gennemføres de rigtige steder, for at give løbende data og input til projektudrulningen

5 Barriere 3 – Kompetencer Medarbejdere og ledere er ikke tilstrækkeligt klædt på til at deltage i arbejdet med at udvikle kvaliteten i egen virksomhed – og omkring egne arbejdsgange. - Symptom: Manglende projektstyring og koordinering, motivationen er mindsket, resultaterne udebliver. - Håndtering: overvej at understøtte forbedringsgrupperne med gode projektstyringsværktøjer. Forbedringsprojekter starter altid med at skrive en ordentlig projektbeskrivelse hvori indgår en beskrivelse af projektets formål, mål, målgrupper, fremgangsmåde, udbredelse, projektgruppen, tidsplan og ressourcer, måling og evaluering. Er dette ikke på plads, så tag fat der. Er det på plads, gennemfør evt. en ”kvalitetsworkshop”, hvor metoder og processer i kvalitetsarbejdet gennemgås. Test jeres arbejdshypoteser - gerne gennem inddragelse af medarbejdere/kernekunder. Husk også at inddrage øvrige kolleger i tide i de faser af kvalitetsarbejdet, de kommer til at indgå i. Barrierer i og for selvevaluering

6 Barriere 4 – Investeringer koster og behøver tid Der er for få menneskelige, tidsmæssige og øvrige ressourcer sat af til arbejdet med forbedringsprojekterne. - Symptom: Stort ønske om kortsigtede resultater og mindre fokus på visionen og forbedringer ”på den lange bane”, og dermed underkendes betydningen af systematik i kvalitetsarbejdet. - Håndtering: Flere metoder, fx partnerskaber med institutioner, der er foran i arbejdet med kvalitet. Lær af dem og lær at det tager tid, at ændre praksisser, der har været gældende i lang tid. Barrierer i og for selvevaluering

7 Barriere 5 – Udvikling i en lukket boks Virksomheden bruger ikke sine partnere, interessenter, brugere/kunder mv. aktivt i sit arbejde med at udvikle kvaliteten - Symptom: De ønskede resultater udebliver - Håndtering: Overvej benchmarking med andre virksomheder. Barrierer i og for selvevaluering

8 Barriere 6 – Forbedringsprojekterne forbedrer kun på 1 dimension i kvalitetsarbejdet Kvalitet udspilles i en sammenkobling af den faglige, organisatoriske og brugeroplevede kvalitet. -Symptom: Læringen forbliver i det lokale miljø frem for at bruges til at gøre virksomheden mere kompetent. - Håndtering: Der er flere metoder, fx intern markedsføring af resultaterne gennem direkte ”se hvad vi har opnået” møder, gennem intranet, gennem storytelling, gennem fremlæggelser for brugerpaneler, ekstern markedsføring mv. Valg af metoder skal være strategisk begrundet. Barrierer i og for selvevaluering

9 Barriere 7 – Shopping og zapperkultur, frem for udholdenhed og stædig insisteren I morgen er det noget andet, der er sjovt og spændende - Symptom: Kort sigt. Spredt fægtning. Ingen sammenhæng mellem det, der igangsættes, og det der er brug for at igangsætte. Resultater og motivation udebliver. - Håndtering: overvej ledelsesforløb med gennemarbejdning af mission, vision, strategiske udfordringer, samt at gennemføre en strategiudviklingsproces. Derefter giver det mening at arbejde med forbedringsprojekterne igen – evt. i revideret form. Barrierer i og for selvevaluering

10 Barriere 8 – Mangelfulde data Forbedringsprojekter, der fokuserer på forbedringer af indsatsområder, men som bygger på utilstrækkelige data / resultatindikatorer, har en indbygget risiko for at ramme ved siden af målet. -Symptom: Projektgennemførelse uden bedre resultater - Håndtering: Overvej at arbejde med et forbedringsprojekt, der handler om at skabe strategisk vigtig dokumentation for, hvad der virker. Hvis data ikke kan afdække, hvad der virker, så overvej at opstille kvalificerede indikatorer for, hvad der virker og hvorfor. Barrierer i og for selvevaluering


Download ppt "Barrierer i og for forbedringsprojekter Udenom, indenom, henover eller igennem barriererne Hvilken vej vil du? 12. oktober 2006 - C2E netværk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google