Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reflekteret praksis og kvalitetsudvikling i Blå Kors - hvad er det lige, vi skal med en Forskningsafdeling?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reflekteret praksis og kvalitetsudvikling i Blå Kors - hvad er det lige, vi skal med en Forskningsafdeling?"— Præsentationens transcript:

1 Reflekteret praksis og kvalitetsudvikling i Blå Kors - hvad er det lige, vi skal med en Forskningsafdeling?

2 Disposition Forskningsafdelingens hovedopgaver
Forskningsafdelingens værdier Dét byder vi (FA + organisationen) ind med Kvalitetsmodeller og akkreditering Dokumentation - data Reflekteret praksis – analyse

3 Forskningsafdelingens hovedopgaver
Bevillingen: Forskning Dokumentation Innovation FA: Forskning – 25 % - forskning i bred forstand Dokumentation – 50 % - etablere systematisk viden + analyse Innovation – 25 % - nye idéer omsat til praksis Organisationen Blå Kors, støttesystemer/forudsætninger – resten af %’erne !!

4 Værdier Nærvær, faglighed, nye muligheder
Meningsfuldhed – forskellige interessenter og logikker Værdi – det skal gøre en forskel, give mulighed for anerkendelse, læring, udvikling Åbenhed – videndeling, ting tilgængelige, samarbejde med os betyder at det bliver brugt andre steder Videndeling – tværgående perspektiv supplerer fokus på den enkelte enhed Integritet og selvkritik – vi stiller også spørgsmål til os selv

5 Når organisationsteoriens virkemidler møder socialpædagogikken/omsorgens virkemidler. Dét byder vi ind med… Vi bruger ord som: Registrering Dokumentation Analyse og læring, evaluering Reflekteret praksis Kvalitetsmodeller Standarder Akkreditering Foruden…strategier, videndeling, kvalitetsudvikling osv osv

6 Mødet mellem systemverden og livsverden
For-forståelse: At arbejde med systematik, have styr på hvordan ledelse påvirker medarbejdere, og hvordan medarbejderkompetencer hænger mere eller mindre godt sammen med brugergruppens sammensætning …. Og at arbejde med at beskrive, dokumentere og spejle sig i dokumentation om, hvad vi gør og hvad vi opnår tror vi på styrker den faglige selvbevidsthed – og kvaliteten i arbejdet

7 Skal vi da til at kigge efter og gøre noget andet
Skal vi da til at kigge efter og gøre noget andet? Er det ikke godt nok, det vi gør? Vi kan vel alle altid blive bedre? Det er ikke fordi alting skal laves om For at blive bedre til at se og vise det vi gør, kunne gøre det igen, vise andre det (nye medarbejdere og samarbejdspartnere)

8 Hvad dækker da alle de ord over? Hvad kan det bruges til?
Beskrivelse af hele organisationen – kvalitetsmodel:

9 Kvalitetsmodel og forskellige anvendelser
Man kan spejle sig i en kvalitetsmodel Har vi beskrivelser af og dokumentation for, at vi har styr på de forskellige elementer i modellen? Gør vi det, vi siger, at vi vil gøre – og virker det? Fra kvalitetsmodel til akkreditering Kvalitetsmodellen består af nogle standarder (er der beskrivelse af dit og dat) Standarder er godkendte og anerkendte af uafhængigt organ Der søges om akkreditering ved at vise at man har styr på beskrivelser og evaluering og læring Akkreditering tildeles efter audit (uafhængige auditører), og der gennemføres internt og eksternt audit løbende Akkreditering kan bruges internt – spejling, systematik, styr på aktiviteter i løbet af året – og eksternt – et stempel/bevis

10 Fra akkreditering til dokumentation, læring, reflekteret praksis
Man kan – principielt – godt blive akkrediteret, uden at man er særligt ambitiøs angående faglig udvikling, refleksion og læring Heldigvis stiller de fleste standarder efterhånden krav om, at man arbejder med disse ting Registrering = indsamling og lagring af data Dokumentation = de indsamlede og lagrede data om noget Analyse = se efter mønster, niveauer, tendenser osv i data, herunder fortolke i forhold til faglig erfaring, teori osv Læring = at iværksætte nye tiltag, nye forståelser, nye tilgange, stille spørgsmål ved ”hvorfor” udfra analysen

11 Er der da ikke nogen dilemmaer?
Tid, ressourceforbrug Systemverden har ikke værdi i sig selv – system og livsverden i balance Etik Kriterieforskydning


Download ppt "Reflekteret praksis og kvalitetsudvikling i Blå Kors - hvad er det lige, vi skal med en Forskningsafdeling?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google