Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af Anders J. Andersen Handicaprådet, fmd.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af Anders J. Andersen Handicaprådet, fmd."— Præsentationens transcript:

1 Af Anders J. Andersen Handicaprådet, fmd.
Vej-møde 9. juni 2010 Af Anders J. Andersen Handicaprådet, fmd.

2 Kommunens vision Vordingborg Kommune vil være kendt for i praksis at efterleve FNs Handicapkonvention og principper for kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling, der giver borgere med funktionsnedsættelse lige muligheder for at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet.

3 Sektoransvar Ansvaret for ligebehandlingen af mennesker med funktionsnedsættelse inden for et givent samfundsmæssigt område placeres hos den myndighed, der i øvrigt har ansvaret for det pågældende område. Med andre ord: I slipper ikke/ansvaret kan ikke læsses over på Social!

4 Miljørelateret handicapbegreb
Funktionsnedsættelse + barriere = handicap NB: Er barrieren menneskeskabt?

5 31. januar 2008 4-bandens møde med Teknik danner grundlag for forslag til handicappolitisk handlingsplan

6 Handicappolitik: Om tilgængelighed
Målsætning Skabe tilgængelighed til det offentlige rum og til offentlig information, så alle borgere har lige mulighed for at kunne færdes og deltage i aktiviteter på lige fod med andre. Delmål At alle nye bygninger, anlæg og ude-arealer (veje, fortove, pladser, stier mv.) skal være tilgængelige, dvs. følge Dansk Standard 3028 ”Tilgængelighed for alle”. At der udarbejdes en prioriteret plan over udvalgte eksisterende bygninger, anlæg og ude-arealer, der over tid skal gøres tilgængelige At sikre elektronisk tilgængelighed for alle….

7 Handicappolitisk handlingsplan for Vej og Trafik (2008-09)
3. Veje, gader, stier, pladser, fortove og belægninger 3.1. Målet om at ”undgå dårligt nyt” fortsættes. Det sker ved, at nyetablering, renovering og omlægning fremover overholder vejreglerne på området, nemlig Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed, Vejdirektoratets brochure med de 5 vigtigste regler for tilgængelighed og Dansk Standard (DS) 105 (1). 3.2. I 2009 etableres et relevant antal prototyper for nedsænkede kantsten efter gældende vejregler. ANSVARLIG: Fagudvalg: Teknisk udvalg Fagsekretariat: Vej og Trafik

8 Asfalt-pølse – stort problem

9 ”Undgå dårligt nyt” = standarder
Er det lykkes? Prototyper?

10 Evaluering af HPH Besvarelse: ”Der er i såvel 2008 som 2009 tilstræbt at udføre 5 prototyper. Det er ikke lykkedes at udføre dem, så de opfylder ovennævnte regler, i 2010 vil dette blive rettet. Der pågår en dialog med Handicaprådet for udbedring og afklaring, herunder er aftalt et møde den 19. maj 2010 om netop nævnte 5 prototyper og evaluering af udførte tilgængelighedstiltag.”

11 SBi: Nyt i Trækvarteret ikke OK

12 Marienbergvej/Chr. Winthersvej

13 Primulavej/Nyrådsvej - helt ny asfalt-pølse

14 Kender ideel løsning

15 Kbhs Lufthavn: Gennemført overalt. Ideelt udført?

16 Fredensvej/Volmersgade

17 Rundkørsel Rema 1000 – OK?

18 Adgang til butikker Udviklingspotentiale

19 Forslag til HPH : At der fra 2011 afsættes midler til regulering af fortovshøjde således, at der kan skabes niveaufri adgang til forretninger og liberale erhverv m.v. mindst i de tilfælde, hvor forretningsindehaveren ønsker dette.

20 Forslag til HPH At der fra 2011 i forbindelse med større omlægninger/renovering af gader og fortove skabes niveaufri adgange til butikker o. lign. Erfaringer fra Skive og Århus inddrages.

21 ”Tid og Stil” - forspildt chance

22 Et mislykket forsøg i Århus

23 Et andet mislykket forsøg i Århus

24 Chaussésten Andre løsninger må kunne findes

25 Forslag til HPH Fra 2011 anvender kommunen ikke chaussesten ved nyetablering af veje, gader, stier, pladser, fortove og andre belægninger

26 Nye chaussésten ved Sydhavnen

27 Gamle chaussésten ved Marienbergvej

28 Chaussésten er/bliver farlige

29 Parkeringsforhold Lever de nyeste tiltag om h-parkering op til ”undgå dårligt nyt”-begrebet?

30 Sydhavnen: Ingen h-parkering

31 Parkeringshus i Sydhavn: Intet skilt

32 Græs-armering = dårligt nyt
Lokalplan ved Præstø om kommende tankanlæg: Parkeringsarealer: SBi: ”Der er kun rigtig flisebelægning som alternativ til græsarmering. Græsarmering er ikke, efter vores vurdering, jævn og fast som som den skal være jf. BR stk.3. Man kan selvfølgelig indrette HC-pladserne med fliser og resten med græsarmeering eller kun lægge fliser der hvor man stiger ud af bilen og går/kører frem til vej/sti og dermed have græsarmering under bilen.”

33 Rådhusparkeringen

34 Grundlag for p-afgift?

35 Fiskebil på Rådhusparkeringen

36 Blinde og svagtseende:
Beklager!

37 Begreb: Tilgængelighed

38 Begreb: Universelt design

39

40


Download ppt "Af Anders J. Andersen Handicaprådet, fmd."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google