Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mainstreaming af Handicappolitikken Mogens Wiederholt Centerleder, Center for Ligebehandling af Handicappede Randers, 23. oktober 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mainstreaming af Handicappolitikken Mogens Wiederholt Centerleder, Center for Ligebehandling af Handicappede Randers, 23. oktober 2008."— Præsentationens transcript:

1 Mainstreaming af Handicappolitikken Mogens Wiederholt Centerleder, Center for Ligebehandling af Handicappede Randers, 23. oktober 2008

2 Handicapbegrebet Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap

3 Projekt Mainstreaming af handicapområdet • Afsæt i det handicappolitiske princip om sektoransvar • Udvikle værktøjer – fra principper til praktiske guidelines, manualer, tjeklister, case-historier • Udviklingsprojekt – fokus på den kommunale administration • Anvendelsesorienteret

4 Status for projektet oktober 2008 • 3 projektkommuner: Viborg, Middelfart, Glostrup • 9 referencekommuner • Fra udvikling og afprøvning til implementering

5 Oversigt over værktøjer 1.Manual for sagsfremstilling til de politiske udvalg (Viborg og Middelfart) 2.Procesguide til interne styringsredskaber (Glostrup og Viborg) 3.Procesguide til politikformuleringsprocesser (Glostrup) 4.Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed (Glostrup og Viborg) 5.Guiden Planlægning af arrangementer (Viborg) 6.Guiden Det gode møde (Middelfart) 7.Guiden Tilgængelig web (Middelfart) 8.Et liv med handicap

6 Manual for sagsfremstilling til de politiske udvalg Målet med manualen At handicapaspektet indarbejdes i sagsfremstillinger til de politiske udvalg Handlemuligheder Medarbejdere kan ved brug af manualen sikre, at der foretages en vurdering og analyse af et givent tiltags konsekvenser for handicappede.

7 Procesguide til interne styringsredskaber Målet med procesguiden At handicapaspektet indarbejdes i de styringsredskaber som forvaltningerne arbejder med, f.eks. virksomhedsplan, temaplan Handlemuligheder Ledere og medarbejdere tilegner sig viden om, hvordan de kan indarbejde handicapaspektet. Formidlingen sker via eksempler, skabeloner, metodiske erfaringer.

8 Procesguide til politikformuleringsprocesser Målet med procesguiden At sikre at handicappede kan deltage og høres i de processer kommunerne iværksætter i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker Handlemuligheder Ledere og medarbejdere tilegner sig viden om hvordan de kan inddrage handicappede i processen Formidlingen sker via eksempler, skabeloner, metodiske erfaringer.

9 Guiden: Tjek på den fysiske tilgængelighed Målet med guiden At forbedre de kommunalt ansattes fokus på tilgængelighed til de kommunale bygninger Handlemuligheder Medarbejdere kan gennemgå guiden og tilegne sig viden om emnet Kommunen kan tage initiativer, som forbedrer tilgængeligheden til bygninger (ansætte tilgængelighedskonsulent, registrere bygninger via mærkningsordningen, søge rådgivning hos SBi)

10 Guiden Planlægning af arrangementer Målet med guiden At sikre den størst mulige tilgængelighed i forbindelse med afholdelse af arrangementer i kommunerne, f.eks. borgermøder, festivaler, teaterforestillinger, foredrag osv. Handlemuligheder Værktøjet kan bruges af kommunens medarbejdere eller andre arrangører, der ønsker at gøre et arrangement tilgængeligt for alle.

11 Guiden Det gode møde Målet med guiden At kommunens medarbejdere bliver bedre til at kom- munikere med handicappede borgere i forbindelse med den personlige borgerkontakt. Handlemuligheder • Medarbejdere kan gennemgå guiden og tilegne sig viden om emnet • Kommunen kan arrangere kurser/workshops om emnet evt. i samspil med guiden

12 Guiden Tilgængelig web Målet med guiden At sikre at kommunernes hjemmesider bliver tilgængelig - og vedbliver med at være det. Handlemuligheder • At kommunikationsmedarbejderen/den webansvarlige kan sikre, at kommunens hjemmeside er tilgængelig ved at bruge guiden • Indgå et samarbejde med professionelle (i forbindelse med kravspecifikationer og test af tilgængelighed)

13 Et liv med handicap Målet med værktøjet Det overordnede mål med værktøjet er at øge ikke handicappede menneskers forståelse af mennesker med handicap. Indhold Værktøjet er en introduktion til, hvordan mennesker lever med deres handicap. Hvad vil det sige at have et handicap? På hvilken måde påvirker et handicap relationen med andre mennesker? Hvordan opfatter ikke- handicappede mennesker med handicap? Formidling En række artikler og links på hjemmesiden Status Udvikles i efteråret 2008

14 Formidlingsaktiviteter omkring projektet • Hjemmeside: www.handicapmainstreaming.dk • Nyheder vedrørende projektet kan læses på hjemmesiden, samt følge udviklingen af værktøjerne • Samarbejde med kommunikationsafdelingerne i projektkommunerne


Download ppt "Mainstreaming af Handicappolitikken Mogens Wiederholt Centerleder, Center for Ligebehandling af Handicappede Randers, 23. oktober 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google