Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KLs legepladskonference 2011 Byggelovgivningens bestemmelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KLs legepladskonference 2011 Byggelovgivningens bestemmelser"— Præsentationens transcript:

1 KLs legepladskonference 2011 Byggelovgivningens bestemmelser

2 Indhold Byggelovens bebyggelsesbegreb Krav om byggetilladelse
Bygningsreglementet, BR10 BR10, kap. 4.4 – særlig bestemmelse om offentlige legeredskaber Begrebet offentligt tilgængeligt Kommunernes byggesagsbehandling af en legeplads Ejerens forpligtelser Spørgsmål?

3 Byggelovens bebyggelsesbegreb
Ved bebyggelse forstås bygninger og mure og andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. UP. Legepladser er bygninger!

4 Byggelovens bebyggelsesbegreb
Bagatelgrænse for anvendelsesområdet – skal byggelovens hensyn varetages? Byggeloven sondrer ikke mellem offentlige og private bebyggelser.

5 Krav om byggetilladelse
De arbejder, der er nævnt i byggelovens § 2 må ikke påbegyndes uden en byggetilladelse, jf. byggelovens § 16, stk. 1. Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen Kompliceret og ukompliceret byggeri. Nærmere udmøntning i bygningsreglementet…

6 Bygningsreglementet BR10
Bygningsreglementet er gældende lov og skal derfor overholdes. Bygningsreglementet indeholder alle de tekniske krav til opførelsen af bebyggelse. Legepladser og legeredskaber er kompliceret bebyggelse og skal derfor også teknisk byggesagsbehandles.

7 BR10 kap. 4.4 ”Legeredskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, skal udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.” Hvad er et legeredskab, og hvad er en legeplads?

8 Hvornår er et redskab offentligt tilgængeligt?
Ingen fast definition i byggelovgivningen. Udfyldning og fortolkning af reglerne på baggrund af Andre lovgivningsområder. ”En ikke-afgrænset kreds af personer har adgang til redskabet”…

9 Ejerens forpligtelser
Bygninger og bygningsmæssige konstruktioner skal holdes i forsvarlig stand og må ikke frembyde fare eller på anden måde være behæftet med væsentlige mangler, jf. byggelovens § 14, stk. 1. Pligtens udstrækning skal vurderes i hvert enkelt konkrete tilfælde. Bygningsejerens ansvar < > kommunens ansvar

10 Spørgsmål?


Download ppt "KLs legepladskonference 2011 Byggelovgivningens bestemmelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google