Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af den nye folkeoplysningspolitik-guide Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af den nye folkeoplysningspolitik-guide Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af den nye folkeoplysningspolitik-guide Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

2 Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik www
Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik

3 Det vil jeg sige noget om
Hvorfor denne guide? Hvem står bag guiden? Hvad kan guiden bruges til? Hvad står der i guiden?

4 1) Hvorfor denne guide? Den nye lov forpligter alle kommuner til at udforme en FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK Den nye lov forpligter alle kommuner til at oprette et FOLKEOPLYSNINGSUDVALG til at varetage opgaverne under loven Vi vil gerne have at folkeoplysningen er et AKTIV i kommunen Loven beskriver ikke indholdet i en folkeoplysningspolitik. Guiden er tænkt som INSPIRATION til kommunerne fra de folkeoplysende organisationer

5 2) Hvem står bag guiden? De folkeoplysende organisationer:

6 3) Hvad kan guiden bruges til?
Fokus i guiden er INDHOLDET i folkeoplysningspolitikken Guiden giver INSPIRATION til en folkeoplysningspolitik, der hænger sammen med kommunens overordnede visioner og øvrige politikområder Guiden er et TILBUD man kan benytte sig af efter behov De folkeoplysende organisationer stiller gerne op til yderligere sparring mv. KONTAKTOPLYSNINGER bagest i guiden.

7 4) Hvad står der i guiden? Guiden er opdelt i 7 afsnit:
Overordnet formål med en folkeoplysningspolitik Målsætninger for borgernes deltagelse Rammer for folkeoplysning Samspil og udvikling i folkeoplysningen Sammenhæng til andre politikområder samt partnerskaber Afgrænsning til beslægtede områder Brugerinddragelse I hvert afsnit: Lovens krav Ideer til indholdet og spørgsmål til overvejelse Eksempler fra eksisterende politik

8 4) Hvad står der i guiden? Overordnet formål
Hvad er det overordnede formål med folkeoplysningsarbejdet i kommunen? Hvordan kan folkeoplysningsarbejdet bidrage til de overordnede visioner og målsætninger for kommunen (Eks. sundhed, beskæftigelse, sammenhængskraft, frivillighed)? Hvilken rolle skal folkelysningsarbejdet i kommunen spille i fremtiden? Hvilken rolle skal henholdsvis det organiserede folkeoplysningsarbejde og de ikke-organiserede aktiviteter spille i fremtiden?

9 4) Hvad står der i guiden? Målsætninger for deltagelse
Vi anbefaler, at der udarbejdes KONKRETE MÅLSÆTNINGER, som står i naturligt forhold til kommunens ambitionsniveau på folkeoplysningsområdet og politikkens overordnede vision, strategi og handleplan.

10 4) Hvad står der i guiden? Rammer
Vi anbefaler at emnet opfattes bredere end rammer for aktivitetstilskudsregler. Inden for lovens overordnede rammer kan hver enkelt kommune definere rammer mere præcist, f.eks.: Det samlede budget Specifikke retningslinjer for tilskud, lokaler og særligt prioriterede indsatser. Tilgængelige fysiske rammer i form af lokaler, anlæg og faciliteter. Planer for udvikling og sikring af tidssvarende og gode fysiske rammer, der passer til de aktiviteter der ønskes.

11 4) Hvad står der i guiden? Samspil og udvikling
Alle kommuner skal afsætte en udviklingspulje til at understøtte aktiviteter både i etablerede foreninger og i selvorganiserede grupper. Vi opfordrer til at puljen udgør en opprioritering af folkeoplysningsområdet og ikke ender med at udhule området.

12 4) Hvad står der i guiden? Sammenhæng og partnerskaber
Vi anbefaler, at emnet beskrives så bredt som overskriften angiver: Hvordan står folkeoplysningsarbejdet i forhold til andre politikområder? F.eks. kultur, fritid, beskæftigelse, uddannelse, sundhed og forebyggelse, integration og handicap. Hvordan kan folkeoplysningsarbejdet konkret spille sammen med andre aktører og institutioner, herunder skoler og daginstitutioner. Hvilke potentialer er der i partnerskaber mellem foreninger/oplysningsforbund/daghøjskoler og kommune/kommunaleinstitutioner omkring særlige indsatsområder?

13 4) Hvad står der i guiden? Afgrænsning
Folkeoplysningsarbejdet grænser op til en række andre aktivitetsområder: kommercielle aktører (f.eks. fitnesscentre), biblioteker, VUC og andre voksenundervisningstilbud. Vi understreger vigtigheden af det foreningsbårne i folkeoplysningen, dvs. aktiviteter i fællesskab, der foregår på et demokratisk nonprofitgrundlag. Hvordan skal den tilgrænsning/afgrænsning se ud?

14 4) Hvad står der i guiden? Brugerinddragelse
Ifølge loven er kommunen forpligtet til at inddrage brugerne i formuleringen af en folkeoplysningspolitik. Det skal ske ved nedsættelse af et udvalg. I loven er der er få regler for udvalget. Vi anbefaler at der nedsættes et egentligt folkeoplysningsudvalg for området med så bred repræsentation som muligt.

15 5) www.folkeoplysningspolitik.nu

16 Tak for ordet! Spørgsmål?


Download ppt "Præsentation af den nye folkeoplysningspolitik-guide Trine Bendix Knudsen Sekretariatsleder Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google