Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FN’s Handicapkonvention

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FN’s Handicapkonvention"— Præsentationens transcript:

1 FN’s Handicapkonvention
Kursus for DH’s medlemmer og suppleanter i LBR og RBR v/ konventionspilot Stella Steengaard feb. 2009 Foto: httpwww.redtail.orgassetsimageseducationchief.jpg Måge, foto: Steen Weile ©

2 FN’s Handicapkonvention
”Nyt værktøj i den handicappolitiske værktøjskasse - det skal vi udnytte til af forbedre forholdene for personer med handicap i Danmark” Stig Langvad Konventionspiloter - LBR side 2

3 Alle mennesker har en række grundlæggende rettigheder
FN's Handicapkonvention skal skabe mulighed for at mennesker med handicap kan nyde alle menneskerettigheder på lige fod med alle andre. Der er således ingen nye rettigheder. Konventionspiloter - LBR side3

4 Lige muligheder og ikke-diskrimination
Før: De gode viljers vej Nu: Mennesker med handicap skal deltage på lige fod med andre medborgere i hele samfundslivet Et generelt forbud mod at diskriminere på grund af handicap. Målet er inklusion.. Konventionspiloter - LBR side 4

5 Konventionen understreger:
Mennesker med handicap har rettigheder Ret til de samme/lige muligheder som alle andre medborgere Ret til ikke at blive diskrimineret på grund af handicap. Konventionspiloter. Del 2, side5

6 De fire grundprincipper gælder stadig:
Ligebehandling - nu på baggrund af forbud mod diskrimination. Sektoransvar bidrager til at fastslå, hvem har ret, og hvem har pligt. Kompensation er nu i højere grad rettet mod samfundets pligt til at nedbryde barrierer, - og hvor det er umuligt, da at kompensere individuelt. Solidaritet – den enkelte skal ikke betale - det er en samfundsopgave. Konventionspiloter. Del 2, side6

7 To typer rettigheder 1. Borgerlige og politiske rettigheder
Skal være opfyldt straks. Fx. Retten til at stemme, retten til at udtale sig, information til den brede offentlighed mv. (eksempler er artiklerne 18, 21 29) Konventionspiloter. Del 2, side7

8 To typer rettigheder 2. Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Skal i videst mulig udstrækning opfyldes indenfor de ressourcer, der er til rådighed. Fx. Tilgængelighed, retten til uddannelse, retten til arbejde, retten til fritidsliv, kultur og idræt mv. (eksempler er artiklerne 9, 24, 27, 30) Konventionspiloter. Del 2, side8

9 Konventionen i Danmark
Konventionen ratificeres af Danmark i foråret Når konventionen ratificeres betyder det, at den bliver en del af dansk lovgivning. Indtil da undersøger regeringen, om der skal ændres i den nuværende lovgivning, således at der ikke er love, der er i strid med konventionen. Konventionspiloter. Del 2, side9

10 Konventionens opbygning
Præambel: Et slags forord 50 artikler 1 til 9: Generelle rettigheder 10 til 30: Konkrete rettigheder 31 til 50: beskæftiger sig i højere grad med formalia. Tillægsprotokol: Borgere kan klage til en international komitè. Ikke underskrevet af Danmark. Konventionspiloter. Del 2, side10

11 Personer med handicap omfatter:
”Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektiv at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” Artikel 1 Konventionspiloter. Del 2, side11

12 Hvem skal efterleve konventionen?
Den offentlige sektor, herunder: Staten Regionerne Kommunerne. Den private sektor, herunder: Virksomheder Organisationer - og den enkelte medborger. Konventionspiloter. Del 2, side12

13 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
Vigtige pejlemærker - og stærkt anvendelige også i forhold til det det lokale handicappolitiske arbejde! Konventionspiloter. Del 2, side13

14 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlig autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer. Skal de have hver deres slide? JA! Konventionspiloter. Del 2, side14

15 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
b) Ikke-diskrimination Skal de have hver deres slide? JA! Konventionspiloter. Del 2, side15

16 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet Konventionspiloter. Del 2, side16

17 Konventionens 8 principper (artikel 3)
d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap, som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden. Konventionspiloter. Del 2, side17

18 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
e) Lige muligheder Konventionspiloter. Del 2, side18

19 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
f) Tilgængelighed Konventionspiloter. Del 2, side19

20 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
g) Ligestilling mellem mænd og kvinder Konventionspiloter. Del 2, side20

21 Artikel 3 - Konventionens 8 principper
h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet. Konventionspiloter. Del 2, side21

22 Pause Måge, foto: Jesper Hauritz ©  

23 Konventionen i kommunen
Kommunen skal også efterleve konventionens forpligtelser! Brug derfor konventionen som handicappolitisk værktøj, når I argumenterer… Konventionspiloter. Del 3, side23

24 Kommunens handicappolitik
Er den ajour med konventionen? Når handicappolitikken skal omsættes i praksis – husker kommunen så at leve op til konventionens krav? Brug konventionens principper som grundlag og støtte. Konventionspiloter. Del 3, side24

25 Emner i konventionen med betydning for kommunen:
Demokrati og indflydelse Beskyttelse og tilsyn Habilitering og rehabilitering Undervisning og uddannelse Beskæftigelse og erhverv Familieliv Bolig Sundhed Kulturlivet Transport Byggeri Deltagelse i kommunens tilbud i lokalsamfundet. Konventionspiloter. Del 3, side25

26 Kommunens politik på de enkelte fagområder
Brug DH’s konventionsguide til at fastslå om kommunens politik og praksis lever op til konventionen. Også … når det gælder arbejde og beskæftigelse… Konventionspiloter. Del 3, side26

27 Konventionspiloter. Del 3, side27

28 Afdelingens første skridt – et arbejdspapir
Er der områder, hvor kommunen ikke efterlever konventionen? Find en helt konkret sag Lav et første skridt til et arbejdspapir ved at udfylde skemaet. Lille konkret plan, Konventionspiloter. Del 3, side28

29 Afdelingens arbejdspapir
______________ kommune skal også efterleve FN’s Handicapkonvention! Beskriv barrieren Afdelingens rettighedsbaserede argumenter Forslag til kommunens initiativer på kort sigt Forslag til kommunens initiativer på lang sigt Hvornår og hvordan præsenteres planen for kommunen – og af hvem? Konventionspiloter. Del 3, side29

30 Mere om handicapkonventionen
Brug DH´s hjemmeside Dette oplæg og powerpoint-materiale og andet undervisningsmateriale findes samme sted på DH’s hjemmeside i mappen Konventionspiloterne Lille konkret plan, Konventionspiloter. Del 3, side30

31 Tak for i dag Glæder mig til at se dagens input omsat i handlinger 
Lille konkret plan, Måger, foto: Nick Landbo ©


Download ppt "FN’s Handicapkonvention"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google