Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune"— Præsentationens transcript:

1 v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune
Oplæg om implementering af handicappolitik, herunder handicapmainstreaming i den kommunale praksis. v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune

2 Emner jeg kommer ind på i mit oplæg:
Projekt Mainstreaming af handicapområdet Tilblivelsen af Middelfart Kommunes handicappolitik, hvilken rolle havde mainstreamingsværktøjerne og Handicaprådet i denne proces Handicaprådets rolle ved implementering af handicappolitikken

3 Projekt Mainstreamning
Handicapmainstreaming, projektets formål var at skabe værktøjer, der sikrer lige muligheder for mennesker med handicap

4 Middelfart Kommunes del af projektet omhandlede;
Manual til brug for sagsfremstillinger Udarbejdelse af værktøjer til ”Det gode møde” Udarbejdelse af værktøj til planlægning af arrangementer Udarbejdelse af guiden ”Handicaptilgængeligt Web”

5 Projektets øvrige værktøjer:
Et liv med handicap oversigter over hjemmesider, film, artikelserie m.v., der fortæller, hvad det vil sige at leve med et handicap Interne styringsredskaber hvordan får man tænkt handicapaspektet ind i virksomhedsplaner, temaplaner o.s.v. Politikformuleringsprocesser hvordan inddrager man borgere med handicap i politikformuleringsprocesser Fysisk tilgængelighed hvordan arbejder man med fysisk tilgængelighed ved byggeri, design og brugervenlighed, der optimerer tilgængelighed

6 Manual til sagsfremstillinger
Der er udarbejdet en manual til sagsfremstillinger Manualen skal medvirke til at sikre, at hensynet til handicappede altid tænkes ind ved nye indsatser og fremgår af sagsfremstillingerne. Eksempler på sager: - Etablering af nyt rådhus - Placering af borgermøder – er lokalet tilgængeligt ? Er der handicaptoilet ? - Skiltning – skrift og tegninger - Nye vejbelægninger – byggematerialer

7 Værktøjet til ”Planlægning af arrangementer”
Når et arrangement skal være tilgængeligt, hvilke forhold skal så overvejes - Stedets geografiske placering - Valg af lokale - Planlægning af indhold - Annoncering af arrangementer - Hvordan tilmelder man sig - Formidling og kommunikation under arrangementet Der er udarbejdet en guide, som beskriver ovennævnte forhold - ikke mindst en meget anvendelig tjekliste

8 Værktøjer til ”Det gode møde”
Medarbejdere i Borgerservice er blevet interviewet mht. udfordringerne i mødet med en handicappet borger Der er udarbejdet en brochure, som beskriver forskellige typer af handicap Kommunikationsform afhænger af handicap Der har været afholdt en undervisningsdag hvor temaet er kommunikation særligt med henblik på kommunikation med borgere med handicaps

9 Guide til ”Handicaptilgængeligt Web”
Et firma har testet kommunens hjemmeside mht. tilgængelighed. Der udarbejdes en guide, som skal medvirke til at sikre, at kommunens hjemmeside – og kommunikation generelt - bliver mere handicaptilgængelig. Medarbejdere, som arbejder med kommunikation skal gøres bevidste om, hvad der skal til, for at elektronisk kommunikation bliver mere handicaptilgængelig.

10 Hvorfor valgte vi at være med ?
Generelt at arbejde for at eliminere forskelsbehandlingen af handicappede. Vi fik langt større viden om de forskellige handicapgrupper og deres individuelle behov – og dermed, hvilke løsninger vi skal pege på. At vi undgår lappeløsninger og pinlige situationer – vi får tænkt løsninger ind fra start ved nye tiltag, og de fremgår af sagsfremstillinge,r når sagerne forelægges det politiske niveau. Forståelse for ”Det gode møde” skal sikre god kommunikation mellem alle borgere og kommunen. Kommunens hjemmeside bliver mere handicaptilgængelig.

11 Projektets betydning for Handicaprådets arbejde.
Handicaprådet får en mere udviklende rolle frem for en rolle som fejlfinder/kontrollant Handicaprådet får bedre information i sagerne der sendes til høring, og kan derfor i de enkelte sager bedre være konsulent på konsekvenser for de handicappede Mulighed for større dialog i Handicaprådet mellem organisationsrepræsentanterne, embedsmænd og politikere om prioritering mellem lige muligheder og individuel kompensation

12 Mainstreamingværktøjernes rolle i forbindelse med vedtagelsen af Middelfart Kommunes Handicappolitik
Politikformuleringsprocessen Afholdelse af borgermøder Handicaprådets rolle i hele processen Implementeringen af politikken

13 Afholdelse af borgermøder og politikformuleringsprocessen
Hvordan sikres inddragelse af de handicappede, når Handicappolitikken skal skabes. Overvejelse om, hvordan får vi alle målgrupper til at komme til borgermøderne Dem der ikke kommer trods de gode hensigter, hvordan bliver de repræsenteret hvad skal der til, for at borgermøderne er tilgængelige hvilken form skal mødets holdes i, så alle har lyst og mod til at komme til orde

14 Afholdelse af borgermøder og politikformuleringsprocessen, forsat
Når ideerne er kommet, hvordan sikrer vi så aktiv medvirken i formuleringsprocessen ? Middelfart Kommunes valg af model – udvælg fokusområder og udpeg relevante til at sidde i ”skrivegrupperne”

15 Handicaprådets rolle Sikre at I som Handicapråd er med til at planlægge processen, sidder med i skrivegrupperne og med i ”redaktørgruppen”. Være øjen-åbner Italesætte de handicappede vilkår Være dobbelt ambassadører – I er et kommunalt råd – ikke et brugerråd

16 Implementeringen af politikken
Jo mere interesse, kombineret med overskud, kompetence og gennemslagskraft, der er i Handicaprådet, jo større indflydelse Jo større intern afklaring i Handicaprådet – det vil vi – jo større indflydelse Jo mere arbejdskraft man vil lægge i arbejdet – jo større indflydelse

17 Implementeringen af politikken
Middelfart Kommunes handicappolitik har 8 fokusområder. Der er nedsat arbejdsgrupper for hver af fokusområderne med det formål, at få gennemført målsætninger på hver af de 8 områder. Handicaprådet burde have haft en plads i hver gruppe. Middelfart Kommunes model er, at Handicaprådet modtager en status på arbejdsgruppernes arbejde. Der er endvidere krav til, at de bo- og dagtilbud, vi har i kommunen til handicappede, skal have de 8 fokusområder med i deres virksomhedsplaner.


Download ppt "v/Kate Bøgh Socialdirektør, Middelfart Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google