Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energiledelse Energiledelse betyder, at virksomheden gennemfører en systematisk, løbende indsats for at bruge energien bedre og derigennem øge virksomhedens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energiledelse Energiledelse betyder, at virksomheden gennemfører en systematisk, løbende indsats for at bruge energien bedre og derigennem øge virksomhedens."— Præsentationens transcript:

1 Energiledelse Energiledelse betyder, at virksomheden gennemfører en systematisk, løbende indsats for at bruge energien bedre og derigennem øge virksomhedens forretningsmuligheder. Virksomheden kortlægger energiforbruget, opstiller mål og udarbejder en handlingsplan for forbedringer, beskriver arbejdsopgaver og placerer ansvar og kompetence til opnåelse af målene.

2 Hvad er energiledelse? Energiledelse er en aktiv styring af virksomhedens energiforhold for at udnytte energien optimalt og dermed øge virksomhedens overskud.

3 Hvordan gør man Når virksomheden skal udforme dokumentation for Energiledelse, bør den opbygges efter Dansk Standard. DS 2403 Hvis du vil vide mere om emnet energiledelse så kan du klikke dig ind på følgende web adresse: Det er en god ide at åbne Internetprogrammet to gange, så har du mulighed for nemt at skifte imellem dette program og den side der henvises til på det andet. 1 Skift ved at trykke på det program du vil åbne i menulinien, eller 2 Skift ved at trykke på Alt- + Tabulatortasten. Når du er inde på siden vælger du ”Energiledelse”

4 Centrale elementer Energiledelse består af 5 centrale elementer
Disse elementer er: 1 Energipolitik 2 Planlægning 3 Iværksættelse og drift 4 Kontrol og korrigerende handlinger 5 Ledelsens evaluering Nu vil de enkelte emner blive gennemgået

5 Energipolitik (Virksomhedens grundlov)
Energipolitik er virksomhedens overordnede visioner og ambitioner om hvordan den skal arbejde med energiledelse og energieffektivisering nu og i fremtiden Den bør været skrevet således at den giver svar på følgende: Hvordan sikres en løbende energiforbedring ? Hvordan er energipolitikken relevant for virksomhedens energiforbrug ? Hvordan sikres at gældende love og regler overholdes ? Er energipolitikken kendt af alle på virksomheden ? Er den tilgængelig for offentligheden ? Hvor på virksomheden gælder energipolitikken ? Hvordan sikres det at virksomheden har kompetence til at efterleve politikken ?

6 Planlægning Her kortlægges virksomhedens væsentligste energiforbrug.
Dvs. de maskiner, udstyr og aktiviteter der bruger mest energi og hvor der derfor kan spares flest penge. Der laves en prioritering af i hvilken rækkefølge der skal indsættes med energireducerende tiltag. For hvert område der skal bespares, skal der laves en handlingsplan. Handlingsplanen fortæller hvordan målene /besparelserne skal nås.

7 Iværksættelse og drift
Denne del af energiledelsen er vigtigt for det er her den bliver meget konkret: Der skal bl.a. stå noget om : Hvilke opgaver skal udføres og hvem har ansvaret ? Er medarbejderne uddannet til at løse de opgaver de får stillet inden for Energiledelse? Forekommer der en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere om løsning af energiproblemerne Hvordan sikres at alle energiplaner skal være tilgængelige og ajourførte for alle medarbejdere. Hvordan sikres at indkøb af nyt udstyr vurderes ud fra deres energiforbrug ?

8 Iværksættelse og drift
Under dette punkt skal virksomheden også udforme procedure for drift og vedligehold af udstyr som bruger megen energi. Det er typisk anlæg som: Tørreovne Smelteovne Inddampere Kogekar Indfrysningsanlæg

9 Kontrol og korrigerende handlinger
Virksomheden skal lave procedure for hvorledes den måler og overvåger energiforbruget. Den skal registrere de indsatser der foretages og måle resultaterne heraf. Endelig skal der løbende foretages status på hvorvidt de opstillede mål for energibesparelser nås.

10 Ledelsens evaluering På baggrund af alle foregående elementer skal virksomhedens øverste ledelse periodevis evaluere energiledelsessystemet for at sikre at det fortsat er et egnet redskab til at nå de energimål som virksomheden har opstillet og for at sikre at virksomheden når de mål som den beslutter sig for .

11 Film 1 Energiledelse i praksis 2 Energiledelse som værktøj
Når du deltager i tilstedeværelsesundervisningen vil der blive vist film om energiledelse 1 Energiledelse i praksis 2 Energiledelse som værktøj 3 Erhvervslivet & Energiøkonomien

12 Mere viden Ønsker du at vide mere kan du f.eks. læse
Energiledelse ideer til kommunikation Ønsker du at evaluere din egen virksomhed hvad angår energiledelse er der hjælp at hente på Evalueringsnøgle / Tilknyttede filer / Evalueringsnøgle til energiledelse Woord dokument 369 kb – 2.marts 2002


Download ppt "Energiledelse Energiledelse betyder, at virksomheden gennemfører en systematisk, løbende indsats for at bruge energien bedre og derigennem øge virksomhedens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google