Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Love og regler fra A..Z Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Love og regler fra A..Z Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010."— Præsentationens transcript:

1 Love og regler fra A..Z Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010

2 2Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Disposition  Udvikling og status for lovgivningen om adresser  Adressemyndigheden – hvad er nyt?  Adressens bestanddele – fra A..Z  Vejnavne  Husnummer (adgangsadresse)  { særlige udfordringer }  Bygningsnavn, gårdnavn  Postnummer  Supplerende bynavn  Etage- og dørbetegnelse (enhedsadresse)  Adressepunkt

3 3Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z 112 m.fl. Dagbladet Ringsted, 2. januar 2009

4 4Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z GPS !

5 5Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Vækst i GPS-navigation 2006-2009 42% 15% 32% 19% Kilde: Danmarks Satistik www.dst.dkwww.dst.dk

6 6Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z God adresseforvaltning - visionen … Adresser Posttjenester Alarmtjenester Transporterhverv Trafikselskaber Mobile tjenester Digital forvaltning Digitale kort/www Off. forsyning Sundhedsvæsen Forskning Miljøovervågning x1000 x1 GPS bilnavigations- systemer! KRAK, De Gule Sider, Eniro, Google mm! 1-1-2, Falck, politi m.fl.

7 7Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Formålet med adresserne § 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter og registrerer vejnavne og adresser (...). Stk. 2. Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre på lettest mulige måde kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v. (...) Stk. 3. Registreringen af de fastsatte vejnavne og adresser har som formål at sikre, at de korrekte oplysninger herom kan stilles til rådighed på en ensartet måde for borgere, erhvervsliv og den offentlige administration. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

8 8Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adressemyndighedens grundlag BBR-lov §§3a-3g § 2001-2009: Fastlægger kommunens myndighed og ministerens beføjelser (LBK nr. 160 af 8. februar 2010) Bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 1. Januar 2007: Beskriver de detaljerede regler og rammer for kommunens arbejde (BEK nr. 1398 af 12. dec. 2006) Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Ny udgave marts 2009: Detaljerede vejledninger og forklaringer samt eksempler på typiske problemstillinger

9 9Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Vejledning og eksempelsamling Find dem på www.ebst.dk og www.adresse-info.dk Eksempelsamling Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Detaljerede vejledninger og forklaringer samt eksempler på typiske problemstillinger

10 10Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Ændringer i BBR-loven siden 2001  Postnummer indgår i den officielle adressebetegnelse  Nye vejnavne skal være entydige i postnummeret  Hjemmel til at fastsætte flere regler om entydighed  Der skal etableres et officielt postnummerkort  Ministeren kan afgøre evt. tvist mellem kommuner  Klar hjemmel til adresser på ubebyggede arealer  Ejere har pligt til at opsætte husnummerskilt  Hjemmel til at fastsætte regler om, at ejer skal opsætte skilte med etage- og dørbetegnelser Lov 601 af 24. juni 2005 Lov 1429 af 21. dec. 2005 Lov 1276 af 16. dec. 2009  Bødemulighed ved manglende husnummerskiltning

11 11Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adressemyndighed: Kommunen!  Kommunen fastsætter alle vejnavne og adresser  Også vejnavn for interne veje (institutioner/virks. o.l.)  Kommunen fastsætter etage- og dørbetegnelse  Tidligere var det ejerens opgave …  Kommunen har det samlede ansvar  Dvs. ansvaret for hele adressebestanden (nye/gl.)  Kommunen har ansvaret for at registrere adressedata  Vejnavne og tilhørende postnummer mv. i CPR  Øvrige identifikationer, relationer mm. i Nyt BBR  Adressepunkter dvs. koordinater i Nyt BBR (<årligt)

12 12Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Dvs. at rollerne er …  EBST har ansvaret for lovgivning, fastsættelse af nærmere regler og vejledning om vejnavne og adresser  Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed og har ansvaret for fastsættelse og registrering af vejnavne og adresser  Adressemyndigheden kan uddelegeres til en bestemt afdeling eller funktion i kommunen  Nyt BBR er dét system hvor kommunen registrerer de fastsatte adresser mv.

13 13Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adressemyndighedens to typer af opgaver Fastsætte Registrere Vejnavne og adresser

14 Adressens bestanddele fra a.. z (fra vejnavne til dørbetegnelser)

15 15Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adressens opbygning og bestanddele

16 Vejnavne

17 17Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Vejnavne skal/kan fastsættes … § 4. Vejnavn skal fastsættes ” … for alle offentlige veje og private fællesveje, uanset om det pågældende vejnavn skal indgå i adgangsadresser.” Stk. 2. Vejnavn kan fastsættes (efter samråd med den enkelte grundejer) ” … for andre færdselsarealer (…) herunder offentlige stier samt interne, private veje.” Stk. 3. Eller til ”… særligt geografisk afgrænsede områder, som ikke har et egentligt vejnet så som kolonihave- områder, mindre øer uden vejnet, større idrætsanlæg og lignende” Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

18 18Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z God adressering kræver rettidig omtanke § 5. (…) Stk. 2. Når et vej- eller stinet består af eller planlægges udformet med en eller flere forgreninger og lignende, skal vejnavnene fastsættes under hensyntagen til § 1, stk. 2 herunder således, at der på en hensigtsmæssig måde kan fastsættes adgangsadresser med tilhørende husnumre i overensstemmelse med reglerne i § 16, stk. 2-3. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

19 19Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Regler for entydighed af nye vejnavne § 7. Der må ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for det pågældende postnummer. Stk. 2. Et nyt vejnavn må ikke fastsættes, når det samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fastsat for en anden navngiven vej inden for en radius af 10 km. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

20 20Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Regler for entydighed - øvelsesopgave Postnummergrænse 10 km grænse 10 km Uglevej Egevang Birkestien Duevænget Mågevej

21 21Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Bekendtgørelse om vejnavne og adresser ”Samme” eller ”næsten enslydende”? Stk. 3. To vejnavne regnes som værende de samme, hvis de kun adskiller sig fra hinanden ved: 1) staveforskelle, som ikke svarer til forskelle i udtalen. 2) tilstedeværelse eller fravær af ejefalds-s, 3) bestemt eller ubestemt bøjning, 4) sammenskrivning eller særskrivning af de samme ord, 5) forkortelse eller fuld udskrivning af det samme ord, 6) alternative skrivemåder af det samme ord eller 7) nærliggende varianter eller afledninger af samme ord. Stk. 4. Vejnavne betragtes som næsten enslydende, når der er en nærliggende risiko for at de ved normal hurtig udtale kan forveksles. Øster Allé ~ Østre Allé Hundgade ~ Hundegade Dyssevang~Dyssevænget Uglemosen ~ Ulvemosen Bøllestræde ~ Bølgestræde C.I. Brandsvej~Zibrandsvej

22 22Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Hjælpeværktøj til vejnavne Undersøgelsen skal altid følges op af en konkret forespørgsel hos de relevante nabokommuner.

23 23Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z

24 24Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Bekendtgørelse om vejnavnes entydighed Problemet: Samme vejnavn optræder mere end en gang i postnummeret F.eks. 4 gange Egevej i 8900 Randers! Bekendtgørelsen omfatter i alt 546 konflikter som kommunerne og Post Danmark skulle løse inden 1. juli 2008 (!)

25 25Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Status: løsning af vejnavnekonflikter 2008-09 Mål Randers kommune og Post Danmark 1. juli 2008

26 26Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Oplysninger om nye vejnavne § 23, Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med, at vejnavnet registreres i CPR’s vejregister, give information om den navngivne vejs geografiske beliggenhed til en tjeneste, som stilles til rådighed af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2007 og var oprindelig tidsbegrænset til den 1. januar 2010. Pt. er der (kun?) 86 kommuner som efterfølger kravet (helt eller delvist). EBST og KL har aftalt en proces som skal resultere i en en bedre løsning – indtil da er det besluttet at fortsætte med den nuværende ”opslagstavle”. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser (som ændret pr. 1. januar 2010)

27 27Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Opslagstavle for nye vejnavne

28 28Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Oplysninger på opslagstavlen

29 29Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z § 23 stk. 4, Opslagstavlen: ’Den røde liste’ !? 155Dragør ? 157Gentofte ? 165Albertslund ? 173Lyngby-Taarbæk ? 175Rødovre ? 183Ishøj ? 201Allerød ? 223Hørsholm ? 482Langeland ? 563Fanø ? 671Struer? 825Læsø ? 155Dragør ? 157Gentofte ? 165Albertslund ? 173Lyngby-Taarbæk ? 175Rødovre ? 183Ishøj ? 201Allerød ? 223Hørsholm ? 482Langeland ? 563Fanø ? 671Struer? 825Læsø ? + Flere kommuner som ikke har indberettet alle nye vejnavne

30 Husnumre (Adgangsadresser)

31 31Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adgangsadresse skal/kan fastsættes … §11. Der skal fastsættes særskilte adgangsadresser for indgangs- eller opgangsdøre, som udgør den udefra kommende hovedadgangsvej til en eller flere BBR-enheder (…) Stk. 2. Der kan fastsættes særskilte adgangsadresser for andre indgangs- eller opgangsdøre m.v. til en bygning (…) Stk. 3. Der kan endvidere fastsættes særskilte adgangsadresser for at angive bestemte adgangsveje til bebyggede arealer, til arealer som (…) vil blive udstykket eller bebygget, samt til andre ubebyggede arealer eller anlæg som f.x. grønne områder (…) idrætsanlæg, rastepladser, seværdigheder, bolværkspladser (…) Stk. 4. (…) For ethvert bebygget jordstykke (…) skal der fastsættes en mindst én særskilt adgangsadresse (…) Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

32 32Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z ’Skal’ og ’kan’ fastsætte adresser Virksomhed Institution Boligbebyggelse 12 14 16 11 13 6A 6 6 4 4 Ubebygget område 7 7

33 33Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Eksempel på ”skal” og ”kan”

34 34Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Metro Express 30. august 2004

35 35Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Nordjyske 6. august 2009

36 36Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adgangsadressens ”attributter” § 12. I forbindelse med fastsættelsen af en adgangs- adresse angiver kommunalbestyrelsen, hvilket postnummer adressen er beliggende i, og fastsætter hvilken navngiven vej, der udgør den adgangsgivende vej samt det husnum- mer, som efter reglerne i §§ 16-17 skal være knyttet til adressen. (... ) Beskrivelsen viser at adressen udgør en selvstændig, levedygtig enhed (et objekt) hvor vejnavn, husnummer og postnummer ”blot” er egenskaber som adressen udstyres med. Hvis kommunen på et tidspunkt beslutter at ændre det husnummer eller det vejnavn der hører til adressen, er adressen stadig den samme. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

37 37Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Hvornår skal adgangsadressen fastsættes § 14. I forbindelse med nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse (…) bør adgangsadresser fastsættes så tidligt som muligt, efter at den færdige udformning, disponering eller anvendelse er kendt. Stk. 2. I forbindelse med udstykning, byggemodning, anlægs- arbejder o.l. med henblik på bebyggelse af et ubebygget jordstykke, bør der, af hensyn til ulykkesberedskabet, så tidligt som muligt fastsættes mindst én adgangsadresse, jf. § 11, stk. 4. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

38 38Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z { Særlige adresseudfordringer – især vedr. ESR-ejendomme }

39 39Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Ubebyggede arealer Der fastsættes ikke adresse til et vejareal, torv el. uanset at arealet er udskilt med eget matrikelnummer. Der kan dog fastsættes adresse til tekniske anlæg o.l. som er beliggende på sådanne færdselsarealer Der kan fastsættes adresse til et ubebygget areal som f.eks. grønt område, legeplads, idrætsplads, seværdighed o.l. Der skal anvendes et husnummer som passer i den øvrige rækkefølge og der skal opsættes husnummerskilt. Hvis vejarealet registreres i ESR kan det ske med vejkode og vejnavn, men med husnummer ”0” (dvs. uden husnr.). Adressen registreres i BBR på det pågældende matrikel- nummer. Er adressen eneste adresse på ejendommen, vil den blive anvendt som ESR-adresse.

40 40Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Landbrugs- og skovarealer mv. Der fastsættes normalt ikke adresser for ubebyggede land- og skovbrugsarealer som ikke forventes bebygget, uanset at de udgør en ESR-ejendom. Adresser kan fastsættes på sådanne arealer hvis der en særlig aktivitet eller funktion begrunder det, f.eks. En grusgrav, en p-plads, et teknisk anlæg e.l. Fastsatte adresser skal skiltes med husnummerskilt. Hvis arealerne registreres i ESR kan det ske med vejkode og vejnavn, men med husnummer ”0” (dvs. uden husnr.). Adressen registreres i BBR på det pågældende matrikel- nummer. Den fastsatte adresse kan evt. anvendes som ESR-adresse.

41 41Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Tekniske anlæg Der kan fastsættes adresse til et teknisk anlæg e.l. hvis beliggenheden og adgangsforholdene begrunder det, dvs. uanset om anlægget er på lejet grund eller en del af ejendommen. Der skal opsættes skilt med husnummret. Der fastsættes ikke særskilt adresse hvis det tekniske anlæg har samme adgangsforhold og beliggenhed som bygningen, uanset at om der er tale om en eller to ESR- ejendomme. Adresserne registreres som normalt i BBR. Registreres det tekniske anlæg som en selvstændig ESR- ejendom, anvendes adressen som beliggenhedsadresse. Adressen registreres som normalt i BBR. Både bygning og teknisk anlæg anvender adressen som BBR-adresse. Registreres det tekniske anlæg i ESR, anvendes bygningens adresse samtidig som beliggenhedsadresse.

42 42Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Bygninger på lejet grund Adresser fastsættes efter samme regler som for andre ejendomme; dvs. normalt til bygningerne – og ikke særskilt adresse til grunden/ejendommen som de ligger på. Fastsatte adresser skal skiltes med husnummerskilt. Der kan fastsættes en særskilt adresse til selve grunden, hvis adgangsforholdene eller beliggenheden begrunder det. Der skal anvendes et husnummer som passer i den øvrige rækkefølge og der skal opsættes husnummerskilt. De fastsatte adresser registreres i Nyt BBR som normalt. I ESR deler bygning og grund (som er hver sin ESR- ejendom) den samme beliggenhedsadresse. De fastsatte adresser registreres i Nyt BBR som normalt. I ESR registreres bygning(er) og grund (som er hver sin ESR-ejendom) med hver sin beliggenhedsadresse..

43 43Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Eksempler fra kommunale informationsbreve til 112. ”Husnummer nul” er IKKE en adresse!

44 44Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z ”Administrative adressebetegnelser”  Adressebetegnelser med ”særlig” vejkode, husnummer el. bogstav, som kun bruges internt, registermæssigt  F.x. særlige typer af ejendomme eller anlæg, bygninger på lejet grund, vejarealer, tekniske anlæg  … må ikke registreres i BBR  Vejkode skal repræsentere et vejnavn; husnummeret skal afspejle adressens beliggenhed (ikke andet)  Brug af særlige ”serier” eller bogstaver duer ikke!  Fastsæt i stedet en rigtig adresse efter standardreglerne Husk: Ejer har pligt til at skilte med husnummeret

45 45Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Danmarks bedste vejviser

46 46Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Det fastsatte husnummer skal skiltes § 3 c. Ejere af ejendomme skal opsætte husnummerskilte, som angiver de af kommunalbestyrelsen fastsatte husnumre på en sådan måde, at disse er synlige fra det adgangsgivende vejareal. Stk. 2. Nærmere bestemmelser om udførelse og anbringelse af skilte med husnumre samt belysning af husnummerskilte kan fastsættes af kommunalbestyrelsen, for hovedlandeveje dog kun efter forhandling med Vejdirektoratet. BBR-loven § 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed (…) 5) undlader at opsætte korrekt husnummerskilt i overensstemmelse med § 3 c, stk. 1.

47 Bygningsnavn Gårdnavn e.l. (CPR ‘lokalitet’)

48 48Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Bygningsnavn, gårdnavn (CPR-lokalitet) §12. (…) Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et eksisterende og permanent gårdnavn, bygningsnavn eller lignende navn på lokaliteten, som kan bestå af indtil 34 tegn, skal knyttes til den pågældende adgangsadresse. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Muligheden for at registrere bygnings- og gårdnavne (”lokalitet”) blev indført i CPR i 1980’erne efter et politisk ønske om at bevare de oprindelige gårdnavne o.l. Der er tale om en mulighed, som kommunen kan vælge at benytte sig af – og ikke om en rettighed, som ejeren har. Oplysningen benyttes kun af enkelte it-systemer.

49 49Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Brug af bygningsnavne Baseret på CPR 2004

50 Postnumre

51 51Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Postnummeret er (nu) en del af adressen § 3 e (…) Stk. 2. Adressebetegnelsen for den enkelte bygning og for det enkelte tekniske anlæg m.v. består af postnummer, vejnavn samt husnummer inklusive eventuelt bogstav. BBR-lov jf. LBK nr. 160 af 8. februar 2010 Hr. Ove Jessen Vinkelvej 14A 5720 Sommerby Ligesom her!

52 52Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Postnummersystemet § 26. Til brug for den landsdækkende postbefordring etablerer og vedligeholder koncessionshaveren et system, der inddeler landet i postnumre. Stk. 2. Koncessionshaveren skal høre Færdselsstyrelsen, såfremt der ønskes gennemført nedlæggelser eller ændringer af eksisterende postnumre. Færdselsstyrelsen kan med inddragelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen overfor koncessionshaveren gøre indsigelse, (dvs. nedlægge veto) hvis den påtænkte nedlæggelse indebærer, at en adresse ikke længere er geografisk entydig. § 26. Til brug for den landsdækkende postbefordring etablerer og vedligeholder koncessionshaveren et system, der inddeler landet i postnumre. Stk. 2. Koncessionshaveren skal høre Færdselsstyrelsen, såfremt der ønskes gennemført nedlæggelser eller ændringer af eksisterende postnumre. Færdselsstyrelsen kan med inddragelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen overfor koncessionshaveren gøre indsigelse, (dvs. nedlægge veto) hvis den påtænkte nedlæggelse indebærer, at en adresse ikke længere er geografisk entydig. Postnummersystemet er fra 1967. Formålet er at opnå en rationel distribution af breve og pakker. Systemet er principielt uafhængigt af landets administrative opdeling i kommuner, amter og regioner m.v. Bekendtgørelse om koncession for Post Danmark

53 53Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Kommunens vs. Post Danmarks/EBSTs opgave  Kommunen registrerer et postnummer for hver adresse  På basis af oplysninger fra Post Danmark  I CPRs vejregister som ”vejdistrikt” (husnr. fra-til)  Hvis kommunen er i tvivl: Spørg Post Danmark  (I Nyt BBR vil CPRs oplysninger være til rådighed ved registrering af nye/ændrede adresser)  EBST har ansvar for det officielle postnummerkort  På basis af oplysninger fra Post Danmark  KMS foretager den praktiske ajourføring af kortet Fejl i postnummeret kan have alvorlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder !

54 Supplerende bynavn

55 55Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Supplerende bynavn § 9: Kommunalbestyrelsen kan for hver navngiven vej fastsætte et eller flere supplerende bynavne, som tydeliggør beliggenheden af vejen og de tilhørende adresser. (…) for hele vejnavnets udstrækning eller for dele af vejnavnet (intervaller af husnumre). (…) Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Stk. 4. Når et eksisterende vejnavn forekommer mere end en gang inden for det pågældende postnummer, skal kommunal- bestyrelsen til hvert af disse fastsætte et supplerende bynavn, med henblik på at reducere risikoen for forvekslinger. Sådanne burde jo ikke findes længere, men vi kunne jo have overset nogen … (!) Opdages en sådan ”glemt” konflikt, bør kommunen straks løse den – af hensyn til borgere og virksomheder som fremover vil være ekstra udsatte for fejl og forvekslinger!

56 56Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Vigtigt om supplerende bynavne  Er (snart) ikke længere nødvendige for entydigheden af vejnavnene og adresserne …  Men vil fortsat kunne være en nyttig, præciserende del af den fuldstændige adresse  Indgår som element i visse offentlige it-systemer, f.x. CPR, sygesikring, hos Post Danmark, labels m.v.  Skal så vidt muligt være i overensstemmelse med korrekt retskrivning og Stednavneudvalgets oversigt over danske stednavne  Undgå forkortelser f.x. ”Høje Taastr”  Brug samme stavemåde for alle forekomster af navnet

57 Etage- og dørbetegnelser (Enhedsadresser)

58 58Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Enhedsadresse skal/kan fastsættes... § 17. Der skal fastsættes særskilte enhedsadresser for døre, der udgør hovedadgangen til en enkelt bolig-, erhvervs- eller brugsenhed, som registreres i BBR. Stk. 2. For enfamiliehuse, rækkehuse og lignende (…) er enhedsadressen sammenfaldende med adgangsadressen (…) Stk. 3. Der kan (…) fastsættes særskilte enhedsadresser for andre døre, som er placeret i et fælles adgangsareal i bygningen (dvs. etageafsats e.l.) uanset døren ikke giver adgang til en enhed.

59 59Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Etage- og dørbetegnelser - eksempler Hvornår kan etage- og dørbetegnelsen undlades

60 60Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Dørbetegnelser - eksempler ”Højre-venstre reglen” ”Tællereglen” Anden systematisk betegnelse fx. nummerering af alle døre i hele opgangen/bygningen

61 Adressepunkt (Adressekoordinater)

62 62Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Adressepunkt § 13. Til hver adgangsadresse knyttes et punkt (adressepunktet), som skal være beliggende inden for omridset af det jordstykke, henholdsvis den bygning, som adressen, jf. § 11 hører til. (…) Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

63 63Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Spørgsmål?

64 64Geoforum Adresseworkshop 25-03-2010Love og regler fra A..Z Kontaktoplysninger Websted, information, vejledning: adresse-info.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen: www.ebst.dk Morten Lind, Erhvervs- og Byggestyrelsen, mli@ebst.dk Katrine Langballe, Erhvervs- og Byggestyrelsen, kla@ebst.dk Kirsten Elbo, Erhvervs- og Byggestyrelsen, ke@ebst.dk


Download ppt "Love og regler fra A..Z Geoforum workshop om adresser 25. marts 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google