Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

• Diplom- eksamensprojekt, • SAM 24. marts 2010 • Eksamensprojektstuderende: Karsten Sørensen Karsten Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "• Diplom- eksamensprojekt, • SAM 24. marts 2010 • Eksamensprojektstuderende: Karsten Sørensen Karsten Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 • Diplom- eksamensprojekt, • SAM 24. marts 2010 • Eksamensprojektstuderende: Karsten Sørensen Karsten Sørensen

2  Kort præsentation af projektet  Problemstilling  Resultater for projektet  Metodiske Udfordringer  Afsluttende kommentarer og endelig konklusion  Diskussion /spørgsmål Karsten Sørensen

3

4  Grønland: ca. 57.500 indbyggere  Nuuk (hovedstad): ca. 14.500 indbyggere  Areal ca. 50 gange større end Danmark  Beboelse langs kysten – øst og vest

5  Virksomhedens sociale kapital ◦ Hvidbog fra NFA i 2008 Begreber: ◦ Samarbejdsevne ◦ Tillid ◦ Retfærdighed Karsten Sørensen Def. ”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave”

6  Virksomhedens sociale kapital i Grønland  Første projekt om emnet i Grønland  Samarbejde med Nukissiorfiit  (Grønlands Energiforsyning)  Hovedkontor og Energitjenesten Karsten Sørensen

7  Virksomhedens sociale kapital i Grønland  Triangulering ◦ Spørgeskemaundersøgelse ◦ Interview ◦ Historieværksted Karsten Sørensen

8

9 Projektets problemstilling  Er det muligt at belyse social kapital i en Grønlandsk virksomhed?  Kan social kapital forklare interne forskelle i psykisk arbejdsmiljø i en grønlandsk virksomhed?  Hvordan kan man udvikle den sociale kapital i Grønland? Karsten Sørensen

10

11  Resultat af spørgeskemaundersøgelsen viser, at den sociale kapital er målbar Karsten Sørensen Begreber Nukissiorfiit's Hovedkontor Energitjenesten, Nuuk Landsgennem- snit DK Point Lodret tillid 686167 Vandret tillid 626569 Retfærdighed 62 59 Samarbejde 737666 Social Kapital686664

12  Via spørgeskemaundersøgelsen kunne der ses interne forskelle i Nukissiorfiit ◦ HR afdelingen der havde en høj score ved ”socialt fællesskab på arbejdet” (Udelukkende kvinder i afdelingen) ◦ I forhold til ”jobtilfredshed”, har de medarbejdere der sidder i en lederstilling generelt en flot score ◦ På baggrund heraf mener jeg således, at man ved at fokuserer på social kapital, kan dette være med til, at klarlægge interne forskelle Karsten Sørensen

13 De positive  Fremmende faktorer: ◦ Større socialt fællesskab ◦ Relationer til omverdenen ◦ Inddragelse af humor ◦ De fysiske rammer på arbejdet Karsten Sørensen

14 De negative  Hæmmende faktorer ◦ Stor udskiftning af ledere ◦ Dårlig intern kommunikation ◦ Mobning ◦ Konflikter ◦ Sprogforskelle ◦ Usynlig ledelse ◦ Sociale problemer ◦ Manglende tro på egne initiativer Karsten Sørensen

15  Er den sociale kapital i Grønland højere eller lavere end i Danmark?  Er resultaterne sammenlignelige? ◦ Referenceramme for besvarelse ◦ Kulturelle forskelle  Min vurdering er, at det vil være nødvendigt med yderligere undersøgelser i andre grønlandske virksomheder før noget endelig kan konkluderes Karsten Sørensen Begreber Nukissiorfiit's Hovedkontor Energitjenesten, Nuuk Landsgennem- snit DK Point Social Kapital*686664

16  Hvordan kan udviklingen af den sociale kapital gennemføres: ◦ Fokus på hvad virksomhedernes kan gøre ◦ Tidskrævende proces – kræver virksomhedernes velvilje til at tage samfundsansvar ◦ Det kræver tid at opgradere det psykiske arbejdsmiljø i Grønland ◦ Ingen endelig facitliste Karsten Sørensen

17  Bud på hvad der kan gøres på virksomhedsniveau for at forbedre arbejdsmiljøet 1. Fokus på medarbejderinddragelse 2. Etablering af virksomhedspolitik omkring den sociale kapital 3. Opgradering af den interne kommunikation 4. Benyttelse af dialog 5. Troen på udvikling gennem et bedre psykisk arbejdsmiljø 6. Spørgeskemaer sætter dagsordenen, men løser ikke problemerne Karsten Sørensen

18

19  Generelle udfordringer ◦ Finde en virksomhed, der så mulighederne i projektet ◦ Dansk undersøgelse vs. Grønlandsk ◦ Finde materiale om forholdene i Grønland

20  Fokus på ledelsesgrundlagt i virksomheden  Teknisk virksomhed – ledelseskvalifikation primært grundet teknisk kunden  Efteruddannelse inden for ledelse og konflikthåndtering  Behov for mere synlig ledelse  => ledelse som en kompetence i sig selv  Spændende udvikling i Nukissiorfiit Karsten Sørensen

21  Udvikling af social kapital i Grønland er mulig  Undersøgelsen udgør en første afdækning af virksomhedens sociale kapital i Grønland Hilsen Karsten Sørensen  Behov for flere studier om social kapital i Grønland. ◦ Fokus på den sociale kapital på virksomhedsniveau..  Positiv udviklingen  Måske med hjælp fra fokus på social kapital!?

22 Karsten Sørensen


Download ppt "• Diplom- eksamensprojekt, • SAM 24. marts 2010 • Eksamensprojektstuderende: Karsten Sørensen Karsten Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google