Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om undervisningsmiljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om undervisningsmiljø"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om undervisningsmiljø
Kl for skoleområdet Vest-Nordvest & Sydvest og Kl for skoleområdet Nordøst-Centrum-Øst og Sydøst. Velkomst Ved Funktions- og områdechef Ejner Jensen fra Skoleforvaltningen Lovgrundlag Lovgrundlag – præsenteres af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) Lovgrundlag og undervisningsmiljø på din skole – præsenteres af DCUM Præsentation af værktøjer til kortlægning DCUMs elektroniske spørgeskema med vægt på inddragelse af elever Skoleforvaltningens folder for klassetrin – inddragelse af de yngste elever - præsenteres af Skolekonsulent Bjarne Hansen og Projekt- og analysemedarbejder Anne Sophie Valbjørn Skoleforvaltningens spørgeskema for klasser - præsenteres af Skolekonsulent Bjarne Hansen, Projekt- og analysemedarbejder Anne Sophie Valbjørn samt Skolekonsulent Søren Ulrik Pause – 20 minutter At arbejde med handleplaner og succeskriterier Handleplaner - præsenteres af DCUM Skoleforvaltningens succeskriterier i forhold til kommende undervisnings-miljøvurdering – præsenteres af Skolekonsulent Bjarne Hansen fra Skoleforvaltningen Afrunding Tidsplan - præsenteres af Funktions- og områdechef Ejner Jensen fra Skoleforvaltningen Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

2 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Trivsel Punkt 5 i Fælles Skolebeskrivelse - Sådan gør vi på Aalborgs skoler C. Den enkelte skole har en plan til forebyggelse og imødegåelse af mobning. Elevrådet involveres i dette arbejde. Mobbehandleplanerne skal revideres mindst hvert andet år, og der rapporteres om mobbeindsatsen til Skoleforvaltningen en gang om året. E. Den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering af de æstetiske, fysiske og psykiske forhold for eleverne gennemføres hvert tredje år. Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

3 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

4 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

5 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

6 Hvorfor forvaltningsspørgsmål? - hvad skal skolerne bruge dem til?
Et styringsværktøj Et redskab der kan bruges til at igangsætte indsatser Skolerne har mulighed for at sammenligne med Aalborg Kommunes samlede vurdering af skolerne Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

7 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Hvorfor forvaltningsspørgsmål? - hvad skal forvaltningen bruge dem til? Et styringsværktøj Et redskab der anvendes for at igangsætte indsatser Få overblik over undervisningsmiljø situationen set ud fra børnenes synsvinkel Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

8 De 16 forvaltningsspørgsmål
Skolen Undervisning Drilleri Mobning Venner Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

9 De 16 forvaltningsspørgsmål
Skolen Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Jeg er glad for at gå i skole 2. Jeg er glad for de fleste af mine lærere 3. Der er ro i timerne 4. Jeg føler mig tryg i skolen 5. Skolens bygninger er rare at være i 6. Jeg gør selv en indsats for, at der skal være pænt på skolen Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

10 De 16 forvaltningsspørgsmål
Undervisning Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 7. Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

11 De 16 forvaltningsspørgsmål
Drilleri Ja Nej Ved ikke 8. Bliver du nogle gange drillet i skolen, så du bliver ked af det ? Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

12 De 16 forvaltningsspørgsmål
Definition på mobning: Når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det kan være fysisk vold, skub, slag eller spark. Men handlingerne kan også komme til udtryk ved f.eks. udelukkelse fra gruppen. Mobning Ja Nej Ved ikke 9. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet? 10. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, har du så mobbet andre? 11. Har du oplevet at blive mobbet via en sms? Har du oplevet at blive mobbet via chatroom – eks. Arto, Ofir? 13. Har du oplevet at blive mobbet via mail? Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

13 De 16 forvaltningsspørgsmål
Venner Ja Nej Ved ikke 14. Jeg har en god ven på skolen 15. Jeg har en god ven i klassen 16. Vi har det godt sammen i klassen Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

14 Skabelon til skolernes spørgeskema
Intro Hvilken klasse går du i? Er du dreng eller pige? Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

15 Skabelon til skolernes spørgeskema
Skolen Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Jeg er glad for at gå i skole 2. Jeg er glad for de fleste af mine lærere 3. Der er uro i timerne 4. Jeg føler mig tryg i skolen 5. Skolens bygninger er rare at være i 6. Jeg gør selv en indsats for, at der skal være pænt på skolen Lærerne er gode til at undervise Der er rent på skolen Der findes spændende rum på min skole Jeg synes, at der mangler udsmykning på min skole Jeg synes, at gangene er kedelige Jeg synes, at udsmykningen er pæn på gangene Jeg synes, at vi skal have nye udsmykninger Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

16 Skabelon til skolernes spørgeskema
Undervisning Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 7. Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Lærerne stiller rimelige krav til mig Lærerne lytter, når vi kommer med forslag Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

17 Skabelon til skolernes spørgeskema
Drilleri Ja Nej Ved ikke 8. Bliver du nogle gange drillet i skolen, så du bliver ked af det ? Er der problemer med drilleri i klassen? Griber lærerne ind hvis der er drilleri i klassen? Piger Drenge Begge Er det drenge eller piger der bliver mobbet? Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

18 Skabelon til skolernes spørgeskema
Definition på mobning: Når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det kan være fysisk vold, skub, slag eller spark. Men handlingerne kan også komme til udtryk ved f.eks. udelukkelse fra gruppen. Mobning Ja Nej Ved ikke 9. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet? 10. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, har du så mobbet andre? 11. Har du oplevet at blive mobbet via en sms? Har du oplevet at blive mobbet via chatroom – eks. Arto, Ofir? Har du oplevet at blive mobbet via mail? Bliver du mobbet i skolen? Er der problemer med mobning i klassen? Piger Drenge Begge Er det drenge eller piger der mobber? Er det drenge eller piger der bliver mobbet? Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

19 Skabelon til skolernes spørgeskema
Venner Ja Nej Ved ikke 14. Jeg har en god ven på skolen 15. Jeg har en god ven i klassen 16. Vi har det godt sammen i klassen Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

20 Skabelon til skolernes spørgeskema
Har du andre kommentarer omkring undervisningsmiljøet på din skole? _______________________________________________________________________ Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

21 Succeskriterier til de 16 forvaltningsspørgsmål
Skolen Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Jeg er glad for at gå i skole 2. Jeg er glad for de fleste af mine lærere 3. Der er ro i timerne 4. Jeg føler mig tryg i skolen 5. Skolens bygninger er rare at være i 6. Jeg gør selv en indsats for, at der skal være pænt på skolen 90 % besvarelse indenfor svarkategorierne Meget enig og Enig Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

22 Succeskriterier til de 16 forvaltningsspørgsmål
Undervisning Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 7. Jeg synes, jeg lærer meget i skolen 90 % besvarelse indenfor svarkategorierne Meget enig og Enig Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

23 Succeskriterier til de 16 forvaltningsspørgsmål
Drilleri Ja Nej Ved ikke 8. Bliver du nogle gange drillet i skolen, så du bliver ked af det ? 90 % besvarelse indenfor svarkategorien Nej Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

24 Succeskriterier til de 16 forvaltningsspørgsmål
Definition på mobning: Når en person gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Det kan være fysisk vold, skub, slag eller spark. Men handlingerne kan også komme til udtryk ved f.eks. udelukkelse fra gruppen. Mobning Ja Nej Ved ikke 9. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet? 10. Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, har du så mobbet andre? 11. Har du oplevet at blive mobbet via en sms? Har du oplevet at blive mobbet via chatroom – eks. Arto, Ofir? 13. Har du oplevet at blive mobbet via mail? 100 % besvarelse indenfor svarkategorien Nej Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

25 Succeskriterier til de 16 forvaltningsspørgsmål
Venner Ja Nej Ved ikke 14. Jeg har en god ven på skolen 15. Jeg har en god ven i klassen 16. Vi har det godt sammen i klassen 100 % besvarelse indenfor svarkategorien Ja Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

26 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Forvaltningens succeskriterier til Aalborg Kommunes skoler Alle skoler deltager i undervisningsmiljøvurderingen Alle skoler offentliggør deres resultat af undersøgelsen på skolens hjemmeside Alle skoler inkorporer en mobbeplanundersøgelse i undervisningsmiljøvurderingen Alle skoler indberetter undervisningsmiljøvurderingen og antimobbestrategier til DCUMs skoleliste Nul tolerance indenfor mobning Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

27 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Forvaltningens rolle Inspirator for alle skoler i Aalborg Kommune Rådgivning og sparringspartner indenfor de områder, skolerne ønsker at arbejde med Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

28 Overvejelser inden skolerne går i gang
Stil kun spørgsmål i jeres kommende spørgeskema, I mener, der er realistiske Hvordan involveres eleverne? Succeskriterier Logistik – spørgeskemabesvarelse Hvem skal være med til at tolke besvarelserne? Handleplaner/bestyrelsens rolle Handleplaner/personalets rolle Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007

29 Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007
Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 19. april Temadag for skoleledelsesrepræsentanter og elevmiljørepræsentanter 19. April 2007 – december Skolerne udarbejder UVM og laver handleplaner August – september Workshop for IT-ansvarlige på skolerne 6. December Frist for indsendelse af UVM til skoleforvaltningen og samtidig lægges det på skolernes hjemmeside Februar Tilbagemelding til Skole- og Kulturudvalget afrapportering Temadag om undervisningsmiljø - torsdag den 19. april 2007 Temadag i undervisningsmiljøtorsdag den 19.april 2007


Download ppt "Temadag om undervisningsmiljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google