Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SFO Nydamskolen Medarbejderundersøgelse i Sønderborg Kommune 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SFO Nydamskolen Medarbejderundersøgelse i Sønderborg Kommune 2012"— Præsentationens transcript:

1 SFO Nydamskolen Medarbejderundersøgelse i Sønderborg Kommune 2012
Afdelingsrapport for SFO Nydamskolen Børn & Uddannelse Total antal besvarelser: 11 Svarprocent: 100%

2 Projektoversigt TILLID
Medarbejderundersøgelsen i Sønderborg Kommune blev gennemført fra den 27. august til den 14. september 2012. 4.931 medarbejdere i Sønderborg kommune er blevet inviteret til at deltage i dette års undersøgelse og medarbejdere har valgt at besvare undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 78% for hele Sønderborg Kommune. Medarbejderundersøgelsen består af 59 udsagn, der måler medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen indenfor de fem dimensioner i Great Place to Work® Modellen©. De første tre dimensioner, Troværdighed, Respekt og Retfærdighed evaluerer medarbejdernes Tillid til ledelsen, mens de øvrige dimensioner evaluerer graden af Stolthed og Fællesskab på arbejdspladsen. Resultaterne på de følgende sider er opdelt på de fem dimensioner i Great Place to Work® Modellen©. Udover de 59 udsagn tilføjede Sønderborg Kommune en række ekstra udsagn, som bl.a. omhandlede medarbejderinvolvering, udvikling, prioritering af ressourcer samt stress. Bagerst i rapporten findes svar på undersøgelsens åbne spørgsmål. Great Place to Work® har fjernet kommentarer af særlig kritisk karakter eller som rettes mod enkeltpersoner. Kommentarerne er videregivet til den øverste ledelse i Sønderborg Kommune, der vil tage hånd om disse i fortrolighed. LEDELSESNIVEAUER Medarbejderne besvarede de enkelte udsagn i spørgeskemaet i forhold til den afdeling, institution eller team, som de arbejder i og dermed deres nærmeste leder. Tre udsagn omhandlede dog kommunens ledelse, herunder information om vigtige emner og ændringer i Sønderborg Kommune, klare udmeldinger om kommunens strategi samt hvorvidt kommunens ledelse er kompetent til at lede Sønderborg Kommune som arbejdsplads. SVARSKALA Følgende svarskala blev anvendt i undersøgelsen: 1 = Næsten altid usandt 2 = Ofte usandt 3 = Nogle gange usandt/sandt 4 = Ofte sandt 5 = Næsten altid sandt Resultaterne angiver procentdelen af respondenter, der har svaret ”ofte sandt” eller ”næsten altid sandt” til det enkelte udsagn. TILLID Troværdighed Kommunikation Kompetence Integritet Respekt Opbakning Samarbejde Omsorg Retfærdighed Rimelighed Saglighed Lighed Stolthed Eget arbejde Team Arbejdsplads Fællesskab Fortrolighed Imødekommenhed Sammenhold

3 Overblik – samlede resultater
Nedenfor vises de gennemsnitlige resultater for de 5 dimensioner i Great Place to Work® Modellen©, samt resultatet for det afsluttende udsagn: ”alt taget i betragtning mener jeg, at det er et rigtig godt sted at arbejde”. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

4 Top 5 Nedenfor vises de 5 udsagn med de højeste resultater i undersøgelsen. Der ses bort fra følgende udsagn: Medarbejderne bliver behandlet retfærdigt uanset alder, køn, seksuel orientering, nedsat arbejdsevne og etnisk baggrund, eftersom disse udsagn som oftest er de udsagn, hvor resultaterne er højest. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

5 Bund 5 Nedenfor vises de 5 udsagn med de laveste resultater i undersøgelsen. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

6 Troværdighed Troværdighed: Måler i hvilket omfang medarbejderne ser ledelsen som troværdig og pålidelig, baseret på medarbejdernes vurdering og opfattelse af ledelsens kommunikation, kompetence og integritet. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

7 Respekt Respekt: Måler i hvilket omfang medarbejderne føler sig respekteret af ledelsen, baseret på deres vurdering af ledelsens opbakning samt oplevelsen af samarbejde og omsorg. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

8 Retfærdighed Retfærdighed: Måler i hvilket omfang medarbejderne føler sig retfærdigt behandlet, baseret på graden af rimelighed, upartiskhed og lighed, som medarbejderne oplever det på arbejdspladsen. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

9 Stolthed Stolthed: Måler medarbejdernes følelse af stolthed i deres eget arbejde, baseret på den holdning medarbejderne har til deres funktion på arbejdspladsen, det team eller den arbejdsgruppe, de er en del af, og til arbejdspladsen generelt. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

10 Fællesskab Fællesskab: Måler medarbejdernes følelse af fællesskab på arbejdspladsen, vurderet i forhold til graden af omsorg, imødekommenhed og sammenhold på arbejdspladsen. *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

11 Ekstra spørgsmål del 1 *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

12 Ekstra spørgsmål del 2 *Tallet i [ ] angiver udviklingen siden 2011 hvis relevant

13 I. Er der noget unikt eller usædvanligt ved din arbejdsplads, der gør den til et rigtig godt sted at arbejde? Vi har muligheder for at prøve nye ting, hvis det er det vi ønsker. f.eks. en film projekt over en måned. vi gør meget for maj børnene, så de for den bedst tænkelige start i skolen, og kender regler og rutiner. og de kommer gennem forskellige værksteder, så som skriveværksted, motorik, begreber, rim og remser og historier. vi udbyder 1-2 aktiviteter hver uge som børnene kan melde sig til. det være sig alt fra sløjd, sportsaktiviteter til filt dyr. Vi har et godt arbejdsmiljø, som fremmer åbenhed blandt personalet. Stemningen på arbejdspladsen er rigtig god. Ledelsen er god til at lytte til medarbejderne, og de er gode til at tage hensyn. Kreativ aftener Jeg føler mig altid fuldt ud iformeret om hvad der foregår på min arbejdsplads. jeg føler mig også som ligeværdig medarbejder på skolen og respekteret blandt kolleger.

14 J. Hvis du kunne ændre én ting ved din arbejdsplads for at gøre den til et bedre sted at arbejde, hvad skulle det så være? Større indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden. De fysiske rammer. Træningsfaciliteter.

15

16


Download ppt "SFO Nydamskolen Medarbejderundersøgelse i Sønderborg Kommune 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google