Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social Kapital – rig på relationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social Kapital – rig på relationer"— Præsentationens transcript:

1 Social Kapital – rig på relationer
Hvad er virksomhedens sociale kapital? FIUs Udviklingsenhed

2 Social kapital – en ressource for både ansatte og virksomhed
Undersøgelser viser Ansatte i virksomheder med høj social kapital er mere tilfredse med jobbet Virksomheder med høj social kapital har bedre produktivitet og kvalitet

3 Social kapital i en virksomhed
De sociale relationer Samarbejds- evne Retfærdighed Tillid Kerne-opgave Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab

4 Kerneopgaven – det er den, det handler om
Social kapital styrkes Fælles opgaveløsning styrker relationer Relationer skaber bedre opgaveløsning Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne befordrer processen

5 Tillid - hvad er det på en arbejdsplads?
Tillid generelt er: Accept af egen sårbarhed i forventning om at den anden ikke udnytter sårbarheden Rousseau, D. M. et al, 1998 Ledelse → medarbejderne Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Ansatte → Ledelse Medarbejderne har tillid til ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste 5 5

6 Retfærdighed - Hvad er det på en arbejdsplads?
Forskellige former for retfærdighed Fordeling af goderne Processen: Hvordan fordels goderne? Mellem personer: Hvordan behandler vi hinanden? Information: Får vi de informationer vi har behov for? Har vi de arbejdsredskaber, vi har brug for?

7 Samarbejdsevne – hvad handler det om?
Det strukturelle: muligheder for samarbejde Kompetencer: hvem må/kan hvad? Strategisk: fælles mål 7

8 Balancen Tillid - kontrol
Formål der giver mening Synlig og gennemskuelig feedback Dialog og støtte ved fejl Problemløsning ved fejl Tillid Kontrol Meningsløs kontrol Skævvredet kontrol Gabestokken Bebrejdende kontrol Overdreven kontrol

9 Kerneopgaven – under forandring
Bestyrelse/ politikere Faggruppe 2 Faggruppe 1 Faggruppe 3 Virksomhedens kapaciteter Kerne-opgave Teknologi og viden Faggruppe 6 Faggruppe 4 Faggruppe 5 Kunder/ borgere 9

10 Relationel koordinering
Opbygning af faglige og sociale relationer præget af Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation og samarbejde Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Faggruppe 4. Faggruppe 2 Faggruppe 3 Faggruppe 5 Faggruppe 6 Kerne-opgaven Faggruppe 1 Jody Hoffer Gittel 10 10

11 Producere og sælge småkager og kiks
Kerneopgaven – hvad er det? Bisca Alfa Laval Kolding Produk-tion ? Salg og marketing Udvikling Økonomi Lager og distrib. Producere og sælge småkager og kiks ? Produk-tion Lager og distrib. Salg og marketing Producere og sælge væskehåndterings-udstyr Udvikling Økonomi

12 Social kapital i balance
Øverste ledelse Forbindende Afdelinger Samlende Samlende Grupper eller fag Samlende Samlende Samlende Brobyggende 12

13 Social kapital ude af balance
Øverste ledelse Forbindende Subgrupper Afdelinger Samlende Samlende Grupper eller fag Samlende Samlende Samlende Brobyggende 13 13 13

14 Social kapital ude af balance
Øverste ledelse Forbindende Centralistisk organisation Afdelinger Samlende Samlende Grupper eller fag Samlende Samlende Samlende Brobyggende Inspireret af Tage Søndergård Kristensen 14 14 14

15 Social kapital ude af balance
Øverste ledelse Forbindende Løsere netværk Afdelinger Samlende Samlende Grupper eller fag Samlende Samlende Samlende Brobyggende Inspireret af Tage Søndergård Kristensen 15 15 15

16 Gruppearbejde I diskuterer følgende spørgsmål i 20 minutter:
Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer styrker den sociale kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer svækker den sociale kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne? Hvad gør I får at skabe fælles mål for arbejdet? Hvad gør I for at skabe gensidig respekt mellem faggrupper, afdelinger, ledelse og ansatte? I de sidste 10 minutter forbereder i tilbage-melding til plenum: Hvad styrker, hvad svækker social kapital?


Download ppt "Social Kapital – rig på relationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google