Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulenter i praktik 9. laboratorium 26. februar 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulenter i praktik 9. laboratorium 26. februar 2013"— Præsentationens transcript:

1 Konsulenter i praktik 9. laboratorium 26. februar 2013

2 Hjemmeopgaven: Konsulenter i praktik
Præsentation af praktik og observationer Lidt om hvad vi har fået med hjem

3 Praktik besøg Dorthe fra 3 kløveren Jeg har besøgt
GEH afd. C. GEH afd. I. Sølager Bispebjerg Hospital Amager Hospital Rigshospitalet - øre, næse, hals Andre konsulenter besøgte Kamager Rønnegården Geelsgårdskolen Hillerød Hospital

4 Praktik: Hvad har vi set på?
Fysisk arbejdsmiljø: Arbejdsstillinger belastninger Trivselsindikatorer: NFA, ‘de seks guldkorn’ Social kapital: Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Relationel koordinering: Kommunikation og koordinering Hvordan - etnografisk felt studie Notering handlinger/tidspunkt/tanker Struktureret og ustruktureret spørgsmål Talt med tilfældige, overhørt samtaler

5 Arbejdsstillinger og belastninger
OBS på om arbejdet foregår med: Foroverbøjet ryg Roteret ryg og nakke Akavede arbejdsstillinger Arbejde over skulderhøjde og under knæhøjde Rækkeafstande Løft og bæring Byrdens vægt og håndterbarhed Varighed Hyppighed

6 Omstændigheder for opgaveløsningen
Vurderes ift. : Indretning Organisering Tekniske hjælpemidler/arbejdsredskaber Instruktion/undervisning Tidspres o.l. Samarbejde og kommunikation Inddragelse af patienten og dennes ressourcer Inddragelse af evt. pårørende eller andre tilstedeværende

7 De seks guldkorn Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte
Belønning Krav

8 De seks guldkorn Spørgsmål Hvordan har arbejdsdagen været?
Hvordan har arbejdsdagen været ift. andre dage? Synes du at det arbejde du har udført i dag har givet mening? Har du fået den nødvendige støtte i dit job? Får du den nødvendige belønning i jobbet? Er krav i jobbet mulige at honorere?

9 Social kapital? Den korte vesion
Tillid – Et godt samarbejde næres af et samspil mellem ledelse og medarbejdere, der bygger på tillid Retfærdighed – Følelsen af at blive retfærdigt behandlet er vigtig for viljen til at samarbejde med både kolleger og ledelse i en virksomhed Samarbejde - Ledere og medarbejdere samarbejder om at nå et fælles mål

10 Relationel koordinering
Opbygning af faglige og sociale relationer præget af Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation og samarbejde Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Faggruppe 4. Faggruppe 2 Faggruppe 3 Faggruppe 5 Faggruppe 6 Kerne-opgaven Faggruppe 1 Jody Hoffer Gittel 10 10

11 Social kapital i balance
Øverste ledelse Forbindende Afdelinger Samlende Samlende Grupper eller fag Samlende Samlende Samlende Brobyggende 11

12 Andre observationer Hvordan er arbejdspladsen set fra borgeren eller patienten? Arbejdsområder/zoner versus opholds og arbejdsrum Kan man stige af og på – og skal man være 100% fit? Samspil/samarbejde mellem faggrupper

13 Hvad kan konkluderes? Det går hurtigt på de flest arbejdspladser
Der er mange opgaver der skal passes sammen – planlægning og koordinering er gud! Mange har en del fysiske belastninger. En del også psykiske… Lederen er måske bedre end deres rygte… Der opleves lang vej til (top)ledelsen

14 Bispebjerg Hospital

15 Gentofte afd. I

16 Gentofte afd. C

17 Information á la Bispebjerg

18 Spørgsmål Hvad er er jeres umiddelbare tanker på oplæg og observationer? Kan I anvende metode til at undersøge egen praksis? Tal samme 2-og-2

19 Ekstra slides

20 Tillid Velvillighed: Man viser gode hensigter og udnytter ikke sårbarhed Kompetence: Man viser, at man ved, hvad man taler om Konsistent adfærd: Man har en gennemskuelig og forklarlig adfærd Integritet: Man mener og gør, hvad man siger Uddelegering af kontrol: Man viser tillid ved at give kompetence til andre Lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst

21 Retfærdighed Konsistens: Lige behandling af alle
Involvering: De berørte bliver hørt Respekt: Man behandler andres synspunkter seriøst Synlighed: Beslutningsprocessen er gennemskuelig Forklaring: Det er klart, hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilke konsekvenser den får Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan ændres

22 Samarbejde Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver
Hyppig kontakt og mulighed for at mødes Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver Accept af både fælles og forskellige interesser Helhedsforståelse Pragmatisme Villighed til at gå på kompromis Lydhørhed Evne til at se tingende i den andens perspektiv Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret Evne til at problematiserer egne kæpheste

23 Social kapital i en virksomhed
De sociale relationer Samarbejds- evne Retfærdighed Tillid Kerne-opgave Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab Slide lånt af Eva Thoft - Grontmij

24 Forskellige relationer
Samlende SK: Relationer internt i den enkelte enhed eller faggruppe Brobyggende SK: relationer på tværs af enheder eller faggrupper Forbindende SK: Relationer mellem organisationens forskellige niveauer


Download ppt "Konsulenter i praktik 9. laboratorium 26. februar 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google