Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012
Regionshospitalet Randers

2 Arbejdsmiljødrøftelse…
2 ▪ Regionshospitalet Randers

3 De formelle krav til en arbejdsmiljødrøftelse
Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. Vurdere, om det foregående års mål er nået. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde. 3 ▪ Regionshospitalet Randers

4 Nåede vi målene… 4 ▪ Regionshospitalet Randers

5 Arbejdsmiljødrøftelse… tilbageblik/vurdering af mål og indsatser 2012
Nåede vi målet om at reducere antallet af arbejdsulykker med 15 pct. ift. 2011? Hvilke tværgående indsatser gennemførte hospitalet? Hvilke indsatser gennemførte afdelingerne (tilbagemelding via AMO)? Afdelingsvise mål – opfølgning i 2. kvartal 2013 5 ▪ Regionshospitalet Randers

6 Tværgående indsatser…
6 ▪ Regionshospitalet Randers

7 Arbejdsmiljødrøftelse… indsatser og fokusområder 2013-2014
Region Midts (RMU) Ulykkesforebyggelse Sundhed og trivsel Ergonomi, herunder fokus på Bariatri Inspiration fra lokale indsatser i 2012 – er der nogle indsatser, som inspirerer til en fælles projekter/tværgående indsatser? Vil HMU gerne arbejde med de indsatser, der blev foreslået på HMU decembermødet 2011: Arbejdsmiljø og ledelse Ulykker Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø Kan de 2 tværgående indsatsområder fra TULE tænkes ind i indsatsområderne for 2013? At det er de rigtige ting, vi bruger mest tid på i det daglige arbejde Samarbejde på tværs Kan vi blive inspireret af, hvad der rør på sig andre steder? 7 ▪ Regionshospitalet Randers

8 Hvad rør på sig andre steder i regionen ?
Social kapital Relationel koordinering Teori U

9 Social kapital - definitioner
“Egenskaber ved en social organisation som fx netværk, normer og tillid som fremmer koordinering og samarbejde for det fælles bedste” Putnam, 1995 ”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave” Hvidbogens definition

10 Definition på Social Kapital
De sociale relationer Fra arbejdsmiljøkonsulent/Grontmij Eva Thofts, oplæg for ledelserne på Regionshospitalet Randers 10 ▪ Regionshospitalet Randers

11 Social kapital har en positiv indflydelse på:
• Produktivitet • Team effektivitet • Tværgående vidensdeling • Udvikling af intellektuel kapital • Innovation • Mindre personaleomsætning • Sengedage og patienttilfredshed på hospitaler

12

13

14 Relationel koordinering
”Relationel koordinering er en koordinering af arbejde ved hjælp af fælles mål, fælles viden og gensidig respekt” Jody H. Gittell Gittell har på baggrund af evidensbaseret studier (bl.a. på hospitaler) påvist, at høj grad af relationel koordinering øger Kvalitet Effektivitet Arbejdsglæde

15 Relationel koordinering er især vigtige på arbejdspladser, hvor;
Forskellige grupper har hver deres specialviden Faggrupper er afhængige af hinanden for at gøre et godt stykke arbejde Vigtige elementer kan ikke forudsiges Opgaverne løses under tidspres

16 Relationel koordinering Patient Care: A Coordination Challenge
Case Managers Attending Physicians Nurses Physical Therapists Nursing Assistants Patients Social Workers Technicians Referring Physicians Residents Professor Jody H.Gittell 16 ▪ Regionshospitalet Randers

17 Gittell’s model for relationel koordinering
Kommunikation Relationer Fælles mål Fælles viden Gensidig respekt Problem løsning Hyppighed Præcision Timing

18 Teori U og arbejdsmiljø
Teorien er udviklet af den amerikanske aktionsforsker C. Otto Scharmer (MIT) Teorien går i sin enkelthed ud på, at når verden forandre sig, så kan vi ikke altid genbruge løsninger på de udfordringer vi står overfor, men for at skabe nye løsninger, så kræver det, at vi kan se problemet og løsningerne på en ny måde

19

20 Teori U og arbejdsmiljø
Det er ikke blot, hvad man foretager sig, der er afgørende for at skabe et godt arbejdsmiljø Det er også bevidstheden, man arbejder ud fra, der skaber resultatet

21 Målene for arbejdsmiljøet 2013…
21 ▪ Regionshospitalet Randers

22 Arbejdsmiljødrøftelse…forslag til mål for arbejdsmiljøet 2013
1. mål - den enkelte afdeling reducerer antallet af anmeldte arbejdsulykker med 15 pct. i forhold til afdelingens niveau for 2012. 2. og 3. mål - opstiller afdelingerne selv indenfor de strategiske fokusområder: Arbejdsulykker, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Frit valg: Afdelingerne kan frit vælge indenfor hvilke af fokusområderne, de vil opstille mål for. Målekriterier: Den enkelte afdeling opstiller kriterier for, hvordan fx hospitalsledelsen kan måle, om afdelingen har nået sine mål. HMU bidrager med et input til et inspirationskatalog til LMU’erne 22 ▪ Regionshospitalet Randers

23 Gruppeinddeling Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Thomas, Kirsten, Bente, Nina, Ilse, Anna, Minna, Gruppe 2 Marianne, Lisbeth K, Jette, Lisbeth R, Dorte, Helle, Tove, Rie Gruppe 3 Lone, Børge, Andreas, Lars, Troels, Pirkko, Marie, Lise 23 ▪ Regionshospitalet Randers

24 Gruppearbejde 24 ▪ Regionshospitalet Randers


Download ppt "Arbejdsmiljødrøftelse HMU 6. december 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google