Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv
Dorte Jeppesen, chefkonsulent, uddannelsesenheden, Region Hovedstaden Mette Davidsen, udviklingskonsulent, uddannelsesenheden, Region Hovedstaden Navn (Sidehoved/fod)

2 Sygdomsspecifik patientuddannelse i Region Hovedstaden
En del af forløbsprogrammer for: KOL Diabetes Hjertekarsygdomme Lænde-ryg Sygdomsspecifik patientuddannelse har tidligere været båret af professionelle med stor faglig viden og engagement – indhold og pædagogik har været meget forskelligt

3 Modellen beskriver en fælles standard for
Sundhedsfagligt indhold Tilrettelæggelse Teoretisk grundlag for sundhedspædagogisk praksis, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra MTV rapport 2009

4 Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling
Sygeplejersker, terapeuter, læger og diætister fra hospitaler, kommuner og almen praksis har deltaget i tre dages sundhedspædagogisk kompetenceudvikling Over 600 har indtil videre deltaget Forløbet følges op med tilbud om efterfølgende faglige arrangementer, workshops m.m.

5 Målet er, at de sundhedsprofessionelle:
tilegner sig sundhedspædagogiske teorier og metoder, der kan medvirke til at fremme patienten/borgerens sundhed får redskaber til at skabe sammenhæng mellem sundhedsfagligt indhold og pædagogisk tilrettelæggelse udveksler erfaringer med andre aktører med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde Navn (Sidehoved/fod)

6 Hvad viser evalueringen
”Det har fuldstændig ændret min holdning til det at lave patientundervisning. Det er ikke mig der ved alt og skal sige alt. Det er dem, der har diabetes og har den kropslige erfaring” ”Udbyttet er mest teoretisk og ikke så meget praktisk, hvilket er en skam, når det skal bruges i praksis”

7 Vores udfordring redskaber til at skabe sammenhæng mellem sundhedsfagligt indhold og pædagogisk tilrettelæggelse Hvordan overfører man en teori til praksis? Navn (Sidehoved/fod)

8 Hvordan definerer du brugerinddragelse?
Tal med din sideman i tre minutter. Vi samler kort op i plenum. Navn (Sidehoved/fod)

9 Begrebsafklaring: Sundhed
Biomedicinsk – fokus på sygdom, behandling, forebyggelse, evidens og objektive værdier Bredt og positivt sundhedsbegreb – fokus på sundhed, ressourcer, sundhedsfremme, kvalitative metoder og subjektive mål og værdier Patientuddannelse henter inspiration fra begge områder

10 Hvad mener læger og sygeplejersker på danske hospitaler
Undersøgelse viser, at over 40 % af læger på hospitaler mener, at: patienterne har viden som ”i mindre grad eller slet ikke kan kvalificere behandling og forløb” For sygeplejersker er det knap 30% (Kilde: Vibis, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd 2014)

11 Begrebsafklaring: viden
Teoretisk viden Træning og praksisviden – at gå fra viden til kunnen Erfaringsbaseret visdom – baseret på egne og andres erfaringer og evne til at overveje hvilken handling, der fører til forandring

12 Begrebsafklaring: didaktik
”Pædagogiske refleksion, hvor planlægningsdimensionen står centralt” (Schnack,2001)” Navn (Sidehoved/fod)

13 Undervisningsplanlægning:designstjernen
Formål Hvorfor? 5. Roller Hvem har hvilke roller? 2. Deltagere Hvem? 4. Form Hvordan? 3. Miljø Hvor og hvilken stemning?

14 Fra design stjerne til drejebog
Tid Programpunkt Hvordan og hvem har ansvaret Materialer og…? Husk Før Under Efter

15 Brugerinddragelse- fra teori til praksis
Didaktikkort: Teknikker til facilitering og involvering Fra afsender til modtagerstyring Navn (Sidehoved/fod)

16 Den sundhedspædagogiske værktøjskasse
Billedkort Handleplaner Designstjernen Film: Grib om livet Drejebog Didaktikkort Sundhedsbegreber Vidensformer Fælles dagsorden Mål med manillamærker Holdningsbarometeret Karl Tomm: Spørgsmålstyper Navn (Sidehoved/fod)

17 Patientfortællinger som kilde til læring
På sundhedspædagogisk kompetenceudvikling inviteres en patient til at fortælle om egne erfaringer med: 1. At leve med en kronisk sygdom 2. At deltage i sygdomsspecifik patientuddannelse Gennem brugernes subjektive oplevelser og konkrete eksempler kan deltagerne udforske, hvordan brugernes perspektiv i højere grad kan integreres som del af patientuddannelsen. → Udfordring at rekruttere de rette patienter/borgere

18 Tak for ordet Læs mere om vores kurser, workshops og temadage om sundhedspædagogik på Navn (Sidehoved/fod)


Download ppt "Brugerinddragelse i et uddannelsesperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google