Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling og implementering af en kommunal model for

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling og implementering af en kommunal model for"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling og implementering af en kommunal model for
prædiabetesforløb i Holstebro Kommune Møde d. 7. april 2010 i Viborg Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg

2 Formål med Holstebro Kommunes indsats for borgere med prædiabetes
At hindre eller udskyde risikoen for at borgere med prædiabetes udvikler type 2 diabetes gennem gruppebaserede forløb med vejledning om – og støtte i – livsstilsintervention At udvikle en kommunal model for prædiabetesforløb der er overskuelig at gennemføre for den enkelte borger, og som støtter borgeren i at fastholde nye livsstilsændringer over tid At udvikle og organisere en kommunal model for prædiabetesforløb der er realistisk at implementere og ”drifte” for kommunen og andre kommuner

3 Kort om indsatsen Et relativt kort gruppebaseret forløb for borgere med prædiabetes, der efterfølgende kan suppleres med andre tilbud, hvis der er – eller opstår – behov for det Indsatsen er baseret på et dynamisk samarbejde med almen praksis, der ideelt betyder, at den praktiserende læge ved konsultation følger op på prædiabetesforløbet og sammen med patienten vurderer, om der er behov for et supplerende tilbud => fastholdelse af livsstilsændringer over tid

4 Udvikling af indsatsen udgør en del af Holstebro Kommunes ansøgning om puljemidler til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Der er søgt og givet tilsagn om midler til: Projektkoordinator (fuld tid) Forløbskoordinator (kvart tid) Kompetenceudvikling af personale Inden for den økonomiske ramme, som Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed opstillede for Holstebro Kommune, har det ikke været muligt at understøtte forløbets udvikling og implementering (gennem aktionsforskning og procesevaluering) eller at evaluere indsatsens effekt => projekt i projektet

5 Formål med projektet i projektet: Et udviklings- og evalueringsprojekt
At understøtte udvikling og implementering af en kommunal model for prædiabetesforløb gennem Udvikling og evaluering af 1-2 forskellige modeller for prædiabetesforløb Udredning og afklaring af muligheder, begrænsninger og udfordringer i forhold til at udvikle et dynamisk samarbejde mellem almen praksis i Holstebro Kommune og Holstebro Sundhedscenter omkring fastholdelse af livsstilsforandringer blandt borgere med prædiabetes

6 Samarbejdspartnere Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Holstebro Sundhedscenter og praktiserende læger i Holstebro Kommune Afdeling for Almen Medicin, Aarhus Universitet bliver inddraget i udviklingen og evalueringen af forløbsmodellen => modelkommune i et større projekt om sundhedspædagogiske indsatser for mennesker med prædiabetes ved Afdeling for Almen Medicin og Steno Center for Sundhedsfremme

7 a) Udvikling og evaluering af 1-2 forskellige modeller for prædiabetesforløb
En udviklende og eksperimenterende fase (aktionsforskning) 1-2 fælles workshop med læger, borgere og nøglepersoner fra Sundhedscentret => udvikling af 1-2 modeller for prædiabetesforløb Løbende udvikling og kvalificering af modellerne gennem et tæt samspil mellem forskere og praktikere En testfase Kvalitativ evaluering af forløbet (procesevaluering på baggrund af kvalitative data fra borgere og undervisere på forløbene) Kvantitativ evaluering af forløbet Kliniske målinger Livsstilsrelaterede målinger og selvvurderet helbred (spørgeskemer)

8

9 b) Udvikling af et dynamisk samarbejde mellem almen praksis og kommunen omkring fastholdelse af livsstilsforandringer blandt borgere med prædiabetes Procesevaluering beroende på Kvantitative måleparametre vedr. organisering og samarbejde Kvalitative data (interviews) vedr. de involverede parters forventninger til - og oplevelser af - samarbejdet

10 Til fælles drøftelse Drøftelse og afklaring af endeligt udviklings- og evalueringsdesign Regionens rolle i projektet herunder Økonomi Organisering Aftaler om det videre forløb Fordeling af opgaver Deadlines Næste møde


Download ppt "Udvikling og implementering af en kommunal model for"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google