Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye sundhedsfremmende strategier for et aktivt ældreliv – erfaringer og ideer Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye sundhedsfremmende strategier for et aktivt ældreliv – erfaringer og ideer Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009."— Præsentationens transcript:

1 Nye sundhedsfremmende strategier for et aktivt ældreliv – erfaringer og ideer Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009

2 Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg www.SUFO.dk

3 Forebyggende hjemmebesøg: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 • social lov under service loven • et tilbud • ingen bunden ydelse, men primærfokus på ressourcer, livskvalitet og tryghed

4 Metode i forebyggende hjemmebesøg: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 •samtale ud fra borgerens interesser •viden om muligheder i kommunen •motivere og skabe refleksion •samarbejde med eksisterende tilbud •koordinere med samarbejdspartnere •udvikle med samarbejdspartnere

5 forebyggende hjemmebesøg: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 HANDLING MENINGVIDEN

6 Sundhedsaftaler region Hovedstaden Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre følgende principper: Sammenhæng og koordination mellem hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne Borgerne skal, via et styrket tværsektorielt og tværfagligt samarbejde opleve en sammenhængende indsats. En styrket forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Parterne har tillid til hinandens evne og vilje til at løse opgaverne i et åbent og tæt samarbejde med højt informationsniveau

7 Allonge med Frederiksberg kommune Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 Frederiksberg Kommunes indsatsområde: · Diabetes 2 · KOL · Hjertesygdomme · Rygsygdomme · Faldforebyggelse.

8 Koordinering i forebyggende hjemmebesøg: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 •Ved ændret funktionsniveau •Speciel tema indsats i kommunen •Ved overgangsfaser

9 Eksempler på koordineret samarbejde med frivillige: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 • Gå-grupper • Madgrupper • Søvngrupper • Enkegrupper • Idræt Faggrupper/frivillige faldskole Frivillig gå gruppe kirke/forvaltninger/ frivillige

10 Eksempler på koordineret tværfagligt samarbejde: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 • genoptræning • diabetes 2 indsats • faldforebyggelse • demens HS/Kommunen/tovholder Fysioterapeut Diætist/coach/ temaundervisning/ hjerteforeningen

11 Eksempler på koordineret samarbejde med organisationer og private: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 • Ældre organisationer • Patientforeninger • Ældre klubber • Beboer Råd • Boligselskaber Forebyggelse af selvmord blandt ældre Tværfaglig uddannelse præsterforvaltninger

12 Fremtidens koordinering af samarbejde kræver: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 • fælles bevidsthed om sundhedsfremme • sundhedsfremme politik • kontinuerligt tværfaglig/sektoriel udveksling med fokus på samarbejde • konkrete samarbejdsaftaler • målrettet fælles succes kriterier

13 OVERVEJELSER: Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 ER DIN KOMMUNES ÆLDRE RÅD ORIENTERET OM/INDDRAGET I KOMMUNENS FAGLIGE FOKUS OMRÅDER? ER DIN KOMMUNES ÆLDRE RÅD PRÆSENTERET FOR ÅRSRAPPORTER FRA DE FAGLIGE FUNKTIONER PÅ ÆLDRE OMRÅDET HAR DIN KOMMUNE ÅRLIGT, TVÆRSEKTORIELT, UDVEKSLINGSMØDE PÅ ÆLDRE OMRÅDET KAN TEMAER FOR ÆLDRE RÅDS ARRANGEMENTER INDDRAGE SYNLIG- GØRELSE AF INDSATS PÅ TVÆRS I KOMMUNEN I BRED FORSTAND AFSPEJLER BORGERNES EFTERSPØRGSEL TIL ÆLDRE RÅD AKTUEL INDSATS

14 UDSATTE GRUPPER Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009 ER DER EN FÆLLES BEGREBSAFKLARING FOR UDSATTE GRUPPER? HVEM OMFATTER UDSATTE GRUPPER? HVEM STÅR FOR INDDAGELSE AF SAMARBEJDSPARTER? HVEM STÅR FOR KOORDINERING PÅ TVÆRS? ER DER NOGEN GRUPPER DER SJÆLDENT ELLER ALDRIG FIGURERER I INDSATS HVORDAN ER DET MED SAMARBEJDE OG KOORDINERING VED INDSATS FOR ÆLDRE MED MISBRUG, FRYGT, PSYKISK AFVIGELSE UDENFOR BEHANDLINGS- SYSTEMET, ANDET SPROG END DANSK?


Download ppt "Nye sundhedsfremmende strategier for et aktivt ældreliv – erfaringer og ideer Landsmøde for Ældre Råd 7. maj 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google