Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bedre udbytte af it i skolen Et seminar til skoleudvikling Marianne Hornskov og Sanya Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bedre udbytte af it i skolen Et seminar til skoleudvikling Marianne Hornskov og Sanya Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut."— Præsentationens transcript:

1 Bedre udbytte af it i skolen Et seminar til skoleudvikling Marianne Hornskov og Sanya Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut

2 Hvad vil dagen bringe? Gennemføre selvevalueringsforløb i forhold til egen praksis Introduktion til selvevaluering som en metode til skoleudvikling Centrale resultater fra undersøgelsen til perspektivering og inspiration Fra seminar til praksis

3 Dagens program 10:00- 10:30 Centrale resultater og anbefalinger fra rapporten Præsentation af konceptet for selvevaluering 10:30- 12:00 Selvevaluering af egen praksis - I gang 12:00- 12:45 Frokost 12:45- 13:30 It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv, Birgitte Holm Sørensen Læremiddelkultur - og didaktik 2.0, Karsten Gynther Det handler om ledelse Michael Rasmussen og Malte von Sehested 13:30- 15:15 Selvevaluering af egen praksis - Fortsæt 15:15- 16:00 Fra seminar til praksis

4 Centrale resultater fra rapporten Skolen er ikke it-forskrækket mere. Men behov for fokus på det faglige udbytte af it. Videndelingssystemer anvendes mellem lærerne og ledelsen, men ikke godt nok med elever og i skole- hjem samarbejdet Ledelsen er den afgørende faktor. En it-strategi er ikke nok. Ledelsen skal engagere sig og følge op. Kompetenceudvikling skal være praksisnær og anvendelsesorienteret. Der er adgang til it, men ikke nødvendigvis fungerende it.

5 Hvad er selvevaluering? Hvorfor selvevaluere? En metode til både evaluering og udvikling En ramme for professionel refleksion og udvikling af et fælles sprog Et afsæt for udvikling af praksis Hvordan selvevaluerer man? Iagttager egen praksis og sætter ord på Diskuterer og reflekterer Udarbejde fælles dokument

6 Modellen for selvevaluering

7 Gode råd Følg arbejdsspørgsmålene Fokuser på det der er relevant for jer Beskriv ikke kun praksis, men begrund også jeres udsagn over for hinanden. Giv plads til forskellige perspektiver Husk at det nedskrevne er et fælles dokument og et arbejdsredskab for jeres efterfølgende arbejde. Udpeg en koordinator der har ansvar for fremdrift i diskussionerne. Hold selv pauser undervejs Kald på EVA hvis der er noget I er i tvivl om

8 I gang! Gå i gang med arbejdsspørgsmål 1 … 12:00-12:45 – Frokost 12:45-13:30 – Oplæg til inspiration (gå direkte til lokalet)

9 Professor Birgitte Holm Sørensen, DPU It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Oplægget tager udgangspunkt i anbefalingerne om udviklingen af it-baseret fagdidaktik, hvor opmærksomheden rettes mod den faglige læring og de muligheder web 2.0 og mediernes multimodalitet giver for udvikling af it-baserede didaktiske design i forskellige fag. Endvidere gives der bud på, hvordan it-baseret fagdidaktisk udvikling kan iværksættes på skolen Skoleinspektør Michael Rasmussen, Kalundborg Kommune og afdelingsleder Malte von Sehested, Lindehøjskolen Det handler om ledelse I oplægget kigger vi på ledelsesudfordringen i forbindelse med it og undervisning. Vi vil dels se på de med generelle ledelsesmæssige udfordringer og dels komme med konkrete eksempler på nogle af de udfordringer der er og som vi kan se komme på it-området. Endvidere vil vi se på it i morgendagens skole udfra et ledelsesmæssigt perspektiv. Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland Læremiddelkultur - og didaktik 2.0 Oplægget tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger vedr. at skolen ikke kan lukke sig om sig selv, men i stedet på en kvalificeret måde må inddrage internetbaserede og frit tilgængelige læremidler i den daglige undervisning. Der gives et konkret bud på ny ”didaktik 2.0”, der kan matche udfordringerne fra den nye læremiddelkultur 2.0, som i dag er en del af skolens hverdag. Oplæg til inspiration (12:45-13:30)

10 I gang igen! Fortsæt … Evt. ’walk and talk’ Samles igen kl 15:15

11 Fra seminar til praksis Gå sammen med en anden skole/kommune. Del resultater og overvejelser fra dagens diskussioner, samt gode ideer Hvordan vurderer I jeres anvendelse af it og hvilke veje ser I videre frem? Indtil 15:55

12 Projektets hjemmeside www.eva.dk/projekter/2008/it-i-folkeskolen


Download ppt "Bedre udbytte af it i skolen Et seminar til skoleudvikling Marianne Hornskov og Sanya Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google