Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekspert i Undervisning 1. delrapport Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i Silkeborg Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekspert i Undervisning 1. delrapport Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i Silkeborg Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i."— Præsentationens transcript:

1 Ekspert i Undervisning 1. delrapport Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i Silkeborg Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i Silkeborg

2 Rapportens disposition DatamaterialeUdbudssted Elementer og indikatorer Observationer Trepartsamtaler Fokusgruppeinterviews Studenterprodukter Hjørring Elementer MålSammenfattende Vidensformerkonklusion Reference/rolle Silkeborg Elementer MålSammenfattende Vidensformerkonklusion Reference/rolle Skive Elementer MålSammenfattende Vidensformerkonklusion Reference/rolle Aalborg Elementer MålSammenfattende Vidensformerkonklusion Reference/rolle

3 Mål for lærerekspertise Forskningsviden Professionsviden Praksisviden International forskning og FoU-arbejde Udvikling af elevers innovative kompetence Evaluering og dokumentation Progression i tilegnelse af lærerkompetence Medindflydelse og medansvar skal fremmes Planlægge, gennemføre, begrunde underv. Beskrive elevforudsætninger Lede og udvikle klassens faglige og sociale f. Evaluere elevers læring Samtale med elever, forældre, kollegaer m.f. Observere, beskrive, dokumentere Analysere undervisning og læring Lærer/elev-relation Lærer/klasse-relation Lærerens kommunikation og formidling Læreropgavens etik Klasserumsledelse Elevforudsætninger Udvikling af klassens sociale liv og læringsm Planlægning, gennemførelse og evaluering Observation, analyse og vurdering af pr. Højde Bredde

4 Anbefalinger: Lektioner og vejledning Mere analytisk karakter – Stærkere fokus på observation, analyse og vurdering – Samtalerne bevæger sig mellem Beskrivelse af handlinger Undersøgende refleksion Egentlig teoretisk behandling

5 Anbefalinger: Trepartsamtaler Synliggørelse af tiltagselementer Prioritering/fokusering af mål for lærerekspertise – Sikre at alle studerende arbejder med målsætningerne – Inddragelse af viden fra undervisning på uddannelsesstedet (professions- og forskningsviden) – Styrket rollevaretagelse – Disponere samtaler efter Indsatelementer Mål for lærerekspertise Specifikke tiltag

6 Sammenfatning: Fokusgruppeinterviews (1) Det, der gøres, er godt, men der kan gøres mere Elementer med positiv virkning – Samme praktikskole – Trepartsamtaler – Rapport (praktik-, professions-, didaktik-) – Samarbejde mellem linjefagslærere og lærere fra pædagogisk faggruppe

7 Sammenfatning: Fokusgruppeinterviews (2) Nogle tiltagselementer tematiseres ikke De studerende – Bevæger sig i retning af målene – Har opnået kompetence til at analysere med inddragelse af de tre vidensformer Usikkerhed vedr. vidensformer

8 Sammenfatning: Studenterprodukter Sigtet med empirisk orientering? – Forventninger til teorigrundlag, metode, dokumentation af praksis Problemorienteringens karakter Sigte mod hvilke vidensformer/koder Sigte med teorier fra lærebøger/undervisning – Rammesættende – Foreskrivende – Redskab til genbeskrivelse eller analyse) – Grundlag for observation og empirisk analyse

9 Diskrepans mellem observation og oplevelse – Hvad der faktisk kan observeres (observation, trepartsamtaler, produkter) – Oplevelse af, hvad der sker (fokusgruppeinterviews) Diskrepans mellem succeskriterier (uddannelsessted og praktiksted) – To forskellige verdener med forskellig referenceramme – Uddannelsesstedet: uddannelseskriterier (bedre/værre) – Praktikstedet: Praksiskriterier (virker/virker ikke)


Download ppt "Ekspert i Undervisning 1. delrapport Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i Silkeborg Projektgruppemøde 6. august 2009 Læreruddannelsen i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google