Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsamling og afrunding på konferencen “Den gode genoptræning” Landstingssalen, 22. september 2008 NB: Pga manglende tid blev hele oplægget ikke præsenteret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsamling og afrunding på konferencen “Den gode genoptræning” Landstingssalen, 22. september 2008 NB: Pga manglende tid blev hele oplægget ikke præsenteret."— Præsentationens transcript:

1 Opsamling og afrunding på konferencen “Den gode genoptræning” Landstingssalen, 22. september 2008 NB: Pga manglende tid blev hele oplægget ikke præsenteret på konferencen Stig Langvad, formand, Danske Handicaporganisationer

2 Status Ingen tvivl om, at der er kommet mere (fokus på) genoptræning siden kommunalreformen Ingen tvivl om, at den “nye” opgavefordeling på genoptræningsområdet er bedre end den vi kom fra Med kommunalreformen – og efterfølgende initiativer, fx vederlagsfri fysioterapi – er der skabt bedre rammer for en sammenhængende indsats til gavn for den enkelte borger Positivt at der i stadig højere grad er en fælles opfattelse af udfordringerne på området Nu gælder det om at fastholde et fælles fokus på kvaliteten – på den gode genoptræning!

3 Hvad er kvalitet? Kvalitet handler om de – gode eller dårlige – egenskaber, der karakteriserer en ydelse Der findes mange måder at definere kvalitet i genoptæningen på – både i teori og praksis Det interessante i et brugerperspektiv er praksis Det er både den oplevede kvalitet og de objektive resultater, som er afgørende for den gode genoptræning God genoptræning kræver som minimum –høje faglig kvalitet, –sammenhæng i indsatsen, –kort og klar ventetid og –inddragelse af borgerne

4 Den gode genoptræning kræver… høj faglig kvalitet Kommunerne skal derfor indgå samarbejdsaftaler med hinanden om specialtilrettede genoptræningstilbud Fokus ligger på de store kroniske grupper. Yngre og små grupper "glemmes” på trods af, at de "over år" koster og fylder Indsatsen skal baseres på nyeste viden og være evidensbaseret - forskning Kompetenceudviklingen skal prioriteres blandt de faggrupper, der arbejder med de nye sundhedsopgaver i kommunerne – spredning af forskningsresultater og erfaringer Og effekten for den enkelte borger skal dokumenteres, både den oplevede og den faglige kvalitet (men det har ingen nævnt)

5 Den gode genoptræning kræver… sammenhæng i indsatsen Alle taler i dag om sammenhæng og forventningsafstemning, men tværfaglighed forudsætter flere fagligheder Genoptræningsplanerne skal medvirke til at skabe sammenhængen, men Kvaliteten heri skal og kan forbedres – den fagligt set mest relevante faggruppe skal have det primære ansvar for at udarbejde planerne Kommunerne skal kunne vurdere behovet for træning samtidig med at der visiteres til praktisk og personlig hjælp

6 Den gode genoptræning kræver… kort og klar ventetid Den positive side: Flere og flere får den genoptræning de har behov for Den kedelige side: Mange må vente (for længe) på genoptræningen Fælles anbefaling: Ventetiden til genoptræning og vedligeholdelsestræning skal ned på maksimalt én uge, som ca. 50% lever op til

7 Den gode genoptræning kræver… kort og klar ventetid Nytteværdien (for alle parter) ved tidlig indsats glemmes ofte Kommunerne skal opgøre og informere om ventetider til genoptræning – både til den enkelte borger og som del af det demokratiske kommunale selvstyre Kommunerne har (nogle steder) svært ved at administrere reglerne - reducerer retssikkerhed for borgere og bidrager til lang ventetid

8 Den gode genoptræning kræver… inddragelse af borgerne 2/3 på sygehuse og i kommunere svarer at aktivitets- og deltagelsesdimensionen er mangelfuldt belyst! Effektiv genoptræning er meningsfuld for både borgere og behandlere og forudsætter derfor et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle aktører. Borgeren skal altid inddrages i at fastsætte mål for genoptræningsindsatsen – det handler om borgerens hverdag! Borgerne skal kunne vælge at modtage genoptræningen det sted, hvor de finder den rette faglighed og de optimale fysiske rammer.

9 Og hvad så nu…? Diskussionen ender jo nok ikke her… Tag den fælles pjece med hjem og giv den til din kollega – opsummering og fælles anbefalinger, bl.a. fra idag Besøg verdens fire bedste (eller i hvert fald vigtigste) hjemmesider og find oplæg og pjecer: –www.aeldresagen.dkwww.aeldresagen.dk –www.etf.dkwww.etf.dk –www.fysio.dkwww.fysio.dk –www.handicap.dkwww.handicap.dk Ps: Husk nu at (nær)læse reglerne omkring den vederlagsfri fysioterapi

10 Tak for opmærksomheden - og pas godt på i trafikken, der er knappe ressourcer til genoptræningen


Download ppt "Opsamling og afrunding på konferencen “Den gode genoptræning” Landstingssalen, 22. september 2008 NB: Pga manglende tid blev hele oplægget ikke præsenteret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google