Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværregional konference 30. april 2014 Opgaveflytning i almen praksis – projekt fra Region Sjælland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværregional konference 30. april 2014 Opgaveflytning i almen praksis – projekt fra Region Sjælland."— Præsentationens transcript:

1 Tværregional konference 30. april 2014 Opgaveflytning i almen praksis – projekt fra Region Sjælland

2 Anledningen Kroniske patienter fylder mere og mere i almen praksis Målet er at organisere behandlingen så optimalt som muligt Projekt: •Patienter med KOL, diabetes og hjertekar lidelser •Bygger på anerkendte kliniske retningslinjer •Målgruppen er læger og praksispersonale = sygeplejersker •Udvikler værktøjer, som understøtter ny arbejdstilrettelæggelse

3 Nåede projektet i mål? •Ville nå 90 kliniksygeplejersker og 45 læger fra praksis i afgrænsede kommuner (med mange kronikere) •Senere blev projektet udvidet til hele regionens klinikker Målte på: •- Deltagerfrekvensen (her var det svært at indfri målet – blev til mere decentrale kurser) • - Tilfredsheden med kursus om opkvalificering (her indfriede projektet målet) •Fortsat opfølgning – er arbejdstilrettelæggelsen ændret?

4 Projektets grundpiller •Retningslinjer udarbejdet på baggrund af regionens forløbsbeskrivelser og DSAMs vejledninger •Ind i en klinisk ramme- med læger som garant •Grundig faglig efteruddannelse af praksispersonalet •Udviklingsprocesser – værktøj til at ændre adfærd og roller i en mindre virksomhed

5 Hvordan blev det gjort •Inspirationsworkshops – læger og praksispersonale sammen – lægekolleger som undervisere •Faglige kurser, praksispersonale undervises i behandlingen – sygeplejersker fra regionen underviser •Kunne finde patienterne •Motivere patienterne til at lade sig undersøge •Motivere patienterne til livsstilsændringer •Udføre selvstændige kontroller (ikke årskontrollen) •Konsulentbistand •Praksisdrift, praksisudvikling, lederudvikling og personaleudvikling

6 Skabeloner og skemaer til understøtte •Vejledninger •- med tilknyttet Skabeloner •- med tilknyttede Patientskemaer •Kan alle findes på Region Sjællands hjemmeside •Model til organisering af KOL indsatsen •Herunder estimeret økonomi og tidsforbrug over et år •Grafisk oversigt over, hvem gør hvad •Model til forandringer i almen praksis

7 Forandringsprocessen, værktøjer •Model til forandringer i almen praksis: •Det afklarende møde i lægegruppen (forslag til spørgsmål) En uge efter: •Målsætnings- og planlægningsmøde med hele huset. Udviklingsarbejdet kan begynde. •Udpegning af tovholdere –Opgaver for tovholdere defineret i værktøjet •Mødelederfunktionen kan gå på skift, værktøjer beskrevet

8 Forandringsprocessen, værktøjer •Model til forandringer i almen praksis: 1-2 måneder efter: •Implementeringsmøde med hele huset. Pilottest gennemføres. 1-2 måneder efter: •Opsamlings- og justeringsmøde med hele huset. Resultater fra pilottest gennemgås og der justeres. •DRIFT og evaluering

9 Økonomien i projektet •Ansøgning: Kronikerindsatsen •Opkvalificering af praksispersonalets kronikerkompetencer med henblik på opgaveflytning i almen praksis •Puljen: Forløbsprogrammer (ikke patientundervisning og egenomsorg) •Midler til at gennemføre projektet •Ekstern bistand til projektet •Projektet sluttede medio 2013 – lidt forsinket


Download ppt "Tværregional konference 30. april 2014 Opgaveflytning i almen praksis – projekt fra Region Sjælland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google