Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GÆLD •Lån i ejendom (151): - max. 80% af værdi. - max. 30 år i løbetid. •Lånetyper: - Kontantlån. - Flex-lån. - Obligationslån. •Udbyder af lån: - Kreditforening.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GÆLD •Lån i ejendom (151): - max. 80% af værdi. - max. 30 år i løbetid. •Lånetyper: - Kontantlån. - Flex-lån. - Obligationslån. •Udbyder af lån: - Kreditforening."— Præsentationens transcript:

1 GÆLD •Lån i ejendom (151): - max. 80% af værdi. - max. 30 år i løbetid. •Lånetyper: - Kontantlån. - Flex-lån. - Obligationslån. •Udbyder af lån: - Kreditforening. - Banker. •Varekreditorer (153): - Videresalg. - Videreforarbejdning. •Kendetegn: - Kortfristet. - Ikke rentebærende. - Ingen sikkerhed. - Erhvervshandel. •Typiske udbyder: - Produktionsvirksomhed. - Engrosvirksomhed.

2 GÆLD •Skyldig selskabsskat (156): - Aktie-/anpartsselskaber. - Betaling 20. november. - A/C-skat. - Told & Skat. - Konto 1220 (Skat tilgode) - Selskabstømmer. •Andre kreditorer (1576): - Omkostninger. - Ikke videresalg. - Ikke videreforarbejdning. •Typiske eksempler: - Forsikringer. - Advokat. - Revisor. - Reklameomkostninger. - Diverse omkostninger.

3 GÆLD •Periodeafgrænsningsposter (158): - Modtaget før tiden. - Indtægter. - Krydser periode. •Typiske kendetegn: - Husleje. - Parkeringsplads. - Udlejning. - Forudbetalinger modtaget. •Udbytte fra regnskabsår (1591): - Beregnet efter selskabs- kapitalens størrelse. - Godkendes general- forsamling. •Typiske kendetegn: - 0 til 16%. - Udbytteskat (25%). - Udbetales efter general- forsamling.

4 Renter •Renteindtægter (061): - Pantebreve - Obligationer. - Bankkonti. - Varedebitorer.

5 Renter •Renteomkostninger (071): - Korte lån. - Løbetid under 5 år. - Sikkerhed delvis. •Typiske rentekilder: - Banklån. - Kassekredit. - Andre kreditorer. - Varekreditorer. •Prioritetsrenter (072): - Lange lån. - Løbetid over 5 år. - Sikkerhed i form af pant. - Tinglysning. •Typiske rentekilder: - Kreditforeninger. - Boliglån (Bank)

6 Ekstraordinære Poster •Ekstraord. indtæger (081): - Ikke betinget af driften. - Usædvanlige hændelser. PAS PÅ: Tab/fortjeneste på anlægsaktiver. •Eksempler: - Ekstra udlodning. - Indgået på tidligere af- skrevet fordringer. - Krigsskadeforsikring. - Salg af kapitalandele. •Ekstraord. omk. (082): - Ikke betinget af driften. - Usædvanlige hændelser. - PAS PÅ: Tab/fortjeneste på anlægsaktiver. •Eksempler: - Naturkatastrofer. - Underforsikring. - Vandskade. - Brandskade.

7 Egenkapital - selskaber (A/S, ApS) •Aktiekapital (1311): - Oprettes ved stiftelse. - Aktiekapital. - Nominel værdi. •Typiske bevægelser: - Indskud ved stiftelse. - Aktieemmision. - Kapitalnedsættelse. •Lovpligtige henlæg (1343): - Styres af lovgivning. - Reguleres ved årsafslut- ning. - Stødpude før aktiekapital. •Typiske bevægelser: - Overskudshenlæggelse. - Underskudsdækning.

8 Egenkapital - selskaber (A/S, ApS) •Vedtægtsm.henlæg. (1344): - Styres af vedtægter. - Reguleres ved årsafslut- ning. - Stødpude før lovmæssige henlæggelser. •Typiske bevægelser: - Overskudshenlæggelse. - Underskudsdækning. •Andre henlæggelser (1345): - Styres af vedtægter. - Reguleres ved årsafslut- ning. - Stødpude før vedtægts- mæssige henlæggelser. •Typiske bevægelser: - Overskudshenlæggelse. - Underskudsdækning.

9 Egenkapital - selskaber (A/S, ApS) •Overført fra tidligere år: - Styres af bestyrelse/gene- ralforsamling/vedtægter. - Reguleres ved årsafslut- ning. - Stødpude før andre hen- læggelser. •Typiske bevægelser: - Overskudshenlæggelse. - Underskudsdækning. •Overført af årsresul.(1345): - Styres af bestyrelse/gene- ralforsamling/vedtægter. - Reguleres ved årsafslut- ning. - Stødpude før overført fra tidligere år. •Typiske bevægelser: - Overskudshenlæggelse. - Underskudsdækning.


Download ppt "GÆLD •Lån i ejendom (151): - max. 80% af værdi. - max. 30 år i løbetid. •Lånetyper: - Kontantlån. - Flex-lån. - Obligationslån. •Udbyder af lån: - Kreditforening."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google