Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

MOMS - GENERELT Generelle betragtninger omkring moms(merværdiafgift):

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "MOMS - GENERELT Generelle betragtninger omkring moms(merværdiafgift):"— Præsentationens transcript:

1 MOMS - GENERELT Generelle betragtninger omkring moms(merværdiafgift):
- Moms er en omsætningsafgift på varer & tjenesteydelser - Bidrager med ca. 140 milliarder på statsbudgettet pr. år. - Alle (personer, virksomheder, foreninger m.v..) skal betales moms - Kun momsregistrerede virksomheder kan fratrække købsmomsen - Betalingsregler: a) Under 1 million i omsætning: 2 gange pr. år - 10/2 - 10/8 b) Mellem million i oms: 4 gange pr. år - 10/2 - 10/5 - osv.. c) over 15 millioner i omsætning: 12 gange pr. år - 10/2 - 10/3 osv.. - Visse ting/ydelser er ikke belagt med moms: (Momsloven § 13) - Frimærker, læge, hospitaler, social omsorg, undervisning, foreninger som yder service for kontingent, sport for amatør, kulturelle aktiviteter, forfatter, udlejning af fast ejendom, forsikring, lån.

2 MOMS - ENKELTE KONTI Salg - udgående afgift: Køb - indgående afgift:
Kredit: - Salg af varer & tjenesteydelser - Salg af emballage - Varer til privatforbrug (varerene betragtes som solgt den en kunde, kunden er bare ejer privat) Debet: - Returvarer fra kunder - Returemballage fra kunder - Dekorter til kunder - Tab på kunder/tilgode- havender Køb - indgående afgift: Debet: - Køb af varer til videresalg - Køb af tjenesteydelser - Køb af anlægsaktiver - Tab på kunder/tilgode- havender Kredit: - Returvarer til leverandør - Returemballge - Kreditnota fra leverandør - Varer til privatforbrug (varerene betragtes som taget fra varelageret og indgår ikke i virksomhedens køb)

3

4 TILGODEHAVENDER Generelle betragtninger omkring tab på tilgodehavender): - Konto for varedebitorer (1221) er en samlekonto for alle underlig- gende konti. - Kontantrabatter indeholder kun fradragsberettiget moms, hvis der udstedes en kreditnotat på beløbet. - Selskabsskat er kun et tilgodehavende, hvis de 2 a-conto rater i marts og november er større end den skat som bliver beregnet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab. - Periodeafgrænsningsposter kan optræde både som aktiv og passiv i balancen, dette skyldes at aktivposten kun må indeholde de tilfælde hvor vi(virksomheden) betaler noget før tiden. - Årsregnskabsloven siger, at kun omkostninger som tilhører en given periode må indgå, derfor skal nogle faktura deles hvis betalingen krydser tidspunktet for årsregnskabets udløb.

5 TILGODEHAVENDER Varedebitorer 1221: Rabat til kunder 012: Debet:
- Fakturabeløb - incl. moms - Emballage - incl. moms - Fragt - incl. moms - Rentetilskrivning - Inkasso excl. moms Kredit: - Returvarer - incl. moms - Returemballage - incl. moms - Dekort - incl. moms - Kontantrabat excl. moms - Indbetaling - Konstateret tab excl. moms - Moms af tab Rabat til kunder 012: Debet: - Kontantrabat. (Denne rabattype kan kun ydes i forbindelse med betalingen). PS: Aldrig moms, da der normalt ikke udstedes en kreditnota. Kredit:

6 TILGODEHAVENDER Tab på varedebitor 013: Forventet tab kunder 1222:
Debet: - Konstateret tab, hvis ikke der er saldo tilbage på 1222. - Selskaber A/S, ApS mv. skal afsætte til forventet tab iflg. Årsregnskabsloven. Forventet tab kunder 1222: Debet: - Konstateret tab excl. moms Kredit: - Afsat beløb efter skøn, afsættes (normalt) en gang årligt.

7 TILGODEHAVENDER Skat tilgode 1220: Skyldig selskabsskat 156: Debet:
- A/C rater Betaling 2 gange årligt. 20/3 + 20/11 - Frivillig indbetaling. - (Saldo i debet hvis a/c har været større end beregnet skat.) Kredit: - Overflytning af beløbet i forbind- else med regnskabsafslutning til skyldig selskabsskat. Skyldig selskabsskat 156: Debet: Betalt a/c i skat overført fra konto 1220. Kredit: - Beregnet faktisk skat for ind- komstsåret. (Saldo i kredit, hvis a/c fra 1220 er mindre end beregnet skat)

8

9

10 ANLÆGSAKTIVER Generelle betragtninger omkring anlægsaktiver:
- Anlægsaktiver er bestemt til vedvarende eje eller brug. (De er ikke beregnet til videresalg.) - Der skal ske en systematisk afskrivning (værdiforringelse pr. år) i aktivets brugstid. - Reparation og vedligeholdelse vil sige, at aktivet bevare max. samme standard som ved købet. - Udgifter som ligger ud over ovenstående er at betragte som en for- bedringsudgift, som skal aktiveres og afskrives på lige fod med an- skaffelsesprisen. - Der skal opgøres tab/fortjeneste på hvert aktiv når det sælges (salg, bortbytning, kasseret, mv..)

11 ANLÆGSAKTIVER Grunde & bygninger: Inventar: Biler:
Debet: - Anskaffelsesprisen, incl. af- gifter, told, fragt & speditør & eventuelle installationsomk. - Forbedringsudgifter - Gevinst ved salg af aktivet. Kredit: - Anskaffelsesprisen ved salg, bortbytning, kassation mv. - Akk. saldo ved salg. - Tab ved salg af aktivet. Akk. afskr. bygninger: Akk. afskr. inventar: Akk. afskr. biler: Debet: - Akk. saldo ved salg. Kredit: - De årlige afskrivninger (værdiforringelse)

12 ANLÆGSAKTIVER Afskrivning bygninger: Afskrivning inventar:
Afskrivning biler: Debet: - De årlige afskrivninger (Værdiforringelsen) - Tab ved salg. Kredit: - Gevinst ved salg.


Download ppt "MOMS - GENERELT Generelle betragtninger omkring moms(merværdiafgift):"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google