Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EAPN.DK debatmøde Kofoeds skole 15.5.2012 Reformer, helhedsløsninger og de frivillige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EAPN.DK debatmøde Kofoeds skole 15.5.2012 Reformer, helhedsløsninger og de frivillige."— Præsentationens transcript:

1 EAPN.DK debatmøde Kofoeds skole 15.5.2012 Reformer, helhedsløsninger og de frivillige

2 Supplement - eller nødvendigt alternativ  Historien om kommunalreformerne, kort fortalt: En administrativ drøm om én indgang, en rådgiver, helhed og forebyggelse  Effekten er aldrig dokumenteret, men mange tegn på at kommunen ikke levere hjælp til de, der har mest brug for helhedsløsninger og rehabilitering  F.eks. unge mødre, langtidsledige, udsatte børn og unge, handicappede, hjemløse, andre?

3 Eksempel: reformer af førtidspension og fleksjob  Reformerne forudsætter meningsfuld beskæftigelse til marginaliserede (100.000 +), unge (?), ledige fleksjobbere (15.000), førtidspensionister (250.000)  Reformernes svar: ordinær uddannelse og job via rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Ingen nye egnede jobmuligheder.  Alternativer: Socialøkonomiske virksomheder. Hvad skal der til for at få mange flere?

4 Eksempel: Hjerneskade  Traumatisk hjerneskade, effektundersøgelse, Center for hjerneskade vs. kommunal indsats (80/50, 25 / 5)  Helhedsorienteret program: 4 mdr. intensiv tværfaglig indsats, 12 mdr. ekstensiv opfølg-ning og rådgivning ved tilbagefald  Sammenhæng forudsætter kommunal medvirken, som er problematisk. Alternativer: sundhedsforsikring, privatbetaling.

5 Eksempel: Truede børn og unge  SFI: anbringelser skader mere end de gavner, effekten af forebyggende indsatser er svære at måle. De direkte udgifter er 15 mia.  Hvad er alternativet – hvorfor skaber kommunen ikke sammenhæng i indsatsen?  Mål: mor og far i arbejde, uddannelse til barnet.  Kan frivillige organisationer gøre mere for at målet nås

6 Eksempel: Hjemløse

7 Eksempel hjemløse rehabilitering

8 Eksempel hjemløse: Evaluering af kommunalreformen  Hjemløse skal fortsat kunne henvende sig direkte til boformer for hjemløse, hvis de har brug for hjælp udover den, kommunen tilbyder.  Boformerne skal styrkes i at yde en effektiv rehabilitering for hjemløse gennem efteruddannelse, udviklingsprogrammer m.v.  Kommunerne har fortsat ansvar for hjemløses retssikkerhed og for at koordinere indsatsen med henblik på forebyggelse og helhedsindsats.  Region/ stat og hjemløse skal betale 100 % af udgifterne til hjemløses ophold i boformer samt tilgrænsende ydelser, indtil den hjemløse kan klare sig selv i bolig og arbejde. Først derefter skal kommunen finansiere.  Der skal ske en styrkelse af hjemløses retssikkerhed gennem Udsattes Råd i kommunerne og beboerråd på boformerne.  Socialministeriet og KL bør følge grundigere op på erfaringerne fra de mange projekter som er gennemført med satspuljemidler.

9 Ideer til opfølgning  Supplement eller nødvendigt alternativ?  Evaluering af kommunalreformen  Erfaringer fra (satspulje) projekter  Business cases  finansiering, lovgivning ?


Download ppt "EAPN.DK debatmøde Kofoeds skole 15.5.2012 Reformer, helhedsløsninger og de frivillige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google