Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunalreformen VEU som brobygger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunalreformen VEU som brobygger"— Præsentationens transcript:

1 Kommunalreformen VEU som brobygger
Konsulent Birthe Bak Andersen KL’s Center for ledelse og kompetence & Uddannelseskonsulent Dan Kleist Tølløse Kommune kommende Holbæk Kommune

2 Gl. Kommunekort 271 kommuner

3 Det nye danmarkskort - 98 kommuner

4 Hovedfaser i reformen - De nye kommuner træder i kraft.
Sammenlægningsudvalget bliver ny kommunalbestyrelse 1. januar 2007 Kommunerne indgiver ønsker om fremtidig struktur 31. december 2004 Kommunalvalg 15. november Senest 1.juli 2005 November 2005 Det nye landkort fastlægges 1. januar 2006 Sammenlægningsudvalg tiltræder. De siddende kommunalbestyrelser fortsætter endnu et år Afklaringsfase Finde sammen Lovproces Beslutningsfase Beslutninger om nye kommune Forberede nye kommune/opgaver Planlægningsfase - Forberede beslutninger - Forberede valg Gennemførelsesfase Opstart Videreudvikle nye kommune/opgaver

5 Sammenlægningsudvalget
Hovedprincip: - Sammenlægningsudvalget træffer i 2006 alle beslutninger vedr. den nye kommune. - De nuværende kommunalbestyrelser forlænges et år og træffer beslutninger vedr. de gamle kommuner.

6 Den nye kommunale organisering
Kommune Kontaktrådet Borgmestrene i regionen Supplerende repræsentanter fra partier og listesamarbejder Betjenes af KL kommune kommune Kontaktudvalget Borgmestrene i regionen Regionsformanden kommune Regionsrådet kommune kommune kommune Formaliseret samarbejde

7 Det store billede Opgave- og strukturreformen vil medføre et kompetenceløft for alle chefer, ledere og med-arbejdere i kommunerne. De, der møder de mest umiddelbare krav om løft af kompetenceniveauet, er ansatte i de administrative job i forvaltningerne Ledere og medarbejdere på de decentrale institutioner vil også blive mødt af krav om kompetenceløft, om end i mindre omfang nu. De store krav om kompetenceløft kommer forventeligt først senere, når/hvis de nye kommuner tager fat på at ændre på institutionsstrukturen mv.

8 Medarbejdernes kompetencer (især post 07)
Fleksibelt forhold til faggrænser, da borgeren i centrum forudsætter en arbejdstilrettelæggelse, der sammenbinder opgaveløsningen umærkeligt for borgeren, kan identificere tværprofessionelle sammenhænge og indgå i konkrete tværprofessionelle samarbejder, skal have en sikker professionsidentitet med henblik på at kunne formulere, hvilket fagligt bidrag den enkelte faggruppe kan give i drøftelser om kvalitet, evaluering, dokumentation og udvikling af de kommunale ydelser,

9 Medarbejdernes kompetencer, fortsat
skal kunne kommunikere med borgeren, herunder i flere synlige front-funktioner har funktionel fleksibilitet og høj omstillingsparathed for at kunne såvel sikre den daglige drift og udvikle og modtage nye opgaver, har et bredt udsyn over den samlede kommunale opgaveportefølje.

10 Kompetenceafklaring. Afdækning af faglige og personlige kompetencer hos medarbejder …samt hvad medarbejderne gerne vil beskæftige sig med i den nye kommune. Vurdering af kompetencebehov ift. nye opgaver/struktur Gang i målrettet kompetenceudvikling Værktøj til kompetenceafklaring findes som noget nyt på

11 Nye kommunale opgaver på sundhedsområdet
Borgerrettet forebyggelse (§ 119) (bemærkningerne til loven) Patientrettet forebyggelse (§119) (Bemærkningerne til loven) Specialiseret tandpleje (§§ ) Medfinansiering af regionale sundhedsydelser (§§ 6, 13 og 14 i lov om regionernes finansiering) Behandling af alkoholmisbrug (§ 141) Behandling af stofmisbrug (§ 142) Genoptræning efter sygehusindlæggelse (§ 140)


Download ppt "Kommunalreformen VEU som brobygger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google