Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt Beskæftigelsesregion Syddanmark DSI temadag om det fremtidige beskæftigelsessystem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt Beskæftigelsesregion Syddanmark DSI temadag om det fremtidige beskæftigelsessystem."— Præsentationens transcript:

1 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt Beskæftigelsesregion Syddanmark DSI temadag om det fremtidige beskæftigelsessystem

2 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 2 Oplæg  RBR’s nye beføjelser og fremtidige rolle  Vidensformidling og udvikling i forhold til konkret indsats i jobcenter  Instrumenterne til overvågning  Udbudsmulighederne i det fremtidige beskæftigelsessystem  Sanktionsmuligheder overfor jobcentre, der ikke lever op til resultatkrav i beskæftigelsesplanen samt  Lidt om redegørelser vedr. revalideringstilbud og lidt om det nye ankesystem

3 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 3 Det nye beskæftigelsessystem fra 2007 Beskæftigelsesministeren BER AMS Centralt niveau Beskæftigelsesregionen Driftsregionen RBR Regionalt niveau Jobcentre LBR Lokalt niveau Kommunalbestyrelsen

4 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 4 Statslig styring af jobcentrene Beskæftigelsesrådet, Centralt niveau Regionale Beskæftigelsesråd Ministeren Jobcentre: Mål for den beskæftigelsespolitiske indsats Bevilling, krav til aktivitet Kommunalbestyrelser Godkender Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan efter skabelon Lokale Beskæftigelsesråd Konference Resultatrevision Konference Resultatrevision

5 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 5 RBR’s øgede indflydelse  Hele jobcenteret, både kommunale og statslige del  Alle målgrupper, d.v.s. både forsikrede og ikke- forsikrede ledige  Specialistfunktioner  Resultater og effekter  IKKE drift og tilrettelæggelse  IKKE godkendelse af beskæftigelsesplan i øvrigt  Starter det nye RBR juni 2006 og er dermed endnu ikke endelig udpeget

6 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 6 Ny rolle til RBR  Opgave/rolleforståelse  Myndighed ? Service ?  Valg af profil og hvad der lægges vægt på:  Kontrol  Understøtning  Vidensbank  Samarbejdspartner  Give status /politisk fokus/resultatfremmende  Jobcentrenes syn på regionens og RBR-rollen  Kontrollør  Samarbejdspartner  Relationer til LBR

7 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 7 Beskæftigelsesregionerne - styring  Reaktionsmuligheder ved alvorlige resultatproblemer i jobcenter:  Dialog mellem jobcenter og region – ud fra resultatrevisionen  Aftale om forbedring af indsatsen  Pålæg om at anvende andre aktører Gode resultaterStore frihedsgrader Dårlige resultaterTættere opfølgning

8 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 8 Andre Aktører inddrages efter udbud  Centralt i AMS – landsdækkende – frivilligt for jobcentrene at bruge rammeaftalerne  Regionalt i regionerne – landsdækkende – områder der kræver en specialiseret indsats – jobcentrene har pligt til at bruge rammeaftalerne  Lokalt – det enkelte eller flere jobcentre i forening kan lave udbud efter behov

9 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 9 Specialfunktioner  Handicap  Der indgås kontrakt mellem Beskæftigelsesregion Syddanmark og jobcenter Vejle.  Løbetid 1.1.2007 til 31.12.2009  Etnisk  EURES  Ligestilling

10 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 10 Handicap området - kontrakten Mål:  Overordnet mål er at flere mennesker med handicap fastholdes og integreres på danske arbejdspladser, fordi de udgør en værdifuld arbejdskraft på lige fod med andre  Derfor styrke indsatsen overfor denne gruppe, hvilket bl.a. skal ske via specialistfunktionen

11 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 11 Handicap området - kontrakten Målgrupper:  Personer på arbejdsmarkedet – fastholdelse og jobskifte  Mål: fastholde og give mulighed for jobskifte  Personer på kanten af arbejdsmarkedet – ledige i ordinært eller støttet job  Mål: at få ledige i job – ordinært eller støttet  Personer langt fra det ordinære arbejdsmarked – hjælpe så mange som muligt ind eller tættere på arbejdsmarkedet  Mål: Så mange som muligt kommer ind på eller tættere på arbejdsmarkedet

12 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 12 Handicap området  Placering på jobcenter – Vejle  8 årsværk  Driftsmidler til formidling, konferencer, pjecer etc.  Opgaver  Rådgivning  Information: videndeling, seminarer, kurser, netværk m.m.  Udvikling: undersøgelser, analyser, projekter, ny viden, holdningsbearbejdelse, nye metoder m.m.

13 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 13 Handicap området  Årlig aktivitetsplan  Årlig møderække med jobcentrene  Årlig beretning  Indsatsen i specialfunktionen  Landsdækkende initiativer og udviklinger mv.  Indsatsen i beskæftigelsesregionen  Regionale initiativer og udviklinger mv.

14 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 14 Specialiserede revalideringsindsats  Overvåge via indberetninger fra kommunerne, at der er de fornødne tilbud til revalidender  Begrænset periode  Overgang af tilbud/institutioner fra amt til kommuner  Kommunal redegørelse til RBR senest 1 september i årene 2006 til og med 2009

15 Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark 15 Beskæftigelsesankenævnet  Behandler klager over afgørelse fra både stat og kommune  Består af i alt 7 medlemmer, blandt andre 1 fra DSI, 1 fra kommunerne samt regionsdirektøren  RAR har hidtil behandlet meget få klager


Download ppt "Etableringssekretariatet for Beskæftigelsesregion Syddanmark Karl Schmidt Beskæftigelsesregion Syddanmark DSI temadag om det fremtidige beskæftigelsessystem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google