Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Organisatorisk brugerinddragelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Organisatorisk brugerinddragelse"— Præsentationens transcript:

1 Organisatorisk brugerinddragelse
Planetree Line Hjøllund Pedersen Projektleder

2 vibis Videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
Etableret i 2011 støtte af Trygfonden Indsamle, bearbejde og formidle viden om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

3 Indhold Hvorfor brugerinddragelse?
Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling? Hvad kræver det af organisationen? Hvilke udfordringer og løsninger? Hvordan kan patienternes input konkret anvendes?

4 Hvorfor brugerinddragelse?

5 Niveauer af brugerinddragelse?
Hvem er brugerne? Hvad er brugerinddragelse? Patienten i eget forløb – individuel Pårørende – individuel Patient- og pårørende i kvalitetsudvikling – organisatorisk Brugerinddragelse i forskning

6 Patienters viden nødvendig
Komplekse forløb Opbygger erfaringer og viden Patientens viden og ressourcer har betydning for behandling Kræver nye samarbejdsformer

7 Hvorfor brugerinddragelse
Professionelles viden Patienters viden Diagnose Erfaringer med sygdom Sygdoms årsag Sociale omstændigheder Prognose Holdning til risici Behandlingsmuligheder Værdier Mulige outcomes Præferencer Forskellig og nødvendig viden Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund

8 Effekter af inddragelse
Bedre fagligt outcome Bedre livskvalitet Følger behandlingsplaner bedre Oplever færre fejl Bruger sundhedsvæsenet mindre Mere patientcentrede rammer Coulter, 2012 Sundhedsstyrelsen, 2007 MTV, hjerneskaderehabilitering, 2012

9 Målet afgørende for indsats
Mål med indsats Eksempler på metoder Bedre beslutninger om behandling Fælles beslutningstagen Behandling på patientens præmisser Brugerstyret behandling Øget egenomsorg Patientuddannelse Læring i afdelingen Dialogmøder og fokusgruppeinterview Bedre organisering i sundhedsvæsenet Anvendelse af rapportering UTH, LUP m.v. Bedre lovgivning Patientrepræsentation Støtte til den pårørende Systematiske samtaler mhp at afdække pårørendes situation og behov Pårørende som støtte for patient Information, uddannelse Individuel Organisatorisk Pårørende

10 Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling?

11 Hvad er Organisatorisk inddragelse?
Inddragelse af brugere og repræsentativ viden om brugerperspektivet i beslutningsprocesser af betydning for organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet Danske Patienter (2010). Model for brugerinddragelse. Danske Patienter

12 Forskellige perspektiver
Effekt Prognose Medicin ……. Faglig Løsninger Organisatorisk Patient Økonomi Arbejdsplads Samarbejde …….. Erfaringer Livssituation Præferencer …….

13 Organisatorisk brugerinddragelse
ViBIS, 2013

14 Eksempel – kræftrehabiliteringscenter
Viden anvendes til udvikling af et kræftrehabiliteringscenter Repræsentation: Brugerråd påpeger problematikker og kommer med anbefalinger Afdækning af brugerperspektiver: Interview afholdes løbende for at sikre, at centeret matcher brugernes ønsker og behov Procesevaluering: Interview og observationer af, hvordan patientperspektivet afspejles i de beslutninger, der er truffet

15 organisatorisk brugerinddragelse
Informanter Sparringspartnere Passiv/aktiv inddragelse Forudsætning for individuel inddragelse UTH Arbejds- grupper Dialog- møder Brugerråd LUP

16 Hvad kræver det af organisationen?

17 Organisatorisk inddragelse
Identificer indsatsområder (LUP, Patientrapporterede UTH) Indsats - politikudvikling, kvalitets- og organisationsudvikling, forskning Rekrutter - afhængig af indsats Træning af patienter og sundhedsprofessionelle Træning i ledelse af og forberedelse af inddragelsesprocesser Evaluering (Proces, resultat, impact)

18 Hvem kan repræsentere patienterne
Afhænger af den konkrete situation Erfaringer fra et specifikt sygdomsforløb Erfaringer fra hverdagen med syg pårørende Generelt kendskab til patientforhold og interessevaretagelse

19 Patientrepræsentanter hvor?
En fast del af alle initiativer og beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet Nationalt, regionalt og lokalt Råd, udvalg, projektgrupper (styregrupper, arbejdsgrupper m.v.) Andre måder at fremkomme med meninger Brugerundersøgelser Brugerpaneler Repræsenterer andre Repræsenterer sig selv

20 Forberedelse i organisationen
Hvorfor skal brugere inddrages? Er niveauet for inddragelse tilstrækkeligt? Uddannelse af både patienter og personale? Hvordan sikres, evalueres og synliggøres merværdien af inddragelse? Danske Patienter & Danske Regioner. Håndbog for patientrepræsentanter, 2011 Danske Patienter. Model for patientrepræsentation, 2009 Nationalt samarbejdsforum for sundhedsforskning. Sundhedsforskning – et samarbejde mellem forskere og brugere, 2012

21 Udfordringer og løsninger?

22 Lovgivning § 4 ”Regioner og kommuner skal i et samspil med de statslige myndigheder og i dialog med brugerne sikre en stadig udvikling af kvaliteten og en effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet gennem uddannelse, forskning, planlægning og samarbejde mv.”

23 Udfordringer og løsninger
Fælles vidensudvikling og formidling Metodeudvikling Systematisk implementering Uddannelse Ledelsesmæssig opbakning Politisk prioritering Forpligtigelse Kultur

24 Hvordan kan patienternes input konkret anvendes?

25 National kortlægning

26 kortlægning Organisatorisk patienter/pårørende ViBIS 2012

27 Eksempler fra kortlægningen
Brugerdeltagelse i Klinisk Etisk Komité og Komité om tvang Brugerinddragelse i indretning af akut modtagerafsnit Patientråd som afholder kontinuerlige møder og giver forslag og sparring til personalet Fokusgruppeinterview. Afdelingen benytter resultaterne til at afdække, hvilke tiltag der skal iværksættes med henblik på kvalitetsudvikling på specifikke områder ViBIS 2012

28 Eksempler fra kortlægningen
Fokusgruppeinterviews i medicinsk afdeling til at afdække, hvad brugeren vil involveres i Brugerinddragelse i udarbejdelse af strategi for brugerinvolvering i afdeling Brugerdeltagelse i recovery arbejdsgruppe, som har til formål at udvikle og implementere en recovery-tilgang i centret ViBIS 2012

29 God arbejdslyst! VIBIS.DK Kontakt:


Download ppt "Organisatorisk brugerinddragelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google