Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Kliniske Retningslinjer - en ny spiller i sygeplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Kliniske Retningslinjer - en ny spiller i sygeplejen"— Præsentationens transcript:

1 Center for Kliniske Retningslinjer - en ny spiller i sygeplejen
v/ leder, lektor, ph.d. Preben Ulrich Pedersen og formand, chefsygeplejerske, MPH Vibeke Krøll

2 Århus Stiftstidende 4. september 2008

3

4 Det overordnede formål
Vi vil samle kræfterne, så sygeplejen i højere grad baseres på evidensbaseret praksis, dvs. øge kvaliteten af den sygepleje, patienterne modtager Viden Kompe- tencer Tid og penge

5 Medlemmer 37, heraf 6 UC Colleges

6

7

8 Decentral udvikling af kliniske retningslinjer
linie Nej Ny revision Ja Peer review Høring Er der udarbejdet en retningslinie el. er der noget i gang allerede? linje Offentliggørelse på hjemmeside Center for Kliniske retningslinier retningslinjer Godkendelse

9 Status netop nu

10 10

11 11

12

13 ? 4

14 Viden Holdninger Adfærd Manglende ejerskab Eksterne barrierer:
Cabana et al 1999 fra Map of Medicine pilotprojekt. Delrapport 12. Litteraturgennemgang af sundhedsprofesionelles brug af kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen 2010 Viden Holdninger Adfærd Eksterne barrierer: Patientfaktorer Uoverensstemmelse mellem patientens præferencer og an- befalingerne i KR Faktorer i rel til KR: Retningslinjens karak- teristika Modstridende KR Faktorer i omgivel- serne: Mgl. tid og ressourcer Organisatoriske be- grænsninger Mgl. belønning Forventning om øget ansvarliggørelse ved mgl. efterlevelse Manglende kendskab/ fortrolighed: Mængden af information Nødvendigt tidsforbrug til at holde sig informeret Tilgængelighed af retningslinjerne Uenighed med specifikke KR: Fortolkning af evidens Overførsel til pt Manglende cost- benefit Mistilllid til udvikleren af KR Uenighed med KR generelt: ”Kogebogspleje” For rigid til gennemførsel Syntesen er biased Udfordrer autonomi Ikke praktisk anvendelig Ringe forventninger til outcome: Tror ikke på at efter- levelse af KR fører til forventet resultat Mistillid til egne evner: Tror ikke på, at han/hun kan gennemføre KR Manglende opmærksomhed: Mængden af information Nødvendigt tidsforbrug til at holde sig informeret Tilgængelighed af retningslinjerne Manglende moti- vation /inerti i egen praksis: Vaner og rutiner Manglende ejerskab Egen tilføjelse (Vibeke Krøll)

15 4 ? 11 ? 43

16 Vi påbegynde en rejse for to år siden – vi havde en vej, men….
VK

17 Hvad siger I…? Manglende tid og prioritering
Overrasket over omfang. Er nogle steder blevet ”forvekslet” med det at udarbejde en instruks Har gang i mange opgaver/projekter på én gang

18 Hvad kan vi gøre…. Vi kan ikke give jer tid…og dog…
Men vi kan og vil gerne hjælpe med.. præcisering af emne at gøre emnet mindre at udarbejde en relevant tidsplan

19 Hvad siger I…? Mangler kompetencer i arbejdsgruppen
En stor mundfuld, når man sidder alene med arbejdet Svært at fastholde de samme medlemmer i arbejdsgruppen

20 Hvad kan vi gøre…. Vi kan ikke give jer kompetencer…og dog
Men vi kan og vil hjælpe med… At finde og give de kompetencer I mangler – analyseres jeres behov, finde rette personer … At finde andre, da I ikke må sidde alene med arbejdet –(metodisk og psykologisk) At få fremdrift i arbejdet kan fastholde folk…med deadlines, hjælp til litteratursøgning, check af resumé af litteratur.. osv

21 Vi påbegynde en rejse for to år siden – vi har en vej, og selvom det er mørkt så….
VK

22 Så bliver det lyst igen og vi fortsætter den rejse vi påbegyndte – for vi er på rette vej….
VK

23 Tak for opmærksomheden
Der kommer flere gode råd i eftermiddag…men hold jer ikke tilbage med at spørge os i pauser her på konferencen Tak for opmærksomheden

24

25 Spørgsmål inden en klinisk retningslinje udarbejdes
Egner det spørgsmål, der er stillet sig til en klinisk retningslinje? Tjek hjemmesiden kliniskeretningslinjer.dk under menupunktet ”Kliniske retningslinjer” om Der allerede er en retningslinje publiceret om samme problemstilling Andre allerede har taget initiativ til at udarbejde en klinisk retningslinje ud fra den samme problemstilling Der er nogen under bedømmelse med samme emne Andre har forsøgt, men der ikke findes litteratur (menupunkt) Så: Er andre i gang eller er der allerede en klinisk retningslinje indenfor samme problemstilling, så gå i gang med et andet emne

26 Hvis ingen andre er i gang, så overvej følgende:
Er ønsket om at udarbejde en klinisk retningslinje drøftet med lederen? Skal retningslinjen udvikles af sygeplejersker i egen afdeling, på tværs af hospitalet eller med sygeplejersker på andre hospitaler? Skal der etableres en gruppe, der kan være sammen om det? Er der nogle personer med metodekundskab at trække på i organisationen eller andre steder? Er der personer, der på det faglige plan kan hjælpe med at lave det fokuserede spørgsmål? Er der lavet en realistisk tidsplan? Er det drøftet, hvad gruppen kan bruge af tid til arbejdet? Er det overvejet, om de sygeplejestuderende kan inddrages i dele af arbejdet (fx ved litteratursøgning)? Er det en god idé at kontakte centret, så problemstillingen kan blive drøftet og vi kan få hjælp til det fokuserede spørgsmål, så vi kan komme i gang med en målrettet litteratursøgning?

27 Så gå på hjemmesiden igen og……
Når forudsætninger er afklaret og beslutning om at udarbejde en KR taget Så gå på hjemmesiden igen og……

28 28

29


Download ppt "Center for Kliniske Retningslinjer - en ny spiller i sygeplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google