Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientforløbet blødende ulcus Implementering set i et fagligt, organisatorisk og patientoplevet perspektiv Dorthe Oxholm Klinisk sygeplejespecialist.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientforløbet blødende ulcus Implementering set i et fagligt, organisatorisk og patientoplevet perspektiv Dorthe Oxholm Klinisk sygeplejespecialist."— Præsentationens transcript:

1 Patientforløbet blødende ulcus Implementering set i et fagligt, organisatorisk og patientoplevet perspektiv Dorthe Oxholm Klinisk sygeplejespecialist Anne Marie Schlüter Kvalitets og udviklingskoordinator

2 Disposition Hvorfor kirurgisk afdeling valgte patientforløbet blødende ulcus Patientforløbet set i et organisatorisk perspektiv Patientforløbet set i et fagligt perspektiv Patientforløbet set i et patientoplevet perspektiv Implementering og fastholdelse af patientforløbet

3 Blødende ulcus Udgangspunkt for patientforløbet var de ”Nationale tværfaglige retningslinjer for blødende og perforeret ulcus” 2010 med anbefalinger og evidens. Disse retningslinjer/ anbefalinger blev tilpasset den lokale kontekst på Hillerød hospital Forløbet går på tværs af hospitalet, hvor patienten har mange kontaktflader, overgange og overlevering

4 Blødende ulcus Hillerød hospital havde 125 patienter indberettede i NIP med blødende ulcus ( sept sept. 2011) Denne patientgruppe er uhomogen, og dette gør, at der er to spor i patientforløbet A og B. Patienter med blødende ulcus kan have høj grad af kompleksitet, comorbiditet og mortalitet

5 Flowdiagram for blødende ulcus

6 Forrest Klassifikation

7 Implementering Patientforløbet set i et organisatorisk perspektiv
Samarbejdsaftaler Checklister Plejeplaner Vejledning VIP portal Interne og externe faglig dialogmøder Audit og målinger af procesindikatorer (eget valg) NIP

8 Implementering Patientforløbet set i et patientoplevet perspektiv
Helhed i forløbet organisatorisk og fagligt Feedback møde med patienter Patientinformation mundtlig og skriftlig Kostpjece Udskrivningssamtale Læge samtale

9 Forbedringsmodel - PDSA
1.Plan Planlæg forbedringen: Emne, Formål, Hypotese, Hvem og hvornår? 4.Act Justering af forbedringen ? 4.Act 1.Plan 3.Study 2.Do 3.Study Vurdering af forbedringen Lever forbedringen op til forventningerne? 2.Do Afprøv forbed-ringen i praksis

10 Målinger forår april-juli

11 Måling efterår sept.-okt.

12 Resultater Plejeplaner
Ud af 15 journaler i foråret var der ikke i nogle tilfælde brugt plejeplaner. Efteråret var der ud af 12 journaler brugt plejeplaner i nogen grad i 9 journaler Forrest klassifikation I foråret var 6 ud af 15 patienter Forrest klassificeret I efteråret er der 8 ud af 12 patienter Forrest klassificeret

13 Fastholdelse af kvalitet i patientforløbet
Løbende målinger Fokus på udvalgte indsatsområder Forsat opfølgning på disse med handleplaner Forsat udvikling af dokumentation (sygepleje) Intern og extern viden deling Målrettet kompetence udvikling

14 Fastholdelse af resultater
De 4 centrale elementer i fastholdelsen af forandringsprocesser: Inddragelse af personalet og oplæring i at fastholde processen Personalets holdning til at fastholde Organisationens ledelses engagement Den daglige ledelses engagement Kilde: The British National Health Service

15 Implementering lykkedes når….
Når ny viden og erfaringer spredes og anvendes Tak for opmærksomheden


Download ppt "Patientforløbet blødende ulcus Implementering set i et fagligt, organisatorisk og patientoplevet perspektiv Dorthe Oxholm Klinisk sygeplejespecialist."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google