Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TID til forskning - præsentation af forbedringsprojektet ”Hensigtsmæssige arbejdsgange” Neonatal Landssymposium 6-8. september 2012 Ann-Birgit Guldager.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TID til forskning - præsentation af forbedringsprojektet ”Hensigtsmæssige arbejdsgange” Neonatal Landssymposium 6-8. september 2012 Ann-Birgit Guldager."— Præsentationens transcript:

1 TID til forskning - præsentation af forbedringsprojektet ”Hensigtsmæssige arbejdsgange” Neonatal Landssymposium 6-8. september 2012 Ann-Birgit Guldager Nonboe, Projektleder, kl. sygeplejespecialist, Lean konsulent, CCRN, SD, MLP Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

2 Succeskriterier - Hensigtsmæssige arbejdsgange
At opstarte og implementere min. 4 delprojekter i 2011 samt udvikle en plan for de resterende projekter. At 80 % af medarbejderne oplever forenklede og forbedrede arbejdsgange At 80 % af medarbejderne oplever den ekstra tid anvendes til udviklingsopgaver. At udvikle og få godkendt: 2 evidensbaserede tværfaglige kliniske vejledninger (evt. forløbsbeskrivelser eller PVI) 5 sygeplejefaglige evidensbaserede retningslinjer i Center for Kliniske retningslinjer Publicering af 2 sygeplejefaglige artikler. Iværksætte min. 2 kliniske projekter mhp. international publikation (læger) Deltage i min. 2 nationale guidelinesgrupper (læger) Deltage i min. 2 multicenter RCT (læger) At 80 % af medarbejdere oplever et styrket interprofessionelt samarbejde. At 80 % af forældrene oplever det interprofessionelle samarbejde er godt eller meget godt.

3

4 En løbende forbedringskultur byder problemer velkommen
Se problemer som bjerge af guld Kan vi gøre det bedre? Nedbryd barrierer hvor de blokerer vejen til forbedringer Stil spørgsmål til det vi gør og gør noget ved det

5 Metode De lavestehængende frugter plukkes først Høj
medarbejderdeltagelse Fejre succeser

6 Metode Ugentlige tavlemøder Målstyring-Kaizentavle
Succeskriterier Milepæle Udvalgte LEAN redskaber ????? Big Bang

7 Formidling

8 Projekt ”Tværfaglig dokumentation og journalføring”
Formål At udvikle og fortsætte implementering af klinikkens elektroniske dokumentation Fremme tværfagligheden i dokumentationen mhp. at fremme hensigtsmæssige arbejdsgange. Varetage organiseringen af den elektroniske patientjournal Varighed: 6 måneder

9 Proces – hvad gjorde vi? Vejledninger og instrukser blev udarbejdet indenfor OPUS notat, ICIP Undervisningsmateriale blev udarbejdet Fokusområder og fokusuger: overblik, observationsskema, væskeregnskab, plejeplaner Tutor- og aftenvejledermøder mhp. initiering af læring Bedsideundervisning Audit og spørgeskemaundersøgelser mhp. at nå milepæle

10 Resultat Tidsforbrug, struktur og overblik (spørgeskema)
Bruges mere tid på dokumentation Bedre overblik Plejeplaner og tjeklister (audit) Forbedring indenfor oprettelsen af plejeplaner Notatyper jf. VIP (instruks) (audit) Positiv anvendelsesprocent Generel oplevelse af kvaliteten (spørgeskema) 72 % oplevede en bedre kvalitet Arbejdet fortsættes i en arbejdsgruppe….

11 Projekt ”Udstyr” Varighed Formål
at sikre et bedre overblik over og indsigt i eksisterende og funktionsdueligt udstyr mht. dets placering, anvendelse og funktion at frigøre mere tid til forældresamarbejde, forskning og udvikling. Varighed 9 måneder

12 Proces – hvad gjorde vi? Overblik over tilgængeligt udstyr på GN
Kategorisering og nummerering af udstyr Inddeling af sengepladser i basis, almen og intensiv plads m. mærkning af udstyr Indkøb af ekstra udstyr Udarbejdelse af quickguides og vejledninger (VIP) Indkøb og etablering af modtagevogne Indkøb af medicin- og udstyrstaske til transporter Revision af udlånsprocedure Indretning af arbejdsplads på stuerne m. indkøb af nye arbejdsmiljøvenlige borde og stole Udstyrsansvarlig sygeplejerske Kampagne vedr. hensigtsmæssig håndtering af udstyr

13 Vægte – hvorfor vejer de forkert?
Bull´s eye: Symmetri og præcision i midten! Så er der plads til 2 på 1 gang! Forkert Rigtigt

14 Rigtigt igen Rigtigt Vugge – kunsten at åbne Trin 1: Løft tålmodigt op
Trin 2: Vip roligt ud Rigtigt igen Rigtigt

15 Resultat Postoperativ måling af medarbejdernes
oplevelse af forenklede og forbedrede arbejdsgange Færre oplevede, at det var svært at finde udstyret og klargøre det Færre oplevede, at udstyret gik i stykker Et uændret antal medarbejdere syntes, det var vanskeligt at betjene udstyret Evaluering af de konkrete tiltag (spørgeskemaundersøgelse) Generel tilfredshed med indsatsområderne ( fra 57 % - 90%) Speciel tilfredshed med Indførelse af modtagevogne Anskaffelse af nye PC-borde og stole

16 Projekt ”Stuegang” Formål Varighed
Strukturering og koordinering af stuegangsopgaven mhp. effektivisering. Udvikling af kvaliteten i stuegangssituationen. Udvikling af forældresamarbejdet og styrke interprofessionelle relationer Frigøre tid og ressourcer til forskning og udvikling Synliggøre og fremme værdiskabende aktiviteter for patient og forældre ved påvirkning af kulturen i klinikken. Varighed 12 måneder (afsluttes snart)

17 PROCES - Hvad gjorde vi? Brainstorm Værdistrømskortlægning

18 7 min. Afbrydelser

19 Implementering

20 Resultat mål 1 Mål: At stuegangs-situationen foregår effektivt under forudsætning af en kvalitetssikret stuegang med specificeret indhold Succeskriterier: At tidsforbruget reduceres med min.1/3 og ”ikke værdiskabende aktiviteter” fjernes.

21 Resultatmål 2 Mål: At stuegangs-situationen er kvalitetssikret og kvalitetsudviklet. Succeskriterier: At 90 % af læger, sygeplejersker og sekretærer oplever en kvalitetssikret og kvalitetsudviklet stuegang

22 Resultatmål 3 Mål: At forældrene oplever, at stuegangssituationen foregår i en dialog om barnets situation og videre plan, planlægning af dagen sker på en hensigtsmæssig måde og der udvises respekt for barnets rytme. Succeskriterier: At 95 % af forældrene oplever stuegangs-situationen jf. ovenstående mål.

23

24 Resultatmål 4 Mål: At frigøre tid til forskning og udvikling Succeskriterier: At den frigjorte tid anvendes til forskning og udvikling.

25 Opfølgning Perspektivering Monitorering af forbedringer – og handlen!
Statistisk proceskontrol mhp. valide data Projekt Hensigtsmæssige arbejdsgange med delprojekterne afsluttes 2012 Afrapportering Fejring af succeser - hvor store eller små de end måtte blive…


Download ppt "TID til forskning - præsentation af forbedringsprojektet ”Hensigtsmæssige arbejdsgange” Neonatal Landssymposium 6-8. september 2012 Ann-Birgit Guldager."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google