Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livets Ord April 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livets Ord April 2012."— Præsentationens transcript:

1 Livets Ord April 2012

2 «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»
(Joh 15,3)

3 Jeg tror at disciplenes hjerter må have jublet, da
de hørte Jesus udtale disse klare og opmuntrende ord.

4 Hvor ville det være vidunderligt, hvis Jesus også kunne rette disse ord til os!
Lad os se lidt nærmere på dem og forsøge at forstå dem, for at vi kan være værdige til dem.

5 Jesus havde netop fortalt den velkendte lignelse om
vintræet og grenene. Han er det sande vintræ, Faderen er vingårdsmanden, som fjerner de grene, der ikke bærer frugt, og som renser enhver gren, der bærer frugt, for at den skal bære mere.

6 «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»
Efter at Jesus har forklaret dette siger Han: «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»

7 «I er allerede rene...». Hvilken renhed er der tale om?

8 mødet med det guddommelige.
Det handler om den sjælens beredvillighed, der er nødvendig når man står overfor Gud. Det handler om fravær af forhindringer (som for eksempel synden), der gør modstand mod forbindelsen med det hellige, mod mødet med det guddommelige.

9 For at have denne renhed, er det nødvendigt med
hjælp ovenfra.

10 Allerede i Det gamle Testamente var mennesket blevet bevidst om sin manglende evne til at nærme sig Gud alene ved egen kraft. Det er nødvendigt at Gud renser menneskets hjerte, ja, giver det et nyt hjerte.

11 En meget smuk salme siger: ",..skab i mig, oh Gud, et rent hjerte".

12 «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»

13 Ifølge Jesus findes der et middel til at forblive ren, nemlig Hans ord
Ifølge Jesus findes der et middel til at forblive ren, nemlig Hans ord. De ord, som disciplene havde hørt og tilsluttet sig, havde renset dem.

14 For Jesu ord er ikke som menneskeord
For Jesu ord er ikke som menneskeord. Kristus er selv til stede i dem, ligesom Han - på en anden måde - er til stede i Eukaristien. Gennem ordet kommer Kristus ind i os. Når vi tager imod det og lever efter det, giver vi Kristus en mulighed for at fødes og vokse i vort hjerte.

15 "Hvordan kommer Jesus til stede i sjælene?
Når Ordet gives videre, banes der vej for den guddommelige tanke, for Ordet, Guds Søn, som er blevet menneske. Man ville kunne sige at Herren tager bolig i os, når vi accepterer at Ordet kommer og lever i os" (pave Paul VI).

16 «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»

17 Jesu ord sammenlignes også med et frø der sås i den troendes sjæl
Jesu ord sammenlignes også med et frø der sås i den troendes sjæl. Når det bliver modtaget trænger det ind i mennesket og, ligesom et frø, udvikles det, vokser, bærer frugt, "kristificerer" os, gør os lig Kristus.

18 Hvis Jesu ord på denne måde trænger ind i mennesket
ved Ånden, har det virkelig evnen og styrken til at holde den kristne borte fra det onde. Så længe den lader ordet virke i sig, vil han være fri fra synden og derfor ren. Han vil kun synde, hvis han ophører med at adlyde sandheden.

19 «I er allerede rene på grund af det ord, som jeg har talt til jer»

20 Hvordan skal vi da leve for at også vi kan gøre os
fortjent til at Jesus retter disse ord til os? Vi må omsætte ethvert Guds ord i praksis, hente næring derfra øjeblik for øjeblik, så at vort liv hele tiden på ny vidner om Evangeliet.

21 guddommelige renhed og den gennemskuelighed, som
Dette for at opnå og fyldes af de samme tanker og følelser som Jesus. For at leve Hans liv i verden og for at vise den guddommelige renhed og den gennemskuelighed, som Evangeliet giver, til et samfund, der ofte er viklet ind i ondskab og synd.

22 Lad os så i denne måned, hvis det er muligt (dvs
Lad os så i denne måned, hvis det er muligt (dvs. hvis også andre deler vore intentioner) specielt forsøge at omsætte buddet om den gensidige kærlighed til praksis.

23 For evangelisten Johannes, som
gengiver det Jesu ord som vi i dag fordyber os i, findes der nemlig en forbindelse mellem Kristi ord og det nye bud. Ifølge ham er det i den gensidige kærlighed at Ordet lever med sine virkninger: renselse, hellighed, frihed fra synd, frugtbarhed, nærhed til Gud.

24 Et ensomt menneske er i det lange løb ikke i
stand til at modstå verdens fristelser,

25 mens han i den gensidige kærlighed finder det sunde miljø, der er i stand til at beskytte hans ægte kristne liv.

26 «I er allerede rene på grund
af det ord, som jeg har talt til jer» (Joh 15,3) “Livets Ord”, en månedlig publikation fra focolare-bevægelsen. Tekst af: Chiara Lubich, skrevet i 2003 Grafik af Anna Lollo i samarbejde med Placido D’Omina (Sicilien, Italien) Livets Ord udkommer på 96 sprog og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio, TV og internet. For mere information, se Denne PPT er oversat til flere sprog og findes på


Download ppt "Livets Ord April 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google