Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Kaldet til kærlighed”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Kaldet til kærlighed”"— Præsentationens transcript:

1 ”Kaldet til kærlighed”
”Kaldet til at elske Gud”. ”Kaldet til at elske dig selv”. ”Kaldet til at elske andre”. Tegne en trekant. I søndags: Elske Gud. Den første kærlighed. Vi elsker – fordi han elskede os først. ”Elsker du mig mere end de andre”? Ps 139:11-16, Gal 1:13-17, 2Cor 5:17, Act 20:22-24, 2Cor 10:12-17

2 ›Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ v38  Det er det største og det første bud. v39  Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ v40  På de to bud hviler hele loven og profeterne.« På de to bud – hviler loven og profeterne.. Elsk Gud og elsk din næste.. Hvorfor så tre? Implicit i det andet kærlighedsbud er en forudsætning.. ”Du skal elske din næste som dig selv”.. Underforstået – ”du skal elske dig selv – før du kan elske din næste”. Tale om en ”næste” – hvem er så den ”første”. Du er den første.. Du skal ikke sætte dig selv øverst i livet.. Den første kærlighed.. Gud.. Den næst-første.. Dig selv. Der står ikke – du skal elske dig selv.. Ikke et bud så klart som de andre to… men det antydes som en forudsætnng.. At blive kristen er ikke at opgive sig selv.. Leve i selvpineri.. Blive masocist – hade sig selv.. Du kan ikke opleve Guds kærlighed i Kristus Jesus uden at du får det bedre med dig selv.. Lige når du hører evangeliet – blive til dom.. Syndenød.. Uro.. Frygt.. Men når du har taget imod.. Accept.. Fred med gud – fred med dig selv.. Kaldet til at fornægte dig selv – følge Jesus.. Ikke fornægte din personlighed.. Eller dine følelser.. OVERGIVE DIG.. Næstekærlighed.. Ydmyghed.. Ikke tænke lavt om dig selv – men højt om dig selv og højt om andre. Vi prædiker ikke et sødsuppe pladderhumanistisk ”Gud siger du er okay” uanset evangeliet.. ”Gud elsker dig så meget, at han ikke kan tillade at du forbliver som du er”.. Ef.1:4 ”For før verden blev grundlagt har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed”: Kaldet til at elske sig selv.. Rettere.. Kaldet til at tage imod Guds kærlighed.. Lade Jesus elske dig.. Prædiker ikke ”selvoptaget”.. ”selvglad”.. ”egoistisk”.. 2.tim.3:1 ”.. Mennesker blive egenkærlige”.. Ikke fokusere på dig selv.. På Gud og din næste.. I dag et behov for at sige.. Jesus vil dig det godt… du må ville dig selv det godt.. Ikke være selvdestruktiv.. - Teenagere skærer i sig selv.. Alkohol… stoffer.. Spiseforstyrrelser.. Depression.. Selvmord..

3 Hvorfor skal vi elske os selv?
Du kan ikke give Guds kærlighed til andre før du selv har lært at tage imod den. ”Den der elsker sin hustru elsker sig selv”. Ef.5:28 Ill. Når jeg har det skidt med Mette.. Hakker på hende.. Isolerer mig.. Fordi at jeg har det skidt med mig selv.. Projekterer mine egne fejl.. Dømmer.. Når jeg har det godt med mig selv.. Det første kærlighedsbud.. Tag imod Guds kærlighed.. Du kan ikke elske Gud i egen kraft.. Vi elsker fordi han elskede os først.. Du kan ikke elske din næste i egen kraft.. Gud har udgydt sin kærlighed ved HÅ i vores hjerter.. Åndens frugt.. Du kan ikke elske dig selv i egen kraft.. Du må modtage Guds kærlighed.. Jesu tilgivelse.. Lade Gud elske dig..

4 Hvorfor skal vi elske os selv?
2. Du kan ikke knytte dig til et andet menneske og lade dig elske, hvis du ikke oplever dig selv elskværdig. ”Jonatan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv”. 1.Sam.18:2 2. Du kan ikke elske din næste, hvis du ikke elsker den første. Ill. Jonatan og David.. Tæt venskab. Havde noget sammen. De var TÆT KNYTTET.. Hader du dig selv.. IKKE KNYTTE DIG TIL ET ANDET MENNESKE.. Ikke føle dig VÆRDIG.. IKKE DET VÆRD.. ”Graden af kærlighed til din næste vil aldrig overstige graden af kærlighed til den første.

5 Hvorfor skal vi elske os selv?
Hvis vi ikke oplever os selv elsket og accepteret af Gud vil vores tjeneste hurtigt blive til religiøsitet og lovgerninger og vi vil ikke kunne elske andre. ”Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit”. Lukas 15:31 Storebroren gad ikke deltage i festen for den fortabte lillebror, som var kommet hjem. Han følte sig snydt. Hans bror havde bragt skam over familien.. Alligevel havde Faderen favnet ham, kysset ham, nyt tøj, ring, .. Fest.. Da han hørte musikken og fandt ud af at det var fest for hans bror.. ”blev han vred og ville ikke gå ind”:. ”Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldirg overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit”. Lukas 15:31 Alt hvad vi ikke gør ud af kærlighed.. Er religiøsitet.. Døde gerninger.. 1.Kor.13:1-3 – spild.. Støj.. Hvis det bare er for at vinde anderkendelse.. Imponere.. Få status..

6 Hvorfor skal vi elske os selv?
4. Du kan ikke være tro overfor Gud, hvis du siger noget andet om dig selv end det Gud siger om dig. ”Selv om du i dine egne øjne er ringe, så er du overhoved for Israels stammer og Herren har salvet dig til konge over Israel” 1.Sam.15:17 4. Du kan ikke være tro overfor Gud og dig selv hvis du siger noget andet om dig selv end det Gud siger om dig. Sauls store dilemma var hans manglende tro på sig selv. Gud havde udvalgt ham.. Salvet ham.. Sat ham til at lede Israel.. Men han regnede ikke sig selv for noget.. I HANS EGNE ØJNE.. Værdiløs.. I GUDS ØJNE værdifuld.. Blev hans skæbne.. Mindreværdet førte til menneskefrygt.. Menneskefrygten førte til kompromis.. ”han blev bange for folkene.. og føjede dem”.. Styret af meningsmålingerne.. Saul mistede sin position.. Ind kom David.. En mand efter guds hjerte.. Som ikke var lille, rødmosset.. Saul var et hoved højere end alle andre.. En rigtig ledertype af udseende.. Men David havde fundet sin værdi i Gud.. Sal.139:14 ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud”… I Davids egne øjne var han ligeså værdifuld, som han var i Guds øjne.

7 Hvordan elsker vi os selv?
Du må lære Faderens kærlighed at kende og finde ind i Barnekårets Ånd. ”.. Og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag” Lukas 3:21-22 Du kan ikke elske dig selv.. Ligeså lidt som du kan elske Gud.. Eller din næste.. Lade dig elske af faderen.. Før Jesus startede sin tjeneste.. Blev han døbt.. Ånden kom over ham.. Hvad var det første der skete.. Han blev bekræftet i Faderens kærlighed.. Gud måtte sikre sig, at Jesus tjente ud fra en kærlighedsposition – ikke præstation.. Slave.. HÅ s rolle – Joh Når han kommer.. Ikke først og fremmest kraft.. Vise jer Faderen.. Lede os ind i kærligheden.. Vintræet – grenene.. ”Der lød en røst fra himlen.. Over Jesus.. Kunne være fedt – ikke! Midt i frokostpausen.. Vågner op og har en dårlig hårdag.. Blevet lovet konstante kærlighedserklæringer i vort indre.. Fra Guds Ånd.. Guds kompliment konsulent.. Rom.8:15-16 ”I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I ater skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi; abba fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er guds børn.” 1.Joh.3:1 ”Se hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det”!

8 Hvordan elsker vi os selv?
2. Du må forstå hvem Gud har gjort dig til i Kristus Jesus og hvor højt Jesus elsker dig. ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig”. Galaterbrevet 2:20 Ikke en oppumpet psykologisk ”selv-tillid” – ”kristus i mig” tillid. Gal.2:20 Opstået et nyt jeg. Lever i troen på ham – DER ELSKEDE MIG.. GAV SIG SELV HEN.. Jeg har værdi – pga. Jesu kærlighed. Tegne.. Kors.. Grav.. Sky.. Rom.6 – forbi med den gamle jeg. I dåben bekender jeg min nye identitet.. Rom.7 – i mig.. Dvs. i mit kød bor der intet godt.. Det gode som jeg vil.. Gør jeg ikke.. Onde som jeg ikke vil.. Det gør jeg.. Rom.8 – Så er der da ingen fordømmelse.. I dåben – iklæder jeg mig kristus.. Døbes til kristus… 2.Kor.5:21 – ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til”.

9 Hvordan elsker vi os selv?
3. Du må konstant se ind i Guds ords spejl, så Helligånden kan vise dig din værdi i Gud. ”..ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud”.. Jakob 1:23 Guds ord = et spejl.. Finder dit sande billede af dig selv.. Heb.4:12 – dommer over hjertets tanker og meninger.. Men den, der fordyber sig i frehedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør”: Et sandt og sundt selvbillede – udspringer af et sandt og sundt Gudsbillede. Sef.3 Es.42

10 Hvordan elsker vi os selv?
5. Vi må tage imod Guds kærlighed igennem det kristne fællesskab. ”..og i være rodfæstede og grundfastede i kærlighed, så at i sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed…” Ef.3:18 Ef.3:15-19 Vi kan ikke fatte bredden, højden, dybden og længden af Guds kærlighed – alene.. Guds kærlighed kan kun rummes sammen med de hellige.. Være et fælleskab.. Med ufuldkomne mennesker.. Vidt forskellig baggrund.. Interesse.. At gøre det til en familie.. Der elsker hinanden, som Jesus elskede os.. Det afspejler Guds kærlighed. Intet større projekt for kærligheden! Elske sine børn – ligger i vores natur.. De er vores.. Elske sin ægtefælle – ligger i stoltheden.. Elske sin kirke – og hver en af dem.. Kun Guds kærlighed.. At være en del af det fællesskab.. Rodfæster dig.. Grundfæster dig i kærligheden!

11 Vil du lade Guds kærlighed forvandle dit syn på dig selv og fjerne alle selvdestruktive tanker og tendenser?


Download ppt "”Kaldet til kærlighed”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google