Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livets Ord December 2009 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene ” (Mt 5,16)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livets Ord December 2009 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene ” (Mt 5,16)"— Præsentationens transcript:

1

2 Livets Ord December 2009

3 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene ” (Mt 5,16)

4 Lyset viser sig i de "gode gerninger". Det skal skinne gennem de gode gerninger, de kristne udfører.

5 Så vil du måske sige, at det ikke kun er kristne, der gør gode gerninger. Også andre bidrager til fremskridtet, bygger huse, fremmer retfærdigheden,...

6 Og du har ret. Den kristne gør eller bør gøre alt dette, men det er ikke kun det, der er hans særlige funktion. Han bør gøre de gode gerninger med en ny ånd, den ånd, der gør, at ikke han lever, men Kristus i ham.

7 Evangelisten tænker faktisk ikke kun på enkeltstående kærlighedsgerninger (som at besøge de fangne, klæde de nøgne, eller alle de andre barmhjertigheds- gerninger, som er aktuelle i vort samfund), men han tænker på det kristne livs totale holden fast ved Guds vilje, så hele ens liv bliver én god gerning.

8 Hvis den kristne gør således, er han eller hun "gennemsigtig" og den ære, der er resultatet, bliver ikke ham, men Kristus i ham til del, og Gud vil være nærværende i verden gennem ham. Den kristnes pligt er altså at lade det lys der bor i ham skinne igennem, være "tegnet" på Guds nærvær blandt menneskene.

9 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene” (Mt 5,16)

10 Hvis den enkelte troendes gode gerninger har disse kendetegn, så bør også det kristne fællesskab midt i verden have den samme funktion: at åbenbare Guds nærvær ved sit liv, der bliver håndgribeligt dér, hvor to eller tre er forenede i Hans navn. Det nærvær, Han har lovet Kirken indtil tidernes ende.

11 Kirken i de første tider lagde stor vægt på disse Jesu ord. Når de kristne i svære stunder blev bagtalt, blev de opfordret til ikke at svare igen med vold. Deres handlemåde burde være det bedste bevis på at det onde, der blev sagt om dem, var løgn.

12 I Paulus’ brev til Titus læser vi: "Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os.”

13 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene” (Mt 5,16)

14 Det autentiske kristne liv er også i dag et lys, der fører mennesker til Gud. Jeg vil fortælle dig en lille hændelse:

15 Antonietta er fra Sardinien, men flyttede til Frankrig for at få arbejde.

16 Hun blev ansat på et kontor, der ikke var mange, der gad arbejde. Fordi hun var kristen, så hun i enhver Jesus, der skulle tjenes. Derfor var hun altid hjælpsom, rolig og smilende.

17 Ofte var der en, der hidsede sig op, råbte ad hende, gjorde nar af hende og udbrød: "Hvis du er så vild med at arbejde, kan du gøre mit arbejde med."

18 Hun tav og sled i det. Hun vidste, at de ikke var onde. Enhver havde sandsynligvis sit kors at bære.

19 En dag kom lederen af kontoret hen til hende, medens de andre ikke var der, og sagde: "Nu må du fortælle mig, hvordan det kan være, at du aldrig taber tålmodigheden og altid smiler." Hun svarede undvigende og sagde: "Jeg forsøger at være rolig og at tage tingene fra den gode side."

20 Chefen slog i bordet og sagde: "Nej, her kommer Gud helt sikkert ind i billedet, ellers ville det være umuligt! Og tænk, at jeg aldrig har troet på Gud!"

21 Nogle dage senere blev Antonietta kaldt ind til lederen, hvor hun fik besked om, at hun var blevet forflyttet til et andet kontor "for," fortsatte direktøren, "at du skal ændre det, ligesom du har gjort det dér, hvor du nu arbejder."

22 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene ” (Mt 5,16)

23 “Livets Ord”, månedlig publikation af Focolare-bevægelsen. Tekst af : Chiara Lubich, August 1979. Grafik af Anna Lollo i samarbejde med Placido D’Omina (Sicilien - Italien) Livets Ord udkommer på 96 sprogAnna LolloPlacido D’Omina og når frem til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio, TV og Internettet. For mere information www.focolare.dk eller www.focolare.orgwww.focolare.dkwww.focolare.org Denne PPS er oversæt på flere forskellige sprog og findes på www.santuariosancalogero.orgwww.santuariosancalogero.org


Download ppt "Livets Ord December 2009 “Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene ” (Mt 5,16)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google