Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livets Ord Livets Ord Juni 2012 Juni 2012 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livets Ord Livets Ord Juni 2012 Juni 2012 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen."— Præsentationens transcript:

1

2 Livets Ord Livets Ord Juni 2012 Juni 2012

3 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. (Joh 6,27).

4 Efter at Jesus havde mættet folkeskaren ved mangfoldiggørelsen af brødet i nærheden af Tiberiassøen, tog Han i det skjulte over til den anden bred, til Kapernaum; Han ville væk fra folkeskaren, der ville gøre Ham til konge.

5 Alligevel var der mange der søgte Ham og fandt Ham. Han accepterer dog ikke deres alt for egoistiske begejstring.

6 De havde spist af det mirakuløse brød. Men de var standset ved de rent materielle fordele, uden at forstå den dybere mening med det brød der viser, at Jesus er Faderens sande udsendte, og at Han er kommet for at give verden det sande liv.

7 De så kun en mirakelmager og en jordisk Messias i Jesus, en der var i stand til at skaffe materiel mad i overflod, og billigt. Det er i denne sammenhæng Jesus siger:

8 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer.

9 Den "mad som varer til evigt liv" er Jesu egen person og Hans lære, eftersom Jesu lære er ét med Hans person.

10 Når man læser andre Jesu ord længere fremme, ser man, at den "mad som varer til evigt liv" også identificeres med Jesu eukaristiske legeme.

11 Man kan altså sige, at det "brød der varer til evigt liv" er Jesu egen person, Jesus der giver sig selv til os i Ordet og i Nadveren.

12 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer.

13 Brødet som billede går tit igen i Bibelen, ligesom for øvrigt vandet. Brødet og vandet repræsenterer den elementære føde, der er uundværlig for menneskets liv.

14 Når Jesus bruger brødet som billede på sig selv, vil Han sige, at Hans person og Hans lære er uundværlige for menneskets åndelige liv på samme måde som brødet er det for kroppens liv.

15 Det materielle brød er naturligvis nødvendigt. Det er Jesus selv, der mirakuløst skaffer det til folkeskaren. Men alene er det ikke nok.

16 Mennesket har i sit indre - selv om det måske ikke gør sig det helt klart - en sult efter sandhed, retfærdighed, godhed, kærlighed, renhed, lys, fred, glæde, uendelighed og evighed, som intet i verden kan tilfredsstille.

17 Jesus tilbyder sig selv som den eneste, der er i stand til at mætte menneskets indre sult.

18 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer.

19 Når Jesus nu præsenterer sig selv som "Livets brød", begrænser Han sig ikke til at fastslå nødvendigheden af at ernære sig ved Ham og af at tro på Hans ord for at få det evige liv; Han vil tilskynde os til at erfare fællesskabet med Ham.

20 Når Han siger: "Arbejd for den mad som varer til evigt liv", så er det i virkeligheden en indtrængende indbydelse. Han siger at vi skal arbejde på det, og at vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at skaffe os denne føde. Jesus tvinger sig ikke på, Han vil derimod opdages, Han vil opleves.

21 Det er klart, at mennesket ikke er i stand til ved egen kraft at nå op til Jesus. Han kan det ved en Guds gave. Alligevel indbyder Jesus hele tiden mennesket til at forberede sig til at kunne tage imod Ham, som vil hengive sig selv.

22 Det er netop ved at anstrenge sig for at praktisere Hans Ord, at mennesket opnår en fuldstændig tro på Ham og når frem til at smage Hans Ord, på samme måde som man nyder et stykke duftende og velsmagende brød.

23 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer.

24 Denne måneds Ord har ikke en særlig del af Kristi lære som emne (som f.eks. tilgivelsen af fornærmelser, ikke være knyttet til rigdomme osv.); det fører os snarere til selve roden, til det kristne liv, nemlig vort personlige forhold til Jesus.

25 Når et menneske er begyndt at leve Jesu Ord med engagement, og først og fremmest kærlighedsbudet, der sammenfatter alle Guds ord og bud, så oplever han, i hvert fald i et vist omfang, at Jesus er hans ”livets brød". At Jesus er i stand til at opfylde alle hans hjertes ønsker, Han er kilden til hans glæde og hans lys.

26 Ved at praktisere Ordet har han, i hvert fald i et vist omfang, fået indblik i, at det er det sande svar på menneskets og verdens problemer. Og eftersom Jesus er "livets brød" og giver sig selv på den mest betydningsfulde måde i Eukaristien, så tager den kristne spontant og med kærlighed imod Nadveren, og den indtager en vigtig plads i hans liv.

27 De af os, der har gjort denne fantastiske erfaring med samme iver hvormed Jesus gjorde sig til "Livets brød", må dog ikke beholde deres opdagelse for sig selv, men give den videre til de andre, for at mange i Jesus skal kunne finde det, som deres hjerte altid har søgt.

28 Det er en enormt stor kærlighedsgerning overfor medmenneskene, fordi de allerede her på jorden kan lære det sande liv at kende og en dag kunne eje det liv der aldrig dør. Og hvad kan man ønske sig mere?

29 “Livets Ord”, Ord”, en månedlig publikation fra Focolare-bevægelsen. Tekst af: Chiara Lubich, skrevet i 1985 Grafik af Anna Lollo i samarbejde med Placido D’Omina (Sicilien, Italien) Livets Ord udkommer på 96 sprog og kommer ud til millioner af mennesker i hele verden gennem presse, radio, TV og internet. For mere information, se www. Focolare.dk og www.focolare.org Denne PPT er oversat til flere sprog og findes på www.santuariosancalogero.org (hvorfra den kan downloades) Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer (Joh 6,27).


Download ppt "Livets Ord Livets Ord Juni 2012 Juni 2012 Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad som varer til evigt liv, den som menneskesønnen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google