Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Kaldet til kærlighed”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Kaldet til kærlighed”"— Præsentationens transcript:

1 ”Kaldet til kærlighed”
”Kaldet til at elske Gud”. ”Kaldet til at elske dig selv”. ”Kaldet til at elske andre”. Kirkeåret – ventetid: 10 dages bøn. Ventede.. Bad.. Lovsang.. Det fællesskab, der blev til 3120 efter pinsemorgen. Kærlighed er en ”endnu vigtigere vej”. Størst af dem er kærligheden. Tro er vigtig. Håb. Intet over kærlighed. Kærlighed må være en grundlæggende kerneværdi.. præge vores kultur.. Atmosfære.. Motivation.. Relationer.. Tegne en trekant. Gud Elske Gud. Den første kærlighed. Vi elsker – fordi han elskede os først. ”Elsker du mig mere end de andre”? Dig selv Elske sig selv, som den første – for at kunne elske din næste, som den næste. Din næste

2 ›Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ v38  Det er det største og det første bud. v39  Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ v40  På de to bud hviler hele loven og profeterne.« 1.Kor.13 – bækken.. Skingrende.. Uden kærlighed.. På de to bud – hviler loven og profeterne.. Elsk Gud og elsk din næste. Korsets struktur: Vertikalt: Relationen til Gud – varm og brændende lidenskabelig – Elske Gud af hele dit hjerte sjæl og sind. Horisontalt: Relation til andre mennesker – ligeså varm og brændende lidenskabelig. Har sin kilde i kærligheden fra Gud. Du kan ikke elske Gud – først oplevet hans kærlighed. Du kan ikke elske dig selv – men når du modtager Guds kærlighed og accept – lade dig elske af Gud. Du kan ikke elske din næste af dig selv – men jo stærkere din relation er til Gud, jo mere vil du opleve, at den kærlighed fylder dig med overskud.

3 Hvem er min næste? ”Hvem af de tre, synes du, har handlet som næste”?
præsten? tempeltjeneren? samaritaneren? Ill. Gik tur i Søndermarken – skulle lede gudstjenesten på Drejervej. Gik og talte i tunger. Sukkede: ”Vil du ikke bekræfte, at jeg har HÅ”? Kom en af landevejens farne svende.. Gik hen imod mig: ”Du har HÅ” ! Bad mig om et bidrag! Jeg vil godt give dig morgenmad. Jesus: multiple choice til en skriftklog. Jesus vender spørgsmålet fra Hvem er min næste? – til: Er jeg en næste? Min næste er den jeg møder på min vej, som har brug for hjælp, kærlighed, barmhjertighed. Jeg er næstekærlig, når jeg sætter min egen dagsorden til side og hjælper min næste. Præsten.. Gik over i den anden side af vejen.. Ville ikke forstyrres.. For vigtig.. For travlt optaget.. Tempeltjeneren – levitten.. Kærlighed – møde behov Lukas 10:25-37

4 Hvorfor skal vi elske vores næste?
1. Du kan ikke elske Gud uden at elske din næste. ”Hvis nogen siger, at de elsker Gud, samtidig med at de hader andre kristne, lyver de. Hvis du ikke kan elske en anden kristen, som du har set i levende live, hvordan kan du så elske Gud, som du aldrig har set?” 1.Joh.4:20 ”Elsk Gud og gør hvad du vil”! Elsker i mig, så hold mine befalinger.. Næstekærligheden. Korsets struktur. Hvis du er på vej til at bringe en gave til Gud.. Kollekt.. Tilbedelse.. Og der kommer i tanke om, at der er en der har noget imod dig.. Så forlad templet.. Gå hen og forlig dig med din bror og kom så tilbage.. Tilgivelsen virker også i korsets struktur.. Jeg kan ikke opretholde Guds tilgivelse af mine egne synder hvis jeg ikke er villig til at tilgive andre synd imod mig.

5 Hvorfor skal vi elske vores næste?
2. Som Guds børn skal vi ligne Gud og elske som han elsker. ”I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en liflig duft”. Ef.5:1-2 VI er Guds børn – Guds kærlighed er lagt ind i os.. Udgydt ved HÅ i vore hjerter.. Vi skal ligne Gud.. Vandre i kærlighed.. Standard.. Kristi kærlighed til os.. Gav sig selv hen.. Hengivet.. Var en gave.. Og et offer.. En liflig duft.. Ikke svært at være en gave.. Offer.. Efterlade en religiøs stank efter sig.. At gøre det med glæde.. Uden reservationer.. Uden en hage..

6 Hvorfor skal vi elske vores næste?
3. Guds kærlighed gælder alle ”Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, Derved handler I som jeres himmelske Fars sande børn, for han lader sin sol skinne til gavn både for de onde og de gode, og han lader det regne både på dem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør. … Nej, I bør have samme kærlighed, som jeres Far i Himlen har”. Mat.6:43-48 Guds kærlighed gælder alle. VI har ikke lov til at sætte grænser for Guds kærlighed. Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? – 7 gange? 7 gange 77.. Uendeligt.. Du kan ikke se på solens stråler – hvem der er ven med Gud og hvem der ikke er det.. Lader solen skinne.. Du kan ikke se på regnen hvem der går i kirke og ikke gør.. Kun regner på dem, der .. Inkluderer alle. Kirken kendt for at være en eksklusiv klub. En ghetto nok i sig selv. Apostlen Peter: så svært ved at acceptere – hedningerne også var

7 Hvorfor skal vi elske vores næste?
4. Du skylder at elske din næste ”Undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker har opfyldt lovens hensigt”. Rom.12:8-10 Næstekærlighed er en pligt ikke et måske. Vi skylder at elske vores næste. Hvordan har vi stiftet gæld til vores næste? Ved at tage imod Guds kærlighed. ”Kristi kærlighed tvinger os” 2.Kor.5

8 Hvorfor skal vi elske vores næste?
5. Kærligheden skjuler og tilgiver synd ”Og vigtigst af alt: Elsk hinanden med en inderlig kærlighed, for kærligheden gør, at mange synder bliver tilgivet”. 1.Pet.4:8 Det kristne fællesskab er langt fra perfekt. ”No perfect people aloud” – ingen adgang for perfekte mennesker. Kirken er et fællesskab for syndere.. For de sårede.. Forslåede.. Forgældede.. Nedbrudte.. Syge.. Kærligheden helbreder.. Kærligheden tilgiver.. Kærligheden skjuler svagheder.. Fejl.. Fællesskabet bærer min synder..

9 Hvorfor skal vi elske vores næste?
6. Kærlighed er frihedens begrænsning ”Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgerninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed.” Gal.5:13 Vi prædiker frihed fra loven. Vi prædiker firhed fra lovgerninger. Du bliver ikke frelst pga. gode gerninger. Du frelses til gode gerninger. Ef.2:10 Misbrug ikke friheden.. Når jeg bruger friheden som en undskyldning for ikke, at involvere mig i andre. Ikke under lov men under nåde.. JA – men en nåde, der udspringer af en kærlighed, der er langt mere forpligtende end loven. I SKAL TJENE HINANDEN I KÆRLIGHED! Hvordan tjener vi Gud? Ved at tjene hinanden! Menigheden: 5 stjernet service. Værter.. Børnearbejdere.. Rengøring.. Lovsangere.. Musikere.. Gæstfrihed..

10 Hvorfor skal vi elske vores næste?
7. Kærlighed skal være kirkens kendetegn ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden”. Johannes 13:34-35 Hvad er vi kendt for? Kraft? Tro? Mirakler? – Jesus siger: jeres brand skal være kærlighed. En af kirkefædrene: tertulian: ”Det er vores omsorg for de svage, vores barmhjertighed og kærlighed, der brander os i vore modstanderes øjne. Se siger de – hvor de elsker hinanden. Se hvordan de er parate til at dø for hinanden”. Hvad er det stærkeste værktøj i evangelisation? Kærlighed.. Søren Aaby Kirkegaard: ”At elske en anden person er at hjælpe dem med at elske Gud”. Ill. Bradford. Kirkevækst: taget sig af de fattige. Ill. Venskabs evangelisation.. Ikke objekt.. Ven.. Hygge sig.. ”Dont tell Jesus loves them till you re ready to love them to..” ”Hvis du dømmer mennesker, har du ikke tid til at elske dem” – mother theresa.

11 Du er kaldet til kærlighed. Jesus: ›Du skal elske
din næste som dig selv.‹ Sang: Dette skal kendetegne alle kristne.. At de har kærlighed.. På frugten skal træet kendes. I gerning skal det ses hvem du er. Hvad hjælper det, at du siger du tror, når dit liv slår ihjel dine ord.

12 Hvordan kan vi elske vores næste?
1. Ved at lade os lede og fylde af Helligånden ”Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed..” Gal.5:22 Ill. Hilste på en ung fyr – for første gang - inden ungdomsgudstjeneste – hvorfor er du her? Vil så gerne have kærlighed til at elske andre.. Udgangspunkt: erkende, at du ikke kan elske andre, som Jesus vil det. Elske som Jesus.. For høj standard uden at få fat på Jesu kærlighed. Åndens frugt er kærlighed.. Resultat af Ånden.. En høst af Ånden.. Åndens frugt – i ental.. Ikke frugter.. Ental = kærlighed. Resultatet af Åndens udgydelse pinsedag.. Kærlighedens fællesskab.. 2.Tim.1:7 ”En ånd med kraft og kærlighed og besindighed”.. Rom.5: Guds kærlighed er udgydt i jeres hjerter ved HÅ. Rom.15 – Ved Åndens kærlighed.. Til at stride i bøn..

13 Hvordan kan vi elske vores næste?
2. Ved at tage imod Guds oplæring ”Vi behøver vist ikke at skrive til jer om den indbyrdes kærlighed i det kristne fællesskab. Gud har jo selv lært jer at elske hinanden..” 1.Tes.4:9 Når vi lærer guds kærlighed at kende – lærer han os at elske andre.. Gud selv er vores læremester.. Noget han gør.. Stå i lære.. Kærligheds lærlinge.. Tage ved lære.. Lade os irettesætte og korigere af hans ord..

14 Hvordan kan vi elske vores næste?
3. Ved konstant at åbne vort hjerte for Guds kærlighed og for menneskers behov ”Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham”? 1.Joh.3:17 Dit hjerte er fokus. Åbner du dit hjerte – kanal for kærlighed. Lukker du dit hjerte – forsvinder kærligheden. ”Kærligheden vokser når du deler den ud”..

15 Hvordan kan vi elske vores næste?
4. Gennem konstant prioritering ”Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt”.. Fil.1:9 Kærligheden må vokse i dømmekræft.. Vi vil aldrig have tid nok til at møde alle behov.. Vi skal elske alle – men ikke tage os af hele verden.. Mother Theresa: ”Jesus sagde: elsk hinanden – ikke elsk hele verden” Ikke gå rundt med en evig dårlig samvittighed – ikke elsker nok.. Ikke gør nok.. Falde til ro i den indsigt og dømmekraft der ligger i kærligheden.. Elsk Gud Elsk dig selv Elsk din familie Elsk din menighed Elsk dine venner Elske din nabo Elsk din by

16 Hvordan kan vi elske vores næste?
5. Ved at reagere på fællesskabets opmuntring og kald til kærlighed ”lad os tage os af hinanden og opmuntre hinanden til at vise kærlighed og gøre godt. Lad os ikke forlade det kristne fællesskab, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden til ikke at falde fra..” Heb.10:24-25 Opmuntre hinanden til at vise kærlighed.. Provokere hinanden til kærlighed.. Der vil altid være et skrig efter kærlighed i menigheden.. Vi vil aldrig nå dertil hvor alle behov er mødt. ”Der er ingen der inviterer os.. Vi føler os ensomme”.. ”Behov for børnemedarbejdere”…

17 Hvordan kan vi elske vores næste?
6. Ved at vise ægte og praktisk omsorg ”Kærligheden skal være ægte… Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt.. Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød. Vær gæstfri overfor de fremmede” Rom.12:9-13 ”Vi kan ikke gøre store ting. Kun små ting med stor kærlighed”. Mother Theresa.

18 Hvordan kan vi elske vores næste?
7. Ved at udtrykke kærlighed på en måde, der kan blive godt eller dårligt modtaget. ”Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv”. Johannes 3:16 Gud elskede verden.. Tog et skridt ved at sende sin søn.. Uden at være sikker på modtagelsen.. Acceptere.. Fejlfortolkninger.. Modstand imod kærlighedens gave.. Elskede med risiko.. Tør du gøre det samme? At elske er at være sårbar. C.S. Lewis

19 Kærlighedens kald Har du åbnet dit hjerte for Guds kærlighed?
Tør du slippe kærligheden løs? Udtrykker du kærligheden i praktisk omsorg? Vil du udvide din kærlighedscirkel? Gud: Kærlighedens giver – gud ønsker at fylde dig med kærlighed.. En 21-årig mand fra Texas er blevet arresteret, efter han forsøgte at indløse en check på ikke mindre end 1800 milliarder kroner. Charles Ray Fuller havde forsøgt at hæve det vanvittigt store beløb fra sin svigermors konto. Fællesskabet: Kærligheds kultur – det primære kendetegn.. Kærlighed.. Dig: Kærlighedskanal – modtage og give.. Ill. Cykel ud af skuret efter vinteren.. Støjede.. Rusten.. Tung.. Olie spray.. Gik som smurt.. Jamen – jeg har mistet kærligheden til menigheden! Joh.21: ”Elsker du mig”?.. Så vogt mine lam.. Vær hyrde for mine får.. Ikke – elsker du menigheden?


Download ppt "”Kaldet til kærlighed”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google